Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Pal e šelma

1 Dikhľom te avel avri andral o moros la šelma. Sas la efta šere the deš rohi a pro rohi la sas deš diademi a pre dojekh šero la sas o nav so džungľarelas le Devles.
2 E šelma, so la dikhľom, marelas pro leopardos, o pindre la sas sar le medveďis a o piskos la sas sar le ľevos. O drakos lake diňa peskeri zor the peskero tronos the peskeri autorita. 3 A dikhľom hoj jekh lakere šerendar sas pro meriben mardo, ale lakeri meribnaskeri rana sasťiľa avri. Caľi phuv pes čudaľinelas upral e šelma. 4 A banďonas anglal o drakos so diňa la šelma ajsi zor a banďonas the anglal e šelma a phenenas: “Ko hin ajso sar e šelma a ko pes laha šaj marel?” 5 La šelmake sas dino muj hoj te vakerel bare the nalačhe veci pro Del a chudňa zor pro saranda the duj (42) čhona. 6 Phundraďa peskero muj hoj te vakerel namište pro Del, te vakerel pre leskero nav the pro than, kaj o Del bešel the pre ola so bešen pro ňebos. 7 Diňa pes lake hoj pes te marel le sentnenca a te ňerinel ( te zviťazinel) a chudňa e zor upral dojekh kmeňos, nipi, čhib the narodi. 8 A savore so bešen pre phuv banďona anglal e šelma - ola, kaskere nava nane pisimen kanastar sas kerdo o svetos andre kňižka le dživipnaskeri le Bakroreskeri savo sas murdardo. 9 Kas hin kana, mi šunel! 10 Te mušinel vareko te el phandlo andre bertena, ela phandlo andre bertena, te mušinel vareko te el murdardo la šabľaha, ela murdardo la šabľaha. Kade kampel le sentnenge te ľikerel avri the te pačal.

Aver šelma

11 A dikhľom avra šelma, sar avelas avri andral e phuv. Sas la duj rohi so dičhonas avri sar le Bakroreskere, ale vakerelas sar o drakos.
12 Oj kerelas sa andre zor la ešebnona šelmakeri angle late. Ispidelas zoraha oda, hoj savore manuša so bešen pre phuv te banďon anglal e ešebno šelma, savake sasťiľa e meribnaskeri rana avri. 13 Kerelas bare zazraki, avke hoj až e jag andral o ňebos avelas tele pre phuv, anglo jakha le manušenge. 14 A cirdelas pal peste le manušen pre phuv le zazrakenca, save lake sas dine hoj te kerel anglal e šelma. Rozkazinďa le manušenge pre phuv hoj te keren obrazis la šelmake savi sas dukhaďi la šabľaha a obžiďiľa. 15 Sas lake diňi e zor hoj te del duchos andro obrazis la šelmakero, hoj oda obrazis the te vakerel a te kerel the oda, hoj te aven murdarde savore so na banďona anglal o obrazis la šelmakero. 16 Kerelas oda, hoj savore: o cikne the o bare, o barvale the o čore, o slobodne the o sluhi - peske te den te kerel o znameňje pre peskero čačo vast abo pre lengero čekat, 17 hoj ňiko aňi te na cinel, aňi te na bikenel, ča oda kas hin o znameňje, abo o nav la šelmakero, abo o čislos lakere naveskero. 18 Andre kada hin o goďaveripen: kas hin goďi, mi zrachinel o čislos la šelmakero, bo oda hin o čislos le manušeskero. A leskero čislos hin šov šel šovardeš the šov (666).
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk