Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Pal e džuvľi the pal o drakos

1 Pro ňebos pes sikaďa baro znameňje: jekh džuvľi urďi andro kham. O čhon lake sas tel o pindre a pro šero la sas e koruna le dešuduje čercheňendar.
2 Oj sas khabňi, vriskinelas andro dukha a cerpinelas, bo imar la sas o ločhibnaskere dukha. 3 A sikaďa pes the aver znameňje pro ňebos: dikh, baro lolo drakos saves sas efta šere the deš rohi a pro šere les sas efta diademi. 4 A le chvostoha cirdňa pal peste tele jekh treťina le čercheňendar a čhiďa len pre phuv. O drakos pes thoďa te ačhel angle džuvľi so užarelas te ločhol ( te pašľol tele), hoj sar ločhola, takoj lake te chal le čhavores. 5 Uľiľa lake čhavo, muršoro, so ľidžala le naroden la trastuňa pacaha. A lakero čhavoro sas ilo upre kijo Del the kije leskero tronos. 6 E džuvľi denašľa pre pušťa, kaj la hin than pripravimen le Devlestar, hoj pes pal late ode te starinen ezeros duj šel the šovardeš (1 260) dživesa.

O Michael pes marel le drakoha

7 Andro ňebos pes chudle te marel: o Michael the leskere aňjela pes marenas le drakoha a marelas pes the o drakos the leskere aňjela.
8 Ale on na ľikerde avri a imar buter na sas prekal lende andro ňebos than. 9 A sas avri čhido oda baro drakos, oda phuro sap, savo pes vičhinel o beng the o Satan. Ov, so odcirdel calo svetos, sas čhido tele pre phuv a leskere aňjela sas čhide leha. 10 A šunďom te vakerel zoralo hangos andral o ňebos: “Akana avľa e zachrana, e zor the o kraľišagos amare Devleskero, the o rajipen leskere Kristoskero. Bo sas čhido tele oda so vakerelas pre amare phrala, oda so pre lende rat-džives vakerelas angle amaro Del. 11 A on ňerinde ( zviťazinde) upral leste prekal o rat le Bakroreskero the prekal lengero sveďectvo a na kamenas peskero dživipen až dži o meriben. 12 Vaš oda radisaľuv ňebona savorenca so andre tu dživen! Ale vigos olenge so bešen pre phuv the andro moros, bo avľa tele ke tumende o beng a les hin bari choľi, bo džanel hoj les hin frima časos ( ideos).” 13 Sar dikhľa o drakos hoj hino čhido pre phuv, denašelas pal e džuvľi savake uľiľa ( pes narodzinďa) oda čhavoro. 14 Ale la džuvľa pes dine duj kridli ole bare orloskere, hoj te leťinel pre pušťa pre peskero than. Ode pes pal late starinena jekh časos, duj časi the jepaš časos, dur le sapestar. 15 O sap mukľa andral peskero muj pre džuvľi baro paňi, hoj la te lel oda paňi. 16 Ale e phuv pomožinďa la džuvľake, bo e phuv phundraďa peskero muj a piľa andre oda paňi so mukľa o drakos andral peskero muj. 17 O drakos choľisaľiľa pre džuvľi a odgeľa pes te marel okle dženenca andral lakeri famelija, so doľikeren o prikazaňia le Devleskere the o sveďectvo le Ježišoskero. 18 Paľis ačhelas pre poši paš o moros.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk