Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

Pal e džuvľi the pal o drakos

1 Pro ňebos pes sikaďa baro znameňje: jekh džuvľi urďi andro kham. O čhon lake sas tel o pindre a pro šero la sas e koruna le dešuduje čercheňendar.
2 Oj sas khabňi, vriskinelas andro dukha a cerpinelas, bo imar la sas o ločhibnaskere dukha. 3 A sikaďa pes the aver znameňje pro ňebos: dikh, baro lolo drakos saves sas efta šere the deš rohi a pro šere les sas efta diademi. 4 A le chvostoha cirdňa pal peste tele jekh treťina le čercheňendar a čhiďa len pre phuv. O drakos pes thoďa te ačhel angle džuvľi so užarelas te ločhol ( te pašľol tele), hoj sar ločhola, takoj lake te chal le čhavores. 5 Uľiľa lake čhavo, muršoro, so ľidžala le naroden la trastuňa pacaha. A lakero čhavoro sas ilo upre kijo Del the kije leskero tronos. 6 E džuvľi denašľa pre pušťa, kaj la hin than pripravimen le Devlestar, hoj pes pal late ode te starinen ezeros duj šel the šovardeš (1 260) dživesa.

O Michael pes marel le drakoha

7 Andro ňebos pes chudle te marel: o Michael the leskere aňjela pes marenas le drakoha a marelas pes the o drakos the leskere aňjela.
8 Ale on na ľikerde avri a imar buter na sas prekal lende andro ňebos than. 9 A sas avri čhido oda baro drakos, oda phuro sap, savo pes vičhinel o beng the o Satan. Ov, so odcirdel calo svetos, sas čhido tele pre phuv a leskere aňjela sas čhide leha. 10 A šunďom te vakerel zoralo hangos andral o ňebos: “Akana avľa e zachrana, e zor the o kraľišagos amare Devleskero, the o rajipen leskere Kristoskero. Bo sas čhido tele oda so vakerelas pre amare phrala, oda so pre lende rat-džives vakerelas angle amaro Del. 11 A on ňerinde ( zviťazinde) upral leste prekal o rat le Bakroreskero the prekal lengero sveďectvo a na kamenas peskero dživipen až dži o meriben. 12 Vaš oda radisaľuv ňebona savorenca so andre tu dživen! Ale vigos olenge so bešen pre phuv the andro moros, bo avľa tele ke tumende o beng a les hin bari choľi, bo džanel hoj les hin frima časos ( ideos).” 13 Sar dikhľa o drakos hoj hino čhido pre phuv, denašelas pal e džuvľi savake uľiľa ( pes narodzinďa) oda čhavoro. 14 Ale la džuvľa pes dine duj kridli ole bare orloskere, hoj te leťinel pre pušťa pre peskero than. Ode pes pal late starinena jekh časos, duj časi the jepaš časos, dur le sapestar. 15 O sap mukľa andral peskero muj pre džuvľi baro paňi, hoj la te lel oda paňi. 16 Ale e phuv pomožinďa la džuvľake, bo e phuv phundraďa peskero muj a piľa andre oda paňi so mukľa o drakos andral peskero muj. 17 O drakos choľisaľiľa pre džuvľi a odgeľa pes te marel okle dženenca andral lakeri famelija, so doľikeren o prikazaňia le Devleskere the o sveďectvo le Ježišoskero. 18 Paľis ačhelas pre poši paš o moros.