Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

O duj švedki

1 Sas mange dino kaštoro, ajso sar paca a sas mange phendo: “Ušči a merin o chramos le Devleskero the o oltaris a rachin olen so pes andre modľinen.”
2 Ale e avruňi chramoskeri dvora muk avri, ma merin la, bo hiňi diňi avre narodenge a on uštarena pro sentno foros saranda the duj (42) čhon. 3 A me dava mire duje švedkenge te prorokinel ezeros the duj šel the šovardeš (1,260) džives a ena urde andro gone.” 4 Kada hin ola duj olivi the o duj momeľara, so ačhen anglo Del, anglo Raj la phuvake. 5 Te len kamela vareko te dukhavel, avela lenge avri andral o muj e jag a chala olen so pre lende džan. Te len kamňahas vareko te dukhavel, avke mušinela te merel. 6 Len hin zor te phandel andre o ňebos, hoj te na del o brišind andre ola dživesa sar on prorokinena. A hin len zor upral o paňa, te čerinel o paňi pro rat. Hin len the zor te marel e phuv savore dukhenca, kana ča oda on kamena. 7 Sar dovakerena peskero sveďectvo, e šelma so avel avri andral odi bari chev pes lenca marela, ňerinela upral lende a murdarela len. 8 Lengere mule ťela pašľona pre uľica andre oda baro foros, savo pes duchovňe vičhinel Sodoma the Egipt, kaj sas the amaro Raj ukrižimen. 9 But manuša andral o but kmeňi the čhiba the narodi dikhena lengere mule ťela trin the jepaš džives, ale na domukena te parunel lengere mule ťela andro hrobos. 10 Ola, so bešen pre phuv, radisaľona upral lende a thovena baripen a jekh avreske bičhavena o dari, bo kala duj proroka dukhavenas le manušen pre phuv. 11 Ale pal ola trin the jepaš dživesa phurdňa o Del andre lende o dichos le dživipnaskero a uščile. A pre ola džene so len dikhle avľa bari dar. 12 Šunde zoralo hangos andral o ňebos, savo lenge phenďa: “Aven kade upre!” Avke gele upre andro ňebos andre chmara. A ola, so pre lende džanas, pre lende dikhenas. 13 Andre odi ora chudňa e phuv igen te razisaľol. Jekh ďesaťina le forostar peľa tele a efta ezera (7 000) manuša mule akor sar e phuv razisaľolas. Okla džene predaranďile a dine o baripen le Devleske pro ňebos. 14 Dujto vigos pregeľa, dikh, trito vigos avela maj!

Eftato truba

15 Eftato aňjelos zatrubinďa a pro ňebos šunďile zorale hangi, save phenenas:“O kraľišagos le svetoskero ačhiľa o kraľišagos le Rajeskero the leskere Kristoskero a ela kraľis pro furt a furt.”
16 O bišuštar (24) phure, so bešen anglo Del pre peskere troni, pele sako pre peskero muj a banďonas anglo Del 17 a phenenas: “Paľikeras tuke, Rajeja, Devla so savoro šaj keres, tuke, ko sal a ko salas! Bo preiľal tiri bari zor a chudňal te kraľinel! 18 O narodi pes choľarde, ale avľa tiri choľi.Avľa the o časos ( ideos) te sudzinel le mulen a te počinel tire sluhenge, le prorokenge, le sentnenge the olenge so pes daran tire navestar - le ciknenge the le barenge. A avľa the o časos hoj te zňičines olen so ňičinen e phuv.” 19 Pal ada pes phundraďa o chramos le Devleskero andro ňebos a sikaďa pes e truhla leskera zmluvakeri. Avle o bleski, šunďile o hlasi a demade o perumi a e phuv chudňa te razisaľol a perenas igen bares o ľegi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk