Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

O aňjelos the e cikňi kňižka

1 Dikhľom avre zorale aňjelos te avel tele andral o ňebos, savo sas urdo andre chmara. Pro šero les sas e duha, leskero muj sas sar o kham a leskere pindre sas sar jagale slupi.
2 Andro vast les sas phundrado cikno zvitkos. Le čače pindreha ačhelas pro moros a le baľogneha pre phuv 3 a vriskinďa zorale hangoha, sar o ľevos. Sar vriskinďa, o efta perumi prevakerde peskere hangenca. 4 Sar prevakerde o efta perumi, kamňom te pisinel, ale šunďom andral o ňebos o hangos, savo mange phenďa: “Ma phen avri oda, so vakerenas ola efta perumi a ma pisin oda!” 5 O aňjelos, saves dikhľom te ačhel pro moros the pre phuv, hazdňa peskero čačo vast kijo ňebos 6 a diňa lav andro nav le Devleskero, so hino džido pro furt a kerďa o ňebos the oda so andre hin, the e phuv the oda so upre hin, the o moros the oda so andre hin. A phenďa: “Imar buter na užarela, 7 ale andre oda džives, sar o eftato aňjelos trubinela, pes dokerela o garuďipen le Devleskero, avke sar oda vakerelas peskere sluhenge le prorokenge.”

O Jan chal e kňižka

8 Pale manca vakerelas oda hangos, so šunďom andral o ňebos, a phenďa: “Dža a le oda phundrado zvitkos, so hin andro vast le aňjeloste so ačhel pro moros the pre phuv.”
9 Akor geľom kijo aňjelos a phenďom leske, hoj mange te del oda cikno zvitkos. A ov mange phenďa: “Le, cha les a kerela tuke andro per kirkiben, ale andro muj tuke ela gulo sar medos.” 10 Iľom oda cikno zvitkos andral o vast le aňjeloske a chaľom les. A sas mange andro muj gulo sar medos, ale sar les nakhaďom, kirkiľa mange andro per. 11 A phende mange: “Mušines pale te prorokinel pro manuša the pro narodi the pro čhiba the pro but kraľa.”