Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

O aňjelos the e cikňi kňižka

1 Dikhľom avre zorale aňjelos te avel tele andral o ňebos, savo sas urdo andre chmara. Pro šero les sas e duha, leskero muj sas sar o kham a leskere pindre sas sar jagale slupi.
2 Andro vast les sas phundrado cikno zvitkos. Le čače pindreha ačhelas pro moros a le baľogneha pre phuv 3 a vriskinďa zorale hangoha, sar o ľevos. Sar vriskinďa, o efta perumi prevakerde peskere hangenca. 4 Sar prevakerde o efta perumi, kamňom te pisinel, ale šunďom andral o ňebos o hangos, savo mange phenďa: “Ma phen avri oda, so vakerenas ola efta perumi a ma pisin oda!” 5 O aňjelos, saves dikhľom te ačhel pro moros the pre phuv, hazdňa peskero čačo vast kijo ňebos 6 a diňa lav andro nav le Devleskero, so hino džido pro furt a kerďa o ňebos the oda so andre hin, the e phuv the oda so upre hin, the o moros the oda so andre hin. A phenďa: “Imar buter na užarela, 7 ale andre oda džives, sar o eftato aňjelos trubinela, pes dokerela o garuďipen le Devleskero, avke sar oda vakerelas peskere sluhenge le prorokenge.”

O Jan chal e kňižka

8 Pale manca vakerelas oda hangos, so šunďom andral o ňebos, a phenďa: “Dža a le oda phundrado zvitkos, so hin andro vast le aňjeloste so ačhel pro moros the pre phuv.”
9 Akor geľom kijo aňjelos a phenďom leske, hoj mange te del oda cikno zvitkos. A ov mange phenďa: “Le, cha les a kerela tuke andro per kirkiben, ale andro muj tuke ela gulo sar medos.” 10 Iľom oda cikno zvitkos andral o vast le aňjeloske a chaľom les. A sas mange andro muj gulo sar medos, ale sar les nakhaďom, kirkiľa mange andro per. 11 A phende mange: “Mušines pale te prorokinel pro manuša the pro narodi the pro čhiba the pro but kraľa.”