Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

O dijakona, o Štefan

1 Andre ola dživesa, sar sas furt buteder učeňika, chudle o Helenisti (o Židi, so vakerenas Grecki) te dudrinel pro Hebreja (o Židi, so vakerenas Hebrejski), hoj pašal lengere vdovi na kerenas čačipnaha, akor sar kerenas sako džives pašal o vdovi.
2 Akor peske o dešuduj džene vičhinde savore učeňiken a phende: “Nane oda šukares, hoj amen te omukas le Devleskero lav a te keras kala buča. 3 Vaš oda kiden avri tumendar eften lačhe hiroskere muršen, pherden le Sentne Duchoha the la goďaha a len ačhavaha ke kadi buči. 4 A amen pes šaj modľinas the šaj služinas le Devleskere laveha calo časos ( ideos).” 5 Oda lav sas pre dzeka savoredženenge a kidle avri le Štefan, muršes kas sas pherdo pačaben the Sentno Duchos, le Filip, le Prochor, le Nikanor, le Timon, le Parmen the le Mikulaš andral e Antiochija, savo sas Grekos a imar sigeder pregeľa andre Židoviko pačaben. 6 Len ačhade anglo apoštola a on pes pre lende modľinde a thode pre lende o vasta. 7 Le Devleskero lav barolas a sas furt buteder učeňika andro Jeruzalem. A the igen but rašaja pačanďile.

Zaphandle le Štefan

8 O Del diňa le Štefan pherdo lačhipen the zor a kerelas maškar o nipi bare ďivi the zazraki.
9 Ale avle pre leste varesave manuša andral e Libertinsko sinagoga, kaj sas Židi andral e Cirenija the Alexandrija a mek the olendar, so sas andral e Cilicija the andral e Azija a vesekedinenas pes le Štefaniha. 10 No, našči avle anglal ola goďaha the ole duchoha, saveha vakerelas. 11 Akor podčhide muršen, save phende: “Šunďam les te vakerel nalačhe lava pro Mojžiš the pro Del.” 12 Avke marde upre le nipen the le phurederen the le zakoňiken, avle pre leste, chudle les a ľigende les angle Bari rada. 13 Ačhade falošne švedken, save phende: “Kada manuš na preačhel te vakerel nalačhe lava pre kada sentno than the pro zakonos. 14 Bo šunďam les te vakerel, hoj oda Ježiš Nazaretsko čhivela tele kada than a čerinela o tradiciji, save amenge diňa o Mojžiš.” 15 Savore, so bešenas andre Bari rada, pes zadikhle pro Štefan a dikhle leskero muj avke sar muj le aňjeloskero.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk