Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

5. kapitola

O Ananijaš the e Zafira

1 Jekh manuš, so pes vičhinelas Ananijaš a leskeri romňi Zafira, bikenďa varesavi maľa
2 a počoral iľa ole lovendar a leskeri romňi olestar džanelas. Okla love, so leske ačhiľa, anďa a thoďa le apoštolenge tel o pindre. 3 O Peter phenďa: “Ananijaš, soske pherarďa o beng tiro jilo, hoj te klamines le Sentne Duchoske a počoral iľal ole lovendar, so chudňal vaš e maľa? 4 Či na sas e maľa tiri, akor sar mek na sas bikenďi? A sar sas bikenďi thiš laha šaj kerďal so kamňal. Soske tuke domukľal andro jilo odi veca? Na klaminďal le manušenge, ale le Devleske.” 5 Sar šunďa o Ananijaš ola lava peľa tele a muľa. A pre savore, so šunde oda, avľa bari dar. 6 O terne murša uščile, ile les avri a parunde les. 7 Avke vaj pal o trin ori pes ačhiľa, hoj avľa andre leskeri romňi a na džanelas, so pes ačhiľa. 8 O Peter phučľa the latar: “Phen mange, či vaš kajci bikenďan e maľa?” Oj odphenďa: “He, vaš ajci.” 9 Avke lake o Peter phenďa: “Soske tumen dovakerďan, hoj pokušinena le Rajeskere Duchos? Dikh, o pindre olengere, so parunde tire romes, hine paš o vudar a ľidžana avri the tut.” 10 Oj peľa ode pro than leske tel o pindre a muľa. Sar avle andre o terne, dikhle la muľa, ile la avri a parunde la paš lakero rom. 11 A avľa bari dar pro calo zboros the pre savorende, so oda šunde. 12 Prekal o vasta le apoštolengere pes ačhenas maškar o nipi bare ďivi the zazraki. Savore sas jekhetane andre le Šalamunoskeri dvora a sas len jekh gondoľišagos. 13 Ňiko aver na tromanďiľa te džal maškar lende a the avke len o nipi lašarenas. 14 So dureder, ta buter manuša pačanas a denas pes le Rajeske - igen but murša the džuvľa. 15 Pro uľici anenas le nasvalen a thovenas len pro haďi the pro nošitky, hoj te odarik predžala o Peter, hojča leskero ciňos te zaučarel andre varesaves lendar. 16 Andral o pašutne fori pes zdžanas but nipi andro Jeruzalem a anenas le nasvalen the olen, kas o nalačhe duchi trapinenas a savore sas sasťarde avri.

O rašaja džan pro apoštola

17 Akor uščiľa o nekbareder rašaj the savore so leha sas - andral e sekta le saducejengeri - bo sas pherdo hamišagos;
18 zachudle le apoštolen a phandle len andre forutňi bertena. 19 Ale o aňjelos le Rajeskero phundraďa prekal e rat o vudar la bertenakero, ľigenďa len avri a phenďa: 20 “Džan andro chramos a vakeren le manušenge savore lava pal oda nevo dživipen.” 21 Sar oda on šunde, avle sig tosara andro chramos a sikavenas. Avľa o nekbareder rašaj the ola, so sas leha a vičhinde e Bari rada, savore phurederen andral o Izrael. A bičhade pal lende andre bertena, hoj len te anen. 22 O služobňika gele a andre bertena len na arakhle. Avke avle pale 23 a phende: “E bertena arakhľam mište andre phandľi a le stražňiken arakhľam te ačhel avri paš o vudar, ale sar la phundraďam, na arakhľam andre ňikas.” 24 Sar šunďa o veliťeľis le chramoskero the o nekbareder rašaja ola lava, našči avenas ke peste, hoj soda pes vlastne ačhiľa. 25 Andre oda vareko avľa, diňa lenge te džanel a phenďa: “Dikhen, ola murša saven tumen thoďan andre bertena, ačhen andro chramos a sikaven le manušen.” 26 Akor odgeľa o veliťeľis le sluhenca, anďa len, ale na zoraha, bo daralas le manušendar, hoj te na andre lende čhivkeren le barenca. 27 Sar len ande, ačhade len angle Bari rada. O nekbareder rašaj lendar phučľa: 28 “Či na zakazinďam tumenge, hoj te na sikaven andre oda nav? Ale dikh, tumen pherarďan o Jeruzalem tumare sikavibnaha a amenge den e vina vaš leskero meriben.” 29 O Peter odphenďa a the okla apoštola phende: “Buter kampel te šunel le Devles, sar le manušen. 30 O Del amare dadengero uštaďa andral o meriben le Ježiš, saves tumen primarďan pro kerestos a murdarďan. 31 Oles o Del hazdňa upre ke peskero čačo vast a kerďa lestar Nekbareder Vodcas the Spasiťeľis, hoj o Izrael te visaľol pale ko Del a te el lenge odmukle o bini. 32 Amen sam leskere švedki andre kala veci the o Sentno Duchos, saves diňa o Del olenge, so les šunen.”

Le Gamalieloskeri rada

33 Sar oda on šunde, sas igen choľarde a kamle len te murdarel.
34 Ale uščiľa varesavo farizeus andral e Bari rada, so pes vičhinelas Gamaliel, le zakonoskero učiťeľis, saves peske važinenas savore nipi a rozkazinďa, hoj te ľidžan le manušen pro sikra avri 35 a phenďa lenge: “Muršale andral o Izrael, mište tumen rozgondoľinen, so kerena kale manušenca! 36 Bo na čirla uščiľa o Teudas, savo phenelas pal peste, hoj ov hino vareko. Paš savo pes prithode vaj štar šel (400) murša, saves paľis murdarde a savore so les šunenas pes rozdenašle a rozgele. 37 Pal leste, akor sar pes zgenenas o manuša, uščiľa o Judaš andral e Galileja, iľa pal peste but nipen a the ov muľa a savore so les šunenas pes rozgele. 38 Vaš oda tumenge phenav, hoj te oddžan kale manušendar a te muken len, bo te ča o manuša keren kada planos, abo kadi buči, rozperla pes. 39 No te hin oda le Devlestar, našči les musarena a te na oda mek dičhol avke, hoj džan pro Del!” 40 A šunde les. Vičhinde peske le apoštolen, marde len a prikazinde lenge, hoj te na vakeren andro nav Ježiš a premukle len. 41 Sar o apoštola odgele pašal e Bari rada, thovenas baripen vaš oda, hoj šaj cerpinen vaš o nav Ježiš. 42 Na preačhenas sako džives te sikavel andro chramos the pal o khera a vakerenas o evaňjelium, hoj o Ježiš hin o Kristus.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk