Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

O Peter sasťarel avri le banges

1 O Peter the o Jan džanas upre andro chramos trin orendar pro modľitbi.
2 Ipen anenas varesave muršes, so sas bango kanastar les e daj anďa pro svetos. Les hordinenas sako džives paš o chramos paš o vudar, so pes vičhinel Šukar, hoj peske te mangel love olendar so džanas andro chramos. 3 Sar ov dikhľa le Peter the le Jan, hoj kamen te džal andro chramos, mangelas len, hoj les te den vareso. 4 Akor o Peter the o Jan dikhle pre leste a phende: “Dikh pre amende!” 5 Ov dikhelas pre lende igen bares, bo užarelas, hoj les dena vareso. 6 Ale o Peter phenďa: “Somnakaj the rup man nane, no oda so man hin, oda tut dava: Andro nav Ježiš Kristus Nazaretsko, ušči a dža!” 7 Chudňa les a hazdňa les čače vastestar. Takoj pro than leske zoraľile o pindre the o khoča, 8 chučiľa upre a phirelas. Geľa lenca andro chramos, kaj phirelas the radišagostar chučkerelas a lašarelas le Devles. 9 Savore nipi, so ode sas, les dikhle te phirel a te lašarel le Devles. 10 Mište les prindžarenas, hoj oda sas ov so bešelas paš o chramos paš o Šukar vudar a žobrinelas. A igen pes čudaľinenas, soda pes leske ačhiľa.

O Peter kazinel

11 O bango phirelas pal o Peter the pal o Jan a savore manuša pes zgele ke lende andre bari dvora, savi pes vičhinel Šalamunoskeri, bo našči ke peste avenas.
12 Sar oda dikhľa o Peter, odphenďa le manušenge: “Muršale andral o Izrael, so tumen oleske avke čudaľinen? Abo soske pre amende avke dikhen, sar te oda amen peskera zoraha kerďamas, hoj ov te phirel? Abo vaš oda, bo sam pobožne? 13 O Del le Abrahamoskero, le Izakoskero the le Jakoboskero, o Del amare dadengero, oslavinďa peskere čhas le Ježiš, saves tumen diňan andre a na kamenas les akor, sar les o Pilat kamelas te premukel. 14 Bo tumen na kamenas le Sentnes a Čačipnaskeres, ale mangenas, hoj tumenge te premukel le vrahos. 15 A oles, so del o dživipen, tumen murdarďan. Les o Del uštaďa andral o meriben a amen sam oleske švedki. 16 Dikhen kale muršes a prindžaren les. Diňa peskero pačaben andro nav Ježiš Kristus a avľa leske pale e zor andro pindre. Angle tumare jakha o pačaben andro Ježiš calkom sasťarďa kale muršes. 17 Akana phralale džanav, hoj tumen aňi na džanenas so kerďan, aňi ola so tumen ľidžan. 18 Oda, so o Del phenďa prekal o savore peskere proroka, hoj leskero Kristus cerpinela, oda the doľikerďa. 19 Akana, vaš oda keren pokaňje a visaren tumen, hoj pes tumenge te khosel o bini a te avel pre tumende nevi zor the o smirom le Devlestar, 20 hoj te bičhavel tumenge le Ježiš Kristus, so sas pre oda imar anglal dino. 21 Savo mušinel te ačhel andro ňebos dži akor, medik pes na prikerela savoro, pal soste imar čirla vakerelas o Del, prekal savore peskere sentne proroka. 22 Bo o Mojžiš phenďa le dadenge:‘O Raj tumaro Del tumenge ačhavela prorokos, tumare phralendar, avke sar man. Les šunena andre savoreste, so tumenge phenela. 23 Ela avke, hoj dojekh manuš savo na šunela ole prorokos, ela le Devleskere manušendar odčhido a merela.’ 24 Avke the savore proroka pašal o Samuel šoros-šoroha the mek savore aver so vakerenas, phenenas imar anglal the pal kala dživesa. 25 Tumen san le prorokengere ďeďiča the la zmluvakere čhave, savi kerďa o Del tumare dadenca akor, sar phenďa le Abrahamoske:‘Olestar, so avela andral tu, požehňinava savore narodi pre phuv.’ 26 Sar o Del ačhaďa peskere Služobňikos le Ježiš, ešeb les bičhaďa tumenge, hoj tumen te požehňinel avke, hoj te visarel tumen tumare binošne dromendar.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk