Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

26. kapitola

O Pavol vakerel anglo Agrippas

1 O Agrippas phenďa le Pavloske: “Domukel pes tuke, hoj te vakeres vaš tuke.” Akor hazdňa o Pavol o vast a phenďa:
2 “Bachtalo som kraľina Agrippa, hoj šaj adadžives vakerav vaš ma anglal tute, pal ola savore veci so pre mande o Židi vakeren. 3 Vaš oda, bo tu mište prindžares le Židengere tradiciji the oda so len rozulavel, mangav tut, hoj man te šunes avri phundrade jileha. 4 Savore Židi džanen miro dživipen terňipnastar, prindžaren savo sas ešebnovar andre miro narodos the andro Jeruzalem. 5 Prindžaren man ešebnovarestar a te kamlehas šaj phendehas avri, hoj dživavas sar ola nekzoraleder andre amaro pačaben, sar farizejis. 6 The akana ačhav anglo sudos vaš oda, bo užarav pro lav, so diňa o Del amare dadenge. 7 Oda lav, so phenďa o Del, užaren o dešuduj fajti andral amaro narodos furt, sar lašaren le Devles rat-džives. Vaš oda, so me pačav the užarav, vakeren pre mande o Židi, kraľina Agrippa. 8 So tumen phenen, hoj našči te pačal oleske, hoj o Del uštavel le mulen? 9 Me mange thiš gondoľinavas, hoj mušinav zoraha te džal pro nav Ježiš andral o Nazaret. 10 A andro Jeruzalem oda the kerďom. O nekbareder rašaja mange domukle te phandel but sentnen andro berteni. A sar len murdarenas the me davas miro lav ke oda, hoj len te murdaren. 11 Pal savore sinagogi len buterval maravas a ispidavas len, hoj namište te vakeren pro Del. Andre bari choľi pre lende džavas a lavas len palal, až dži andro aver fori. 12 Aleha džavas the andro Damaskus. O nekbareder rašaja mange oda domukle a dine man pre oda caľi zor. 13 Kraľina, sar džavas pro dilos pal o drom, dikhľom andral o ňebos vareso zoraleder sar kham a jekhvareste man zaučarďa andre the olen so sas manca. 14 Savore peľam pre phuv a šunďom o hangos savo mange andre hebrejsko čhib phenďa: ‘Saul, Saul soske pre mande džas?’ Phares tuke le špicoha pes te marel. 15 A me phenďom: ‘Ko sal Rajeja?’ O Raj phenďa: ‘Me som o Ježiš pre kaste tu džas. 16 Ale ušči a ačhav tut pre tire pindre, bo vaš oda man tuke sikaďom, hoj te aves miro služobňikos, hoj te vakeres pal oda sar man dikhľal the pal oda so tuke mek sikavava. 17 Lava tut avri andral o vasta le Židenge the andral e zor avre narodenge, ke save tut me akana bičhavav. 18 Hoj te phundraves lengere jakha, hoj pes te visaren le kaľipnastar ko svetlos the le bengeskera zoratar ko Del, hoj lenge te el odmukle o bini a hoj len te avel o than, maškar ola sentne so pačan andre ma.’ 19 Vaš oda, kraľina Agrippa, oda so dikhľom andral o ňebos, me šunďom a kerďom. 20 Ale ešeb andro Damaskus the andro Jeruzalem avke andre caľi Judsko phuv the mek avre narodenge vakeravas, hoj pes te visaren le binendar ko Del a te keren o veci savenca sikavena, hoj pes visarde le binostar ko Del. 21 Vaš oda man o Židi chudle andro chramos a kamenas man te murdarel. 22 Ale o Del mange pomožinďa a vaš oda ačhav dži adadžives a vakerav le cikneske the le bareske. A na vakerav ňič aver, ča oda so phende the o proroka the o Mojžiš, hoj pes ačhela. 23 Oda hin hoj o Kristus cerpinela, hoj uščela ešebno andral o meriben a vakerela le Židenge the avre narodenge pal o svetlos.” 24 Sar o Pavol ačhelas vaš peste a kada vakerelas, phenďa o Festus zorale hangoha: “Tu na sal paš e goďi, Pavol! Igen but sikľiľal a oda tut ľidžal andro diliňipen!” 25 Ale o Pavol phenďa: “Me na som dilino, nekbareder Festus, ale vakerav o lava čačipnaskere andral e sasťi goďi. 26 Bo o kraľis džanel pal kala veci, vaš oda leske bi e dar the vakerav, bo džanav mište, hoj nane ňič ajso sostar na džanľahas, bo oda pes na ačhiľa varekaj andro kutos. 27 Pačas kraľina Agrippa le prorokenge? Džanav, hoj pačas.” 28 O Agrippas phenďa le Pavloske: “Na kampľa but, hoj man te prevakeres, hoj te ačhav kresťanoske.” 29 Ale o Pavol phenďa: “Či but kampľa, vaj nabut, mangav mange le Devlestar hoj na ča tu, ale the savore so man adadžives šunen, te aven ajse sar som me, ale bi e kala puta.” 30 Sar oda phenďa, uščiľa o kraľis, o vladaris, e Bernika the ola so lenca bešenas. 31 A sar džanas, phenenas jekh avreske: “Kada manuš na kerel ňič, vaš soske mušinďahas te merel, vaj te avel andre phandlo.” 32 O Agrippas phenďa le Festoske: “Kada manuš šaj uľas premuklo, te pes na mangľahas ko Cisaris.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk