Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

24. kapitola

O Ananijaš the o Tertullus vakeren pro Pavol

1 Pal o pandž dživesa avľa tele o nekbareder rašaj Ananijaš le phurederenca the le Tertulloha, so sas baro manuš andro vakeriben, hoj te vakeren pro Pavol anglo vladaris.
2 Vičhinde le Pavol a o Tertullus chudňa pre leste te vakerel: “Nekbareder Felix, amen džanas, hoj prekal tu avľa baro smirom a prekal tiri goďi hin andre kada narodos feder dživipen! 3 A furt všadzik tuke igen paľikeras! 4 Ale hoj tut but te na zľikerav, mangav tut, hoj amen sikra te šunes avri, andre tiro lačhipen. 5 Bo avľam pre oda, hoj kada manuš hino sar nasvaľiben, cirdel upre a anel nasmirom maškar o Židi pal calo svetos. Ľidžal e sekta le nazarejengeri 6 a kamelas te meľarel o chramos. Amen les chudňam [a kamahas te sudzinel pal amaro zakonos, 7 ale avľa la bara zoraha o veliťeľis Lyzijaš a cirdňa les avri andral amare vasta a iľa les het. 8 Phenďa olenge, so pre leste vakerenas, hoj te aven ke tu.] Sar lestar phučeha, the korkoro tut dodžaneha pal oda savoro, so amen pre leste vakeras.” 9 O Židi denas čačipen le Tertullus a chudenas paš leste.

O Pavol phenel, hoj na kerďa ňič nalačho

10 Sar kerďa o vladaris le vasteha le Pavloske, hoj te vakerel, phenďa o Pavol: “Džanav, hoj imar but berš sudzines kada narodos. Vaš oda phenava bi e dar o čačipen pal mande.
11 Bo šaj tut dodžanes, hoj nane oleske buter sar dešuduj džives, sar man geľom te modľinel andro Jeruzalem. 12 A na arakhle man aňi andro chramos varekaha te vakerel, aňi te marel upre le nipen andro sinagogi, abo pal o foros. 13 Aňi tuke našči dokazinen oda, so pre mande akana vakeren. 14 Ale oda tuke avri phenav, hoj ipen ole dromeha savo on vičhinen sekta, me služinav mire dadengere Devleske a pačav savoreske, so hin pisimen andro zakonos the andro proroka. 15 Užarav pro Del, avke sar the on a pačav oleske, hoj uščena andral o meriben o lačhe the o nalačhe. 16 Vaš oda kerav sa, hoj man te el žužo jilo anglo Del the anglo nipi. 17 Pal o buter berš avľom andro Jeruzalem, hoj te anav mire narodoske almužni, dari the obeti. 18 Varesave Židi andral e Azija man arakhle žužardones andro chramos, ale na sas ode manca ňisave nipi, aňi na sas vika. 19 On kade majinde te ačhel akana angle tu te vakeren so len pre mande hin. 20 Vaj the kala mi phenen, či arakhle pre ma varesavo nalačhipen akor, sar ačhavas angle Bari rada. 21 Ča oda jekh lavoro so phenďom sar ačhavas angle lende a vriskinďom: ‘Adadžives man sudzinen vaš oda, bo sikavav, hoj o mule uščena andral o meriben.’ ” 22 Sar oda šunďa o Felix, bo ov mište džanelas pal oda pačaben, prethoďa lengero sudos a phenďa: “Sar avela tele o veliťeľis Lizijaš, paľis rozsudzinava tumari veca.” 23 Phenďa le veliťeľiske upral o šel, hoj te phanden le Pavol andre loki bertena a te domukel leskere učeňikenge te avel a te anen leske oda, so kampel.

O Pavol anglo Felix the Druzilla

24 Paľis, pal vajkeci dživesa, avľa o Felix peskera romňaha la Druzillaha, savi sas Židkiňa a bičhaďa pal o Pavol a šunelas les, so vakerel pal o pačaben andro Ježiš Kristus.
25 Sar vakerelas o Pavol pal o spravodľišagos, pal oda hoj pes te zľikeras the pal o sudos so avela, daranďiľa o Felix a phenďa: “Akana imar dža, ale sar man ela časos ( ideos) vičhinava tut.” 26 Ale paš oda the užarelas, hoj les o Pavol dela love, hoj les te premukel. Vaš oda pal leste the buterval bičhavelas a vakerelas leha. 27 Sar pregeľa duj berš, čerinďa le Felix aver dženo, o Porcius Festus. O Felix kamelas te avel pre dzeka le Židenge, vaš oda mukľa le Pavol andre bertena.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk