Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

O Pavol andro Efezus

1 Ačhiľa pes sar o Apollo sas andro Korint, hoj o Pavol phirelas pal o uprune phuva a avľa andro Efezus, ode arakhľa varesave učeňiken
2 a phenďa lenge: “Chudňan le Sentne Duchos, akor sar pačanďiľan?” On leske odphende: “Mek aňi na šunďam, hoj či hin Sentno Duchos.” 3 Ov lenge phenďa: “Ta akor save boľipnaha san bolde?” On odphende: “Le Janoskere boľipnaha.” 4 O Pavol phenďa: “O Jan bolelas vaš oda, hoj o manuša pes te visaren le binendar a phenelas lenge, hoj te pačan andre oda, so avela pal leste, andro Ježiš Kristus.” 5 Sar oda šunde, dine pes te bolel andro nav Ježiš Kristus. 6 Sar pre lende paľis o Pavol thoďa o vasta, avľa pre lende o Sentno Duchos a vakerenas andro čhiba the prorokinenas. 7 On savore sas vaj dešuduj murša. 8 Geľa andre sinagoga a vakerelas ode žužes the bi e dar vaj trin čhon. Vakerelas the sikavelas len pal o kraľišagos le Devleskero. 9 Sar pes varesave na poddenas a na šunenas, the namište vakerenas anglo manuša pal o Devleskero drom, odgeľa lendar. Kidňa avri le učeňiken a vakerelas lenca andre škola ke varesavo Tiranus. 10 Ada ľikerďa duj berš a savore so bešenas andre Azija, o Židi the o Greki, šunde le Rajeskero lav. 11 O Del kerelas bare veci prekal o vasta le Pavloskere. 12 Vaš oda o manuša anenas kijo nasvale o khosne the o leketi le Pavloskere ťelostar a o nasvaľibena lendar takoj oddžanas a the o nalačhe duchi lendar džanas avri.

Le Skevoskere čhave

13 Ale sas ode the varesave Židi, so phirenas foros forostar te tradel avri le duchen. On kamenas te tradel avri le nalačhe duchen andral o manuša andro nav le Rajeskero le Ježišoskero a phenenas: “Vražinas tumen avri, andro nav le Ježišoskero, pal savo o Pavol vakerel!”
14 O Skevas sas o nekbareder Židoviko rašaj, les sas efta čhave, save oda kerenas. 15 Ale o nalačho duchos lenge odphenďa: “Le Ježiš prindžarav, the pal o Pavol džanav, ale ko san tumen?” 16 Oda manuš andre kaste sas o nalačho duchos len chudňa a duj dženen lendar ajci marďa, hoj lange the domarde denašle andral oda kher. 17 Savore Židi the Greki, so bešenas andro Efezus pes olestar dodžanle a avľa bari dar pre lende pre savorende a lašarenas o nav le Rajeskero, le Ježišoskero. 18 But olendar so pačanďile avenas a vakerenas avri o bini, save kerenas. 19 Ola, so čarinenas, anenas o kňižki a labarenas len angle savorende. Sar gende keci monas ola kňižki, avle pre oda, hoj monas penda ezera (50 000) rupune. 20 Avke le Devleskero lav barolas a zoraľolas.

O Pavol kamel te džal andro Jeruzalem

21 Sar pes kala veci dokerde, o Pavol peske phenďa andro duchos, hoj sar predžala e Macedonija the e Achaja, džala andro Jeruzalem a phenďa: “Ačhava ode a paľis mušinav te džal te dikhel o Rim.”
22 A bičhaďa dujen olendar, so pašal leste kerenas andre Macedonija, le Timoteus the le Erastus, no ov mek ačhiľa varesavo časos ( ideos) andre Azija.

O Demetrius marel upre le manušen

23 Andre oda časos pes igen vesekedinenas vaš oda, so sikavenas.
24 Bo varesavo manuš Demetrius kerelas e buči le rupeha. Ov kerelas cikne rupune khangerora la devľiňake Dijanake a delas olen, so leske kerenas buči, but te zarodel. 25 Ov pes lenca zgeľa a the mek avre manušenca, so kerenas kale vecenca a phenďa: “Muršale, tumen džanen, hoj kala bučatar amen hin o rodipen. 26 Dikhen a šunen, hoj kada Pavol na ča andro Efezus, ale maj pal caľi Azija cirdňa upre a prevakerďa igen but manušen a phenel, hoj oda, so keren le manušengere vasta, nane devla. 27 Akana na ča, hoj amari buči šaj našavas a polokes la ňikaske na kampela, ale mek the o chramos la bara devľiňake la Dijanake pes na ľikerela ňisoske a musarela pes e slava olake, kas lašarel caľi Azija the calo svetos.” 28 Sar oda šunde, avľa andre lende e choľi a vriskinenas: “Bari hiňi e Dijana le Efežanengeri!” 29 Andre calo foros kerenas bari vika, savoredžene jekhetane denašle andro teatros ( ďivadlos) a cirdle pal peste le Gajos the le Aristarchus. On sas Macedončana a phirenas jekhetane le Pavloha. 30 O Pavol kamňa te džal maškar o manuša, ale o učeňika les na mukle. 31 The varesave bare manuša andral e Azija, so sas leskere kamarata, bičhade ke leste a mangle les, hoj te na džal andro teatros. 32 Avke sas, hoj dojekh lendar vriskinelas vareso aver, bo savoredžene sas sar diline a but lendar aňi na džanenas soske pes zgele. 33 O Židi cirdle avri le nipendar le Alexander a ispidle les anglal. O Alexander kerďa le vasteha, hoj te čhiten a kamňa te prevakerel ko manuša. 34 Ale sar prindžarde, hoj hino Židos, chudle savoredžene vaj dujori jekhetane te vriskinel: “Bari hiňi e Dijana le Efežanengeri!” 35 Sar o pisaris le foroskero zaačhaďa le manušen, phenďa: “Muršale andral o Efezus, savore manuša džanen, hoj o foros Efezus ľikerel o chramos la bara Dijanake the ole sentne bareske, so peľa andral o ňebos. 36 Vaš oda, hoj pes pre oda na del ňič te phenel, kampel tumenge te zaačhel, hoj te na keren varesavo diliňipen. 37 Bo anďan kade kale manušen a on na vakerenas namište pre tumari devľi. 38 Te hin le Demeter the olen so hine leha vareso pre varekaste, pre oda hin le foroskere sudi the o prokonzula. Ode pre peste mi vakeren avri. 39 A te kamen mek vareso aver oda pes dela te vakerel, akor sar pes zdžaha le manušenca andral o zakonos. 40 Bo šaj amen den andre vaš e vzbura so pes ačhiľa adadžives. Bo aňi na džanas sar te phenel avri, hoj so pes ačhiľa.” 41 Pal ola lava rozmukľa le manušen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk