Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

19. kapitola

O Pavol andro Efezus

1 Ačhiľa pes sar o Apollo sas andro Korint, hoj o Pavol phirelas pal o uprune phuva a avľa andro Efezus, ode arakhľa varesave učeňiken
2 a phenďa lenge: “Chudňan le Sentne Duchos, akor sar pačanďiľan?” On leske odphende: “Mek aňi na šunďam, hoj či hin Sentno Duchos.” 3 Ov lenge phenďa: “Ta akor save boľipnaha san bolde?” On odphende: “Le Janoskere boľipnaha.” 4 O Pavol phenďa: “O Jan bolelas vaš oda, hoj o manuša pes te visaren le binendar a phenelas lenge, hoj te pačan andre oda, so avela pal leste, andro Ježiš Kristus.” 5 Sar oda šunde, dine pes te bolel andro nav Ježiš Kristus. 6 Sar pre lende paľis o Pavol thoďa o vasta, avľa pre lende o Sentno Duchos a vakerenas andro čhiba the prorokinenas. 7 On savore sas vaj dešuduj murša. 8 Geľa andre sinagoga a vakerelas ode žužes the bi e dar vaj trin čhon. Vakerelas the sikavelas len pal o kraľišagos le Devleskero. 9 Sar pes varesave na poddenas a na šunenas, the namište vakerenas anglo manuša pal o Devleskero drom, odgeľa lendar. Kidňa avri le učeňiken a vakerelas lenca andre škola ke varesavo Tiranus. 10 Ada ľikerďa duj berš a savore so bešenas andre Azija, o Židi the o Greki, šunde le Rajeskero lav. 11 O Del kerelas bare veci prekal o vasta le Pavloskere. 12 Vaš oda o manuša anenas kijo nasvale o khosne the o leketi le Pavloskere ťelostar a o nasvaľibena lendar takoj oddžanas a the o nalačhe duchi lendar džanas avri.

Le Skevoskere čhave

13 Ale sas ode the varesave Židi, so phirenas foros forostar te tradel avri le duchen. On kamenas te tradel avri le nalačhe duchen andral o manuša andro nav le Rajeskero le Ježišoskero a phenenas: “Vražinas tumen avri, andro nav le Ježišoskero, pal savo o Pavol vakerel!”
14 O Skevas sas o nekbareder Židoviko rašaj, les sas efta čhave, save oda kerenas. 15 Ale o nalačho duchos lenge odphenďa: “Le Ježiš prindžarav, the pal o Pavol džanav, ale ko san tumen?” 16 Oda manuš andre kaste sas o nalačho duchos len chudňa a duj dženen lendar ajci marďa, hoj lange the domarde denašle andral oda kher. 17 Savore Židi the Greki, so bešenas andro Efezus pes olestar dodžanle a avľa bari dar pre lende pre savorende a lašarenas o nav le Rajeskero, le Ježišoskero. 18 But olendar so pačanďile avenas a vakerenas avri o bini, save kerenas. 19 Ola, so čarinenas, anenas o kňižki a labarenas len angle savorende. Sar gende keci monas ola kňižki, avle pre oda, hoj monas penda ezera (50 000) rupune. 20 Avke le Devleskero lav barolas a zoraľolas.

O Pavol kamel te džal andro Jeruzalem

21 Sar pes kala veci dokerde, o Pavol peske phenďa andro duchos, hoj sar predžala e Macedonija the e Achaja, džala andro Jeruzalem a phenďa: “Ačhava ode a paľis mušinav te džal te dikhel o Rim.”
22 A bičhaďa dujen olendar, so pašal leste kerenas andre Macedonija, le Timoteus the le Erastus, no ov mek ačhiľa varesavo časos ( ideos) andre Azija.

O Demetrius marel upre le manušen

23 Andre oda časos pes igen vesekedinenas vaš oda, so sikavenas.
24 Bo varesavo manuš Demetrius kerelas e buči le rupeha. Ov kerelas cikne rupune khangerora la devľiňake Dijanake a delas olen, so leske kerenas buči, but te zarodel. 25 Ov pes lenca zgeľa a the mek avre manušenca, so kerenas kale vecenca a phenďa: “Muršale, tumen džanen, hoj kala bučatar amen hin o rodipen. 26 Dikhen a šunen, hoj kada Pavol na ča andro Efezus, ale maj pal caľi Azija cirdňa upre a prevakerďa igen but manušen a phenel, hoj oda, so keren le manušengere vasta, nane devla. 27 Akana na ča, hoj amari buči šaj našavas a polokes la ňikaske na kampela, ale mek the o chramos la bara devľiňake la Dijanake pes na ľikerela ňisoske a musarela pes e slava olake, kas lašarel caľi Azija the calo svetos.” 28 Sar oda šunde, avľa andre lende e choľi a vriskinenas: “Bari hiňi e Dijana le Efežanengeri!” 29 Andre calo foros kerenas bari vika, savoredžene jekhetane denašle andro teatros ( ďivadlos) a cirdle pal peste le Gajos the le Aristarchus. On sas Macedončana a phirenas jekhetane le Pavloha. 30 O Pavol kamňa te džal maškar o manuša, ale o učeňika les na mukle. 31 The varesave bare manuša andral e Azija, so sas leskere kamarata, bičhade ke leste a mangle les, hoj te na džal andro teatros. 32 Avke sas, hoj dojekh lendar vriskinelas vareso aver, bo savoredžene sas sar diline a but lendar aňi na džanenas soske pes zgele. 33 O Židi cirdle avri le nipendar le Alexander a ispidle les anglal. O Alexander kerďa le vasteha, hoj te čhiten a kamňa te prevakerel ko manuša. 34 Ale sar prindžarde, hoj hino Židos, chudle savoredžene vaj dujori jekhetane te vriskinel: “Bari hiňi e Dijana le Efežanengeri!” 35 Sar o pisaris le foroskero zaačhaďa le manušen, phenďa: “Muršale andral o Efezus, savore manuša džanen, hoj o foros Efezus ľikerel o chramos la bara Dijanake the ole sentne bareske, so peľa andral o ňebos. 36 Vaš oda, hoj pes pre oda na del ňič te phenel, kampel tumenge te zaačhel, hoj te na keren varesavo diliňipen. 37 Bo anďan kade kale manušen a on na vakerenas namište pre tumari devľi. 38 Te hin le Demeter the olen so hine leha vareso pre varekaste, pre oda hin le foroskere sudi the o prokonzula. Ode pre peste mi vakeren avri. 39 A te kamen mek vareso aver oda pes dela te vakerel, akor sar pes zdžaha le manušenca andral o zakonos. 40 Bo šaj amen den andre vaš e vzbura so pes ačhiľa adadžives. Bo aňi na džanas sar te phenel avri, hoj so pes ačhiľa.” 41 Pal ola lava rozmukľa le manušen.