Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

18. kapitola

Andro Korint. O Akvila the e Priscilla

1 Paľis odgeľa o Pavol andral o Ateni a avľa andro foros Korint.
2 Ode arakhľa varesave Židos so pes vičhinelas Akvila, ov sas andral o Pontus a nadočirla avľa peskera romňaha la Priscillaha andral e Talijaňiko. Sodujdžene ode avle vaš oda, bo o Klaudius diňa avri oda, hoj savore Židi mušinen te džal het andral o Rim. O Pavol pes prithoďa paš lende 3 a vaš oda, hoj džanelas te kerel o stani, avke sar on, bešelas ke lende a kerelas lenca. 4 Vakerelas andre sinagoga sako sombat a prevakerelas le Židen the le Greken. 5 Sar avle andral e Macedonija o Silas the o Timoteus, o Pavol diňa calo peskero časos ( ideos) pre oda, hoj te vakerel o lav a te dokazinel le Židenge, hoj o Ježiš hin o Kristus. 6 Ale sar pre leste o Židi džanas a namište vakerenas pro Del, razinďa avri o Pavol peskere gada lengere prachostar a phenďa lenge: “Tumaro rat pre tumaro šero, me som žužo, akanastar džava ko manuša so nane Židi.” 7 Odgeľa odarik a geľa andro kher ke varesavo manuš, savo pes daralas le Devlestar. Leskero nav sas Titus Justus a leskero kher sas igen pašes paš e sinagoga. 8 O Krispus, angluno andral e sinagoga, pačanďiľa le Rajeske cale peskere khereha. A the but aver Korinťana, sar šunenas, pačanas a denas pes te bolel. 9 O Raj phenďa le Pavloske rači andro viďenie: “Ma dara tut, ale vaker a ma av čhit, 10 bo me som tuha a ňiko pre tu na thovela o vast, hoj tuke te kerel vareso nalačho, bo hin man andre kada foros but manuša.” 11 A ačhiľa ode berš the šov čhon a sikavelas len le Devleskero lav.

O Gallion

12 Sar sas o Gallion guverneris andre Achaja, uščile o Židi jekhetane pro Pavol a ľigende les pro sudos.
13 Phende: “Kada marel upre le manušen, hoj te lašaren le Devles avke, sar o zakonos na domukel.” 14 Sar imar kamňa o Pavol te prevakerel, phenďa o Gallion le Židenge: “Te oda uľahas Židale vareso, so pes na kerel, abo varesavi aver nalačhi veca, šunďomas tumen avri avke, sar kampel. 15 Ale te tumen vesekedinen vaš o lav, vaš o nava the vaš tumaro zakonos, oda tumenge korkore keren avri, bo me na kamav te avel sudcas oleske.” 16 A čhiďa len odarik avri. 17 Akor chudle savore Židi te marel le Sostenes, anglunes andral e sinagoga, takoj pre oda than kaj pes sudzinel. Ale o Gallion pre oda ňič na phenďa. 18 O Pavol ode ačhiľa mek but dživesa, ale paľis pes rozgeľa le phralenca. Geľa la loďaha andre Sirija a leha geľa e Priscilla the o Akvila. Andre Kenchrea peske diňa te strihinel o bala, bo diňa ajso lav. 19 Sar avle andro foros Efezus, o Pavol len ode mukľa a geľa korkoro andre sinagoga, kaj vakerelas le Židenca. 20 Sar les mangenas, hoj ode te ačhel buter časos, ov na kamňa 21 a sar pes lenca rozgeľa phenďa: “Te kamela o Del avava pale ke tumende.” Avke geľa la loďaha andral o Efezus. 22 Doavľa andre Cezarea a geľa upre andro Jeruzalem te dikhel e khangeri a odarik geľa andre Antiochija.

Trito drom le Pavloskero. O Apollo andro Efezus

23 Pal oda sar ode imar ačhiľa varesavo časos, geľa pale dureder. Jekh pal aver phirelas pale galatsko phuv the pale Frigija a delas zor pro duchos savore učeňiken.
24 Andro Efezus avľa varesavo Židos andral e Alexandrija, so pes vičhinelas Apollo. Ov sas murš savo džanelas te vakerel a sas zoralo andro Devleskero lav. 25 O Apollo sas imar avrisikado le Rajeskere dromeske a labarde duchoha vakerelas a sikavelas mište pal o Raj Ježiš, the te prindžarelas ča le Janoskero boľipen. 26 Bi e dar chudňa te vakerel the andre sinagoga. Sar les šunde e Priscilla the o Akvila, ile les ke peste a feder leske avri vakerde le Devleskero drom. 27 Sar o Apollo kamňa te džal andre Achaja, o phrala leske pomožinde oleha, hoj pisinde le učeňikenge hoj les te prilen. Sar ode avľa, igen pomožinďa olenge, so pačanďile prekal o lačhipen le Devleskero. 28 O Apollo zorales phenelas pre goďi le Židenge angle savore nipi a sikavelas le Devleskere Laveha, hoj o Ježiš hin o Mesijašis.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk