Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

Andre Tesalonika the andre Berea

1 Sar pregele prekal o Amfipolis the Apolonija, avle andre Tesalonika, kaj sas e sinagoga le Židengeri.
2 O Pavol, avke sar furt kerelas, geľa maškar lende a trin sombata pal peste lenca vakerelas pal oda so hin pisimen. 3 Sikavelas len andral oda so hin pisimen a dokazinelas lenge, hoj o Kristus mušinďa te cerpinel a pro trito džives te uščel andral o meriben. Phenďa: “Oda Ježiš, pal savo tumenge me vakerav, hin o Kristus.” 4 Varesave lendar pačanďile a prithode pes ko Pavol the ko Silas a lenca mek the but Greki, save pes daranas le Devlestar, the mek but anglune džuvľa. 5 Ale o hamišne Židi peske ile pale uľica varesave živaňen, hoj te maren upre le manušen the calo foros. Gele pro Jazonoskero kher a kamle te anel le Pavol the le Silas anglo nipi. 6 Sar len na arakhle, ile le Jazon the varesave phralen anglo nekbareder manuša ole foroske a vriskinenas: “Kala, so upre maren calo svetos, avle the kade 7 a o Jazon len priiľa. Kala savore džan pro Cisariskere zakoni, bo phenen, hoj aver dženo hin kraľis, o Ježiš!” 8 Kavke marde upre le nipen the le nekbaredere manušen andral oda foros, save oda šunenas. 9 Sar chudle le Jazonostar the oklendar o love, premukle len. 10 O phrala takoj prekal e rat bičhade le Pavol the Silas andre Berea. Soča ode doavle, gele andre Židoviko sinagoga. 11 On sas buter jileskere sar okla andral e Tesalonika. Priile o lav radišagoha a sako džives rodenas avri andral oda so hin pisimen, či oda hin čačes avke. 12 Avke pačanďile but džene lendar, the mek but anglune džuvľa the murša andral e Grecko. 13 Ale soča pes dodžanle o Židi andral e Tesalonika, hoj o Pavol the andre Berea vakerel le Devleskero lav, avle the ode, ande ňepokoj a marde upre le manušen pre lende. 14 Akor o phrala takoj bičhade le Pavol hoj te džal dži ko moros. Ale o Silas the o Timoteus ačhile ode. 15 Ola, so džanas le Pavloha, les ľigende dži andro Ateni. Ode ile lestar o prikaz prekal o Silas the Timoteus, hoj so neksigeder te aven pal leste a te džan het.

Andro Ateni

16 Medik len o Pavol užarelas andro Ateni, leskero duchos andre leste choľisaľolas, sar dikhľa hoj andro foros hin pherdo modli.
17 Vaš oda vakerelas andre sinagoga le Židenca the olenca, so pes daranas le Devlestar, the pro pľacos sako džives olenca so odarik ča avke predžanas. 18 Chudle pes leha te vesekedinel varesave epikurejci the stoici, filozofa the mudrci. Jekh phenenas: “So kamel kada bebľošis te phenel?” A aver phenenas: “Avke pes dičhol, hoj vakerel pal varesave aver devla.” Bo o Pavol lenge vakerelas pal o Ježiš the pal o uščiben andral o meriben. 19 Chudle les a ľigende les pro Aeropagos a phende: “Kamas te džanel, soda hin oda nevo sikaviben, so tu vakeres. 20 Bo oda so šunen amare kana, hin vareso, so mek na šunďam. Vaš oda kamňamas te džanel sar oda hin.” 21 Bo savore Atenčana the o cudze manuša, so ode bešen, pre ňisoste avreste na užaren, ča pre oda, hoj te šunen abo te phenen vareso nevo. 22 Akor ačhiľa o Pavol maškaral pro Aeropagos a phenďa: “Muršale andral o Ateni, pal savoreste dikhav, hoj san igen pobožne manuša. 23 Sar phiravas pal o foros, predikhavas mange tumare sentne thana a arakhľom the oltaris pre savo sas pisimen: ‘Le naprindžardone devleske.’ Oles saves tumen lašaren a na prindžaren, pal oda tumenge me vakerav. 24 O Del savo kerďa o svetos the savoro so andre hin, ov hin o Raj le ňeboske the la phuvake a na bešel andro chrami kerde le manušengere vastendar. 25 Aňi pes leske na služinel le manušeskere vastenca, sar te leske vareso kampľahas, bo ov korkoro del savoreske o dživipen, o dichos the savoro. 26 Ov kerďa jekhe ratestar savore manušen, hoj te bešen pal caľi phuv. Diňa le manušen časos ( ideos) keci te dživel the o than kaj te bešel, 27 hoj te roden le Rajes, sar te pes les diňahas varesar te chudel, abo te arakhel. Se ov nane dur ňikastar amendar. 28 Bo andre leste dživas, čhalavas pes a sam. Avke sar oda phende the varesave tumare basňika: ‘Bo amen sam the leskeri famelija.’ 29 Akor te sam le Devleskeri famelija, našči peske gondoľinas hoj o Del dičhol avri sar somnakaj, abo rup, abo sar bar, abo sar oda, so gondoľinďa o manuš avri a kerďa oda peskere vastenca. 30 O Del imar pregeľa oda časos sar na prindžarahas leskeri voľa a akana phenel le manušenge, savorenge všadzik, hoj pes te visaren peskere nalačhe dromendar. 31 Bo diňa jekh džives andre savo sudzinela spravodľišagoha calo svetos prekal o jekh murš, saves pre oda ačhaďa a diňa savorenge o pačaben oleha, hoj les uštaďa andral o meriben.” 32 Ale sar šunde oda, hoj les uštaďa andral o meriben, chudle varesave džene te asal, ale aver džene phende: “Kamas tut pal oda te šunel te vakerel the dujtovar.” 33 Avke o Pavol geľa lendar het. 34 No varesave murša pes prithode ke leste a pačanďile. Maškar lende sas the o Dionisios Aeropagsko the e džuvľi, so pes vičhinelas Damaris a lenca mek the aver.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk