Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

16. kapitola

O Pavol lel peha le Timoteus

1 Avke doavľa o Pavol andro Derbi the andre Listra. Ode sas varesavo učeňikos so pes vičhinelas Timoteus, leskeri daj sas pačabnaskeri Židovka a leskero dad sas Grekos.
2 O phrala andral e Listra the Ikonija pal leste mište vakerenas. 3 Les kamňa o Pavol hoj te džal leha pro droma. Anglo Židi so ode bešenas les občhinďa ( obrezinďa), bo sako džanelas pal leskero dad, hoj sas Grekos. 4 Sar phirenas pal ola fori phenenas lenge, hoj te doľikeren oda, so phende o apoštola the o phuredera andral o Jeruzalem. 5 O khangera zoraľonas andro pačaben a džives so džives sas buter džene.

O drom andre Macedonija

6 Sar pregele e Frigija the e Galatsko phuv, bo o Sentno Duchos lenge na domukľa te vakerel o lav andre Azija,
7 avle paš e Mizija a kamenas te džal andre Bitinija, ale o Duchos le Ježišoskero lenge na domukľa. 8 Avke obgele e Mizija a avle tele andre Troada. 9 Ode dikhľa o Pavol rači viďenie: varesavo murš, Macedončanos, ačhelas a mangelas les a phenďa: “Av andre Macedonija a pomožin amenge!” 10 Sar dikhľa o viďenie, takoj pal oda siďarahas te džal andre Macedonija. Avke oleske achaľuvahas, hoj o Raj amen ode vičhinel, hoj lenge te vakeras o evaňjelium. 11 Akor geľam la loďaha andral e Troada rovnones andre Samotrakija a pre aver džives andro Neapolis.

E Lidija pačal

12 Odarik geľam andro Filipi, so hin ešebno foros andral jekh kolonija andre Macedonija. Samas andre oda foros vajkeci dživesa.
13 Sombatone geľam pal e foroskeri kapura paš o paňi, kaj peske gondoľinenas hoj pes zdžana o Židi pre modľitba. Bešľam peske a vakerahas le džuvľenca, so pes ode zgele. 14 Šunelas amen varesavi džuvľi so pes vičhinelas Lidija, savi bikenelas o lole pochtana a sas andral o foros Tijatir. Oj pes daralas le Devlestar a o Raj lake phundraďa o jilo, hoj mište te achaľol oda, so vakerel o Pavol. 15 Sar pes bolďa oj the calo lakero kher, mangelas amen: “Te phenen pal mande, hoj man hin pačaben andro Raj, akor aven andre miro kher a bešen ke mande.” A prevakerďa amen.

O Pavol the o Silas andre bertena

16 Ačhiľa pes, sar džahas pre modľitba, hoj pes amenca arakhľa varesavi čhaj, sava sas vražišagoskero duchos. Le vražišagoha delas te zarodel peskere rajenge bare love.
17 Oj phirelas pal o Pavol the pal amende a vriskinelas: “Kala manuša hine o služobňika le Nekbaredere Devleskere a on tumenge phenen o lava, sar šaj aven zachraňimen!” 18 Kada kerelas but dživesa. Ale le Pavloske oda na sas pre dzeka, visaľiľa a phenďa ole duchoske: “Rozkazinav tuke andro nav Ježiš Kristus, dža andral late avri!” A o duchos latar takoj andre odi ora geľa het. 19 Ale sar dikhle lakere raja, hoj oleha našade o rodipen, chudle le Pavol the le Silas a ľidžanas len pro pľacos anglo nekbareder manuša ole foroske. 20 Ande len anglo veliťeľa a phende: “Kala manuša hine Židi a keren vzbura andre amaro foros 21 a sikaven o zviki, save amen o Rimana našči aňi prilas, aňi doľikeras.” 22 Andre oda avle pre lende the o nipi a o veliťeľa pal lende cirdle tele o gada a dine len le pacenca te marel. 23 Sar imar len but marde, čhide len andre bertena a le stražňikoske andral e bertena phende, hoj len mište te stražinel. 24 Sar chudňa o stražňikos oda prikaz, čhiďa len andre andruňi bertena a o pindre lenge zaphandľa andro kaštune kľigina. 25 Ale pal jepaš rat o Pavol the o Silas pes modľinenas a giľavenas o giľa pre le Devleskeri chvala a o bertenoša len šunenas. 26 Jekhvareste razisaľiľa e phuv až avke, hoj la bertenakere zakladi pes čhalade. Takoj phundrile savore vudara a savore puta pes otkerde. 27 Sar uščiľa o stražňikos andral e bertena a dikhľa, hoj savore vudara andre bertena hin phundrade, cirdňa avri e šabľa a kamňa pes te murdarel. Gondoľinelas peske hoj o bertenoša denašle. 28 Ale o Pavol vičhinďa zorale hangoha a phenďa leske: “Ma ker tuke ňič nalačho, bo savore sam ade!” 29 Sar peske mangľa e lampa, denašľa andre, izdralas a peľa anglo Pavol the Silas. 30 Ľigenďa len avri a phenďa: “Rajale, so kampel te kerel hoj te avav zachraňimen?” 31 On leske phende: “Pača andro Raj Ježiš Kristus a aveha zachraňimen tu the calo tiro kher!” 32 Vakerenas leske, the savorenge so sas andre leskero kher, le Rajeskero lav. 33 Mek rači andre odi ora len iľa, thoďa lenge avri o rani a takoj pes diňa te bolel ov, the calo leskero kher. 34 Paľis len iľa upre andre peskero kher, thoďa lenge pro skamind o chaben a radisaľolas cale peskere khereha, hoj pačanďiľa andro Del. 35 Sar sas džives, bičhade o veliťeľa le slugaďen hoj te džan te phenel: “Premuk kale manušen!” 36 O stražňikos la bertenakero phenďa le Pavloske: “O veliťeľa bičhade le slugaďen, hoj tumen te premukav. Avke akana džan avri andro smirom.” 37 Ale o Pavol lenge phenďa: “Ešeb amen marde angle savore nipi - the te sam Rimana - a aňi amen na sudzinde, ale čhide andre bertena a akana amen počoral traden avri?” 38 O slugaďa dine te džanel ola lava le veliťeľenge. On pes daranas, sar šunde hoj hine Rimana. 39 Avle, odmangle pes lenge a sar len ile avri mangenas len, hoj te džan het andral o foros. 40 Sar avle avri andral e bertena gele ke Lidija, dikhle le phralen a radisaľile lenge. Paľis gele het.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk