Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

15. kapitola

Vesekedinen pes vaš o občhinďipen.

1 Andral e Judsko avle tele varesave džene a sikavenas le phralen, hoj te pes na občhinena (obrezinena) avke sar oda diňa o Mojžiš, našči ena zachraňimen.
2 Vaš oda pes lenca vesekedinenas o Pavol the o Barnabaš. Dovakerde pes, hoj o Pavol the o Barnabaš the mek vareko lendar te džal ola vecaha upre andro Jeruzalem ko apoštola the ko phuredera. 3 Akor len bičhaďa e khangeri a gele prekal e Fenicija the Samarija. Vakerenas pal oda, hoj the aver nipi pes visarde ko Del a savore phralen sas olestar baro radišagos. 4 Sar doavle andro Jeruzalem, priiľa len e khangeri, o apoštola the o phuredera. A on lenge phenenas avri savoro so lenca kerďa o Del. 5 A phenenas the pal oda, hoj uščile varesave le farizejendar so pačanďile a phenenas le manušenge so nane Židi, hoj pes te občhinen (obrezinen) a te doľikeren le Mojžišoskero zakonos. 6 Akor pes o apoštola the o phuredera zgele, hoj pal oda te gondoľinen. 7 Pal oda, sar imar buter vakerenas, uščiľa o Peter a phenďa lenge: “Muršale, phralale! Tumen džanen, hoj čirlastar peske man o Del tumendar kidňa avri, hoj mandar te šunen the aver nipi o evaňjelium a te pačan. 8 O Del, savo prindžarel o jile pes ke lende pridžanľa oleha, hoj len diňa le Sentne Duchos, avke sar the amen, 9 bo na kerďa ňisavo rozďjelis maškar amende the lende a žužarďa lengere jile le pačabnaha, avke sar amare. 10 Kamen akana te choľarel le Devles oleha, hoj thoven pre men le učeňikenge o pharipen, savo na birinenas te ľidžal aňi amare dada, aňi amen? 11 Ale amen pačas, hoj prekal o lačhipen, so del o Raj o Ježiš Kristus avaha zachraňimen avke sar the on.” 12 Savore ola but nipi preačhile te vakerel, akor sar šunde le Barnabaš the le Pavol te vakerel save bare ďivi the zazraki kerďa o Del prekal lende maškar o manuša so nane Židi. 13 Sar preačhile te vakerel, phenďa o Jakob: “Muršale, phralale, šunen man! 14 O Šimon akana vakerelas pal oda, sar peske o Del ešebnovar kidňa avri manušen le nažidendar, hoj te aven leskere nipi. 15 Oleha pasinen the o lava le prorokengere, sar hin pisimen: 16 ‘Paľis avava pale a ačhavava o rozpelo kher le Davidoskero a oda, so hin tele čhido, pale ačhavava a thovava les te ačhel pre peskero than, 17 hoj the okla manuša te roden le Rajes, savore so nane Židi, saven vičhinďom, hoj te aven mire, avke phenel o Raj, so kerel kada savoro.’ 18 Imar čirla pes olestar džanel. 19 Vaš oda phenav, hoj na kampel te kerel pharipen le nažidenge, so pes visarde ko Del, 20 ale kampel lenge te pisinel ľil, hoj te na keren lubipen a te na chan o rat the oda, so hin obetimen le modlenge the le tasade džvirinakere masestar. 21 Bo le Mojžišoskero zakonos pes imar čirla genel sako sombat andro sinagogi a leskere lava vakeren andre dojekh foros.” 22 Akor o apoštola the o phuredera the e caľi khangeri peske phende, hoj elas mište te kidaha pestar avri muršen a bičhavaha len andre Antiochija. Bičhade le Barnabaš the le Pavol a lenca bičhade le Juda - so les vičhinen Barsabaš - the le Silas, so sas anglune murša maškar o phrala. 23 Pisinde a bičhade lenca kada: “O apoštola, o phuredera the o phrala andral o Jeruzalem pozdravinen le phralen andral o aver narodi andre Antiochija, Sirija the Cilicija. 24 Šunďam, hoj varesave džene amendar tumen na den smirom le lavenca a previsarde tumare goďa, bo phenen hoj tumen te občhinen ( obrezinen) a te doľikeren o zakonos. Ale amen lenge ňič na phenďam, 25 vaš oda pes savoredžene jekhetane dovakerďam, hoj kidaha avri muršen a bičhavaha len ke tumende le Barnabašiha the le Pavloha - amare phralenca saven kamas, 26 le manušenca, so dine peskere dživipena vaš o nav amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero. 27 Vaš oda bičhavas le Juda the le Silas, hoj the on korkore tumenge oda te phenen. 28 Bo le Sentne Duchoske the amenge pes avke dičholas, hoj te na čhivas pre tumende buter ňisavo pharipen, ča ipen oda, so igen kampel: 29 Hoj te na keren lubipen a te na chan o rat the oda, so hin obetimen le modlenge the le tasade džvirinakere masestar. Te kada savoro doľikerena, mište kerena. Ačhen Devleha!” 30 Sar pes rozgele, doavle andre Antiochija, zvičhinde o zhromažďeňje a dine lenge o ľil. 31 Sar les pregende, radisaľile oleske. 32 O Juda the o Silas podhazdenas le phralen andro pačaben butere lavenca a zoraľarenas len, bo the on sas proroka. 33 Sar imar ode ačhile varesavo časos ( ideos), rozgele pes le phralenca andro smirom a gele pale ke ola, so len bičhade. 34 [No o Silas dikhelas avke, hoj ode te ačhel.] 35 O Pavol the o Barnabaš ačhile andre Antiochija the mek but aver džene lenca a ode sikavenas the vakerenas le Rajeskero lav.

O Barnabaš pes rozdžal le Pavloha

36 Pal vajkeci dživesa phenďa o Pavol le Barnabašiske: “Noča, džas ča pale te dikhel amare phralen pal savore fori, savenge vakerďam le Rajeskero lav a dikhaha sar lenge džal.”
37 O Barnabaš kamňa hoj peha te len le Jan, saves vičhinen the Marek. 38 Ale le Pavloske pes dičholas avke, hoj na kampel peha te lel oles, so lendar odgeľa andral e Pamfilija a na geľa lenca andre buči. 39 Vaš oda pes maškar peste avke kerde, hoj pes rozgele. O Barnabaš peha iľa le Marek a gele pre loďa andro Ciprus. 40 O Pavol peske kidňa avri le Silas. O phrala les thode andre le Rajeskero lačhipen 41 a phirelas pal e Sirija the Cilicija a podhazdelas andro pačaben o khangera.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk