Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

O Herodes džal pro apoštola

1 Andre oda časos ( ideos) chudňa o kraľis Herodes te trapinel varesaven andral o zboros.
2 Murdarďa le Jakob, le Janoskere phrales, la šabľaha. 3 Sar dikhľa, hoj oda sas pre dzeka le Židenge, diňa hoj te zalen the le Peter. Ipen akor sas o inepos, sar pes chal o marikľa (o maro bi o drožďi). 4 Sar les chudňa, thoďa les andre bertena a diňa, hoj pre leste te merkinen štar čati po štar slugaďa. Pal e Patraďi les kamňa te anel anglo nipi. 5 Medik ľikerenas le Peter andre bertena, o manuša andre khangeri pes vaš leske na preačhenas te modľinel.

O Peter ilo avri andral e bertena

6 Andre odi rat, sar imar les kamňa o Herodes te anel anglo nipi, sovelas o Peter maškar o duj slugaďa, zaphandlo duje lancenca a anglo vudar sas mek o slugaďa, so stražinenas e bertena.
7 A jekhvareste o aňjelos le Rajeskero avľa sar o kham andre bertena a ačhiľa paš leste, demaďa le Peter andre sera, uštaďa les a phenďa: “Sigo, ušči!” A pal o vasta leske pele tele o lanci. 8 O aňjelos leske phenďa: “Phand pašal tu o sirimos the uri o sandalki!” O Peter oda kerďa a o aňjelos leske paľis phenďa: “Čhiv pre tu tiro plašťos a av pal ma!” 9 O Peter džalas pal leste a aňi na džanelas, hoj oda so pes ačhel prekal o aňjelos hin čačes. Gondoľinelas peske, hoj džal suno. 10 Sar pregele ešebnen slugaďen the dujtonen, doavle paš e trastuňi kapura, savaha pes džal andro foros a phundraďa pes lenge korkori pestar. Sar avle avri, pregele jekh uľica a o aňjelos lestar takoj odgeľa. 11 O Peter sar avľa kija peste, phenďa: “Akanake čačes džanav, hoj o Raj bičhaďa peskere aňjelos a iľa man avri andral e Herodesiskere vasta the andral oda savoro, so mange kamle o Židi te kerel.” 12 Sar imar savoreske achaľiľa, avľa paš o kher la Mariakero. Oj sas e daj le Janoske, saves vičhinen the Marek. Ode sas zgele but manuša a modľinenas pes. 13 Sar durkinďa o Peter pre kapura, avľa e čhajori, so pes vičhinelas Rode, te phučel koda hin. 14 Sar prindžarďa le Peteriskero hangos, radišagostar aňi na phundraďa e kapura, ale denašľa te phenel, hoj o Peter ačhel angle kapura. 15 Ale on lake phende: “So, diliňi sal?” No oj ačhelas furt pre peskero lav a phenelas, hoj oda hin čačo. On paľis phende: “Oda leskero aňjelos hin.” 16 O Peter mek furt durkinelas. Sar phundrade, dikhle les a igen pes čudaľinenas. 17 Ov lenge sikaďa le vasteha, hoj te čhiten a chudňa lenge te vakerel, sar les o Raj iľa avri andral e bertena a phenďa: “Den ada te džanel le Jakoboske the le phralenge.” Paľis geľa pre aver than. 18 Sar vidňisaľiľa, daranas pes o slugaďa a chudle pes maškar peste te vesekedinel, bo na džanle so pes ačhiľa le Peteriha. 19 O Herodes les rodelas a sar les na arakhľa, vičhinďa peske le slugaďen, hoj lendar te phučel so pes ačhiľa. Paľis len diňa te murdarel. A odgeľa andral e Judsko te bešel andre Cezarea.

Le Herodesiskero meriben

20 O Herodes chalas choľi pro Tirčana the pro Sidončana, ale on pes savore jekhetane sthode a avle pal leste, bo lenas o chaben le kraľiskera phuvatar. Sar imar prevakerde le Blastus, le kraľiskere nekbaredere manušes a dochudle les pre peskeri sera, mangle le Herodes vaš o smirom.
21 Paľis sar avľa oda džives, urďa pes o kraľis andre kraľišagoskere gada, bešľa peske pro tronos a prevakerďa ke lende. 22 A o manuša zoraha vriskinenas: “Kada hin hangos le Devleskero, nane manušeskero!” 23 Ale o aňjelos le Rajeskero les ode pro than marďa, bo na diňa e slava le Devleske. Chanas les o kirme a muľa. 24 O lav le Devleskero buter šunďolas a dodžalas furt buteder maškar o manuša. 25 Sar imar o Barnabaš the o Saul dokerde oda, so lenge sas phendo, gele het andral o Jeruzalem. Ile peha le Jan, saves vičhinenas the Marek.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk