Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

O Herodes džal pro apoštola

1 Andre oda časos ( ideos) chudňa o kraľis Herodes te trapinel varesaven andral o zboros.
2 Murdarďa le Jakob, le Janoskere phrales, la šabľaha. 3 Sar dikhľa, hoj oda sas pre dzeka le Židenge, diňa hoj te zalen the le Peter. Ipen akor sas o inepos, sar pes chal o marikľa (o maro bi o drožďi). 4 Sar les chudňa, thoďa les andre bertena a diňa, hoj pre leste te merkinen štar čati po štar slugaďa. Pal e Patraďi les kamňa te anel anglo nipi. 5 Medik ľikerenas le Peter andre bertena, o manuša andre khangeri pes vaš leske na preačhenas te modľinel.

O Peter ilo avri andral e bertena

6 Andre odi rat, sar imar les kamňa o Herodes te anel anglo nipi, sovelas o Peter maškar o duj slugaďa, zaphandlo duje lancenca a anglo vudar sas mek o slugaďa, so stražinenas e bertena.
7 A jekhvareste o aňjelos le Rajeskero avľa sar o kham andre bertena a ačhiľa paš leste, demaďa le Peter andre sera, uštaďa les a phenďa: “Sigo, ušči!” A pal o vasta leske pele tele o lanci. 8 O aňjelos leske phenďa: “Phand pašal tu o sirimos the uri o sandalki!” O Peter oda kerďa a o aňjelos leske paľis phenďa: “Čhiv pre tu tiro plašťos a av pal ma!” 9 O Peter džalas pal leste a aňi na džanelas, hoj oda so pes ačhel prekal o aňjelos hin čačes. Gondoľinelas peske, hoj džal suno. 10 Sar pregele ešebnen slugaďen the dujtonen, doavle paš e trastuňi kapura, savaha pes džal andro foros a phundraďa pes lenge korkori pestar. Sar avle avri, pregele jekh uľica a o aňjelos lestar takoj odgeľa. 11 O Peter sar avľa kija peste, phenďa: “Akanake čačes džanav, hoj o Raj bičhaďa peskere aňjelos a iľa man avri andral e Herodesiskere vasta the andral oda savoro, so mange kamle o Židi te kerel.” 12 Sar imar savoreske achaľiľa, avľa paš o kher la Mariakero. Oj sas e daj le Janoske, saves vičhinen the Marek. Ode sas zgele but manuša a modľinenas pes. 13 Sar durkinďa o Peter pre kapura, avľa e čhajori, so pes vičhinelas Rode, te phučel koda hin. 14 Sar prindžarďa le Peteriskero hangos, radišagostar aňi na phundraďa e kapura, ale denašľa te phenel, hoj o Peter ačhel angle kapura. 15 Ale on lake phende: “So, diliňi sal?” No oj ačhelas furt pre peskero lav a phenelas, hoj oda hin čačo. On paľis phende: “Oda leskero aňjelos hin.” 16 O Peter mek furt durkinelas. Sar phundrade, dikhle les a igen pes čudaľinenas. 17 Ov lenge sikaďa le vasteha, hoj te čhiten a chudňa lenge te vakerel, sar les o Raj iľa avri andral e bertena a phenďa: “Den ada te džanel le Jakoboske the le phralenge.” Paľis geľa pre aver than. 18 Sar vidňisaľiľa, daranas pes o slugaďa a chudle pes maškar peste te vesekedinel, bo na džanle so pes ačhiľa le Peteriha. 19 O Herodes les rodelas a sar les na arakhľa, vičhinďa peske le slugaďen, hoj lendar te phučel so pes ačhiľa. Paľis len diňa te murdarel. A odgeľa andral e Judsko te bešel andre Cezarea.

Le Herodesiskero meriben

20 O Herodes chalas choľi pro Tirčana the pro Sidončana, ale on pes savore jekhetane sthode a avle pal leste, bo lenas o chaben le kraľiskera phuvatar. Sar imar prevakerde le Blastus, le kraľiskere nekbaredere manušes a dochudle les pre peskeri sera, mangle le Herodes vaš o smirom.
21 Paľis sar avľa oda džives, urďa pes o kraľis andre kraľišagoskere gada, bešľa peske pro tronos a prevakerďa ke lende. 22 A o manuša zoraha vriskinenas: “Kada hin hangos le Devleskero, nane manušeskero!” 23 Ale o aňjelos le Rajeskero les ode pro than marďa, bo na diňa e slava le Devleske. Chanas les o kirme a muľa. 24 O lav le Devleskero buter šunďolas a dodžalas furt buteder maškar o manuša. 25 Sar imar o Barnabaš the o Saul dokerde oda, so lenge sas phendo, gele het andral o Jeruzalem. Ile peha le Jan, saves vičhinenas the Marek.