Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

O Kornelius dikhel viďenie

1 Andre Cezarea sas varesavo murš, so pes vičhinelas Kornelius. Ov sas veliťeľis upral o šel slugaďa, andral e čata, so la vičhinenas Italsko.
2 Ov sas pobožno, daralas pes le Devlestar a the calo leskero kher. Pomožinelas but le čorenge a furt pes modľinelas ko Del. 3 Jekhvar, vaj trin orendar pal o dilos, žužes dikhľa andro viďenie le aňjelos le Devleskeres a ov leske phenďa: “Kornelius!” 4 Ov pes pre leste zadikhľa a predarandutno phenďa: “Soda, Rajeja?” O aňjelos leske odphenďa: “Tiro lačhipen, so kerehas le čorenge the o modľitbi sas avri šunde a o Del pre tu na bisterďa. 5 Avke akana bičhav le muršen andre Joppa a vičhin le Šimon, so les vičhinen the Peter. 6 Ov bešel ke varesavo Šimon, so kerel le cipenca a leskero kher hin paš o moros.” [“Ov tuke phenela, so kampel te kerel.”] 7 A sar odgeľa het o aňjelos, so leha vakerelas, vičhinďa peske o Kornelius duje sluhen the jekhe pobožnone slugaďis, savo paš leste furt ačhelas. 8 Sar imar lenge sa vakerďa avri, bičhaďa len andre Joppa.

O Peter dikhľa viďenie

9 Pre aver džives, sar sas ola murša pro drom a imar sas pašes paš o foros, geľa o Peter pro pados vaj pro dilos pes te modľinel.
10 Igen bokhaľiľa a kamelas te chal. Medik leske kerenas o chaben, dikhľa viďenie. 11 Dikhľa o ňebos phundrado a avelas pre leste tele pre phuv vareso ajso sar bari lepeda, phandľi le štare agorendar. 12 Andre sas savore štarpindrengere džviri, save ča hin pre phuv, the dzive džviri, the ola, so pes cirden pal e phuv, the o čirikle. 13 A prevakerďa ke leste o hangos: “Ušči Peter, murdar a cha!” 14 O Peter phenďa: “Na, Rajeja, bo mek šoha ( ňikda) na chaľom vareso melalo abo nažužo.” 15 Oda hangos leske pale phenďa: “Pre oda, so o Del žužarďa, tu ma phen melalo!” 16 Kada savoro pes ačhiľa trival a paľis sas e lepeda takoj iľi upre andro ňebos. 17 Medik o Peter andre peste gondoľinelas, so leske aleha o Del kamňa te phenel prekal oda so dikhľa, doavle paš e kapura ola murša, so len bičhaďa o Kornelius a phučenas, kaj bešel o Šimon. 18 Vičhinde a phučle lendar, či ode na bešel o Šimon, so les vičhinen Peter. 19 Sar mek gondoľinelas o Peter pal oda so dikhľa, phenďa leske o Duchos: “Dikh, trin murša tut roden. 20 Ušči, dža tele pal o pados a dža lenca! Ma odcirde tut lendar, bo me len bičhaďom.” 21 Sar avľa o Peter tele pal ola murša, so sas pal leste bičhade khatar o Kornelius, phenďa: “Me som oda, kas roden. Soske pal mande avľan?” 22 On odphende: “O Kornelius, veliťeľis upral o šel slugaďa amen bičhaďa. Ov hino čačipnaskero manuš, so daral le Devlestar, saves del calo Židoviko narodos pačiv. O sentno aňjelos leske phenďa, hoj te vičhinel tut andre peskero kher a te šunel tire lava.”

O Peter džal ko Kornelius

23 Akor len vičhinďa o Peter andre a diňa len pačiv. Pre aver džives uščiľa o Peter, geľa lenca a gele leha the varesave phrala andral e Joppa.
24 Pre dujto džives doavle andre Cezarea. O Kornelius len imar užarelas a vičhinďa peske la famelija the peskere lačhe prijaťeľen. 25 Sar geľa o Peter andre a o Kornelius les dikhľa, peľa pro khoča a banďolas anglal leste. 26 Ale o Peter les hazdňa a phenďa: “Ušči, the me som ča manuš.” 27 Vakerelas leha, geľa andre a dikhľa ode but zgele manušen. 28 A phenďa lenge: “Tumen džanen, hoj le Židoske nane domuklo te džal abo te arakhel pes cudzone manušeha. Ale mange sikaďa o Del, hoj te na phenav pal varesavo manuš, hoj hino nažužo abo melalo. 29 Vaš oda avľom a na odphenďom tuke. A akana phučav, soske vaš ma bičhaďan?” 30 O Kornelius phenďa: “Anglo štar džives poscinavas dži e kadi ora a eňorendar man modľinavas andre miro kher. A jekhvareste angle ma ačhiľa murš andro igen parne gada 31 a phenďa: ‘Kornelius, tiro lačhipen, so kerehas le čorenge the o modľitbi sas avri šunde a o Del pre tu na bisterďa. 32 Bičhav andre Joppa a vičhin le Šimon, saves vičhinen the Peter. Ov bešel paš o moros andro kher ko Šimon, so kerel le cipenca.’ [Sar avela, phenela tuke savoro.] 33 Avke bičhaďom pal tu a tu mište kerďal, hoj avľal. Akana sam kade savore anglo Del, hoj te šunas savoro, so tuke phenďa o Raj.”

O Peter vakerel o evaňjelium

34 Akor chudňa o Peter te vakerel: “Akana čačes achaľuvav, hoj o Del na dikhel jekhe manušes barederes sar avres.
35 Ale le Devleske hin pre dzeka sako andral dojekh narodos, ko lestar daral a dživel andro čačipen. 36 Oda lav, savo bičhaďa o Del le Izraeloskere čhavenge, lenge diňa te prindžarel, hoj o smirom hin prekal o Ježiš Kristus, bo ov hin o Raj savoreske. 37 Tumen džanen pal oda, so pes ačhiľa pal caľi Judsko. Chudňa pes ada andre Galileja pal o boľipen, so vakerelas o Jan. 38 A tumen džanen pal o Ježiš andral e Nazareta, sar les pomazinďa o Del le Sentne Duchoha the la zoraha a phirelas pal e phuv, kerelas o lačhipen le manušenge a sasťarelas savoren so sas tel e zor le bengeskeri, bo o Del sas leha. 39 Amen sam ola, so dikhľam oda, so kerelas andre Židoviko phuv the andro Jeruzalem. Paľis les murdarde a primarde les pro kerestos. 40 Les o Del uštaďa pro trito džives a sikavelas pes amenge. 41 Na sikavelas pes savore manušenge, ale ča le švedkenge, saven peske o Del imar anglal kidňa avri, amenge, so leha chahas the pijahas pal oda sar uščiľa andral o meriben. 42 Prikazinďa amenge, hoj te vakeras le manušenge a te das lenge te džanel, hoj ov hino le Devlestar dino te sudzinel le džiden the le mulen. 43 Pal leste vakeren savore proroka, hoj andre leskero nav ela odmukle o bini sakoneske, ko pačala andre leste.”

O Sentno Duchos avel tele

44 Medik o Peter vakerelas kala lava, avľa o Sentno duchos tele pre savorende, so šunenas o lav.
45 O pačabnaskere le Židendar, so avle le Peteriha pes čudaľinenas, hoj the pro manuša, so nane Židi hin čhido avri o Sentno Duchos, 46 bo šunde len te vakerel andre aver čhiba a te lašarel le Devles. Akor o Peter phenďa: 47 “Či šaj vareko zaačhavel te bolel le paňeha olen, so priile le Sentne Duchos avke sar the amen?” 48 A rozkazinďa len te bolel andro nav Ježiš Kristus. Paľis les mangle, hoj te ačhel ode vajkeci dživesa.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk