Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

So hin buter le Židen

1 So hin feder le Židen avre narodendar, abo savi hasna hin le občhinďipnastar ( la obriezkatar)?
2 Igen bari hasna andre savoreste! Vaš oda, bo pre ešebno than lenge sas dine le Devleskere lava. 3 Se, so te varesave lendar na pačanas ole lavenge? Či vaš oda akana o Del na ela verno, bo len na sas pačaben? 4 Šoha na! Ale mi dičhol, hoj o Del hino čačipnaskero a dojekh manuš hino klamaris, avke sar hin pisimen:

“Te presikavel pes, hoj sal čačipnaskero sar vakeres a hoj te ňerines (*zviťazines) te tut sudzinena.”

5 Te amaro nalačhipen, so keras, sikavel savo čačipnaskero o Del hino - ta akor, so šaj phenas? Akor o Del namište kerel, te amen vaš oda marel? (Kada phenav avke, sar manuš.)
6 Šoha na! Se sar paľis o Del sudzinďahas o svetos? 7 Ale te miro klamišagos sikavel, hoj le Devleskero čačipen hino bareder a anel leske oda e slava, akor soske som the me sudzimen sar binošno? 8 Vaj so, hin oda avke sar varesave manuša vakeren? Bo phenen pre amende, hoj amen phenas: “Aven keras o nalačho, hoj te avel o lačho.” Ola manuša ena vaš oda čačipnaha odsudzimen.

Ňiko nane lačho

9 So akor? Hine o Židi feder sar o nažidi? Ňisoha na! Se akana phenďam the pro Židi the pro nažidi, hoj savore hine tel o bini.
10 Avke sar hin pisimen: “Ňiko nane lačho, 11 ňiko na achaľol,ňiko na rodel le Devles. 12 Sako pes visarďa het le Devlestar,sa gele namište,nane ňiko, ko kerďahas o lačho,aňi jekh. 13 Lengero kirlo hin phundrado hrobos, peskere čhibenca vakeren klamišagos a pro vušta len hin o jedos le sapestar. 14 Andre lengero muj hin pherdo džungale košibena. 15 Lengere pindre hine siďarde te dukhavel a te murdarel, 16 pre lengere droma hin sa musardo the bibachtalo. 17 O drom so anel o smirom na prindžarde. 18 Nane andre lende ňisavi dar anglo Del.” 19 Amen džanas, hoj oda so hin phendo andro zakonos, hin phendo prekal ola, so dživen tel o zakonos, hoj pes te phandel andre dojekh muj a calo svetos te el binošno anglo Del. 20 Bo le zakonoskere skutkendar na ela anglal leste ospravedlňimen ňisavo manuš. Se prekal o zakonos pes prindžarel o binos.

Čačipnaskere prekal o pačaben andro Ježiš

21 Ale akana pes sikaďa hoj o Del kerel le manušen spravodľiven bi o zakonos, avke sar sikavel andro zakonos the andro proroka;
22 o spravodľišagos le Devleskero prekal o pačaben andro Ježiš Kristus savorenge, ko pačan. Bo nane ňisavo rozďjelis maškar o manuša, 23 bo savore kerde bini a nane len le Devleskeri slava. 24 Ale hine ospravedlňimen hijaba, le Devleskere lačhipnastar, prekal o Ježiš Kristus so len cinďa avri. 25 O Del imar anglal diňa le Ježiš a obetinďa les, hoj prekal leskero rat pačabnaha andre leste te avas kijo Del. Oleha o Del presikaďa peskero čačipnaskeriben, hoj odmukľa o bini so sas kerde anglal 26 sar o Del zľikerelas avri. Vaš oda, hoj akana andre kada časos ( ideos) te presikavel peskero čačipnaskeriben, bo Ov hino čačipnaskero a ospravedlňinel oles, ko pačal andro Ježiš. 27 Soha pes paľis o manuš šaj lašarel? Ňisoha! Soske? Či šaj pes lašaras, hoj doľikeras o zakonos? Na! Ale oleha, hoj pačas. 28 Bo amen pačas, hoj o manuš hino ospravedlňimen le pačabnaha bi o zakonoskere skutki. 29 Či hino ča Del le Židenge? Či nane Del the le nažidenge? He, hino Del the le nažidenge. 30 Se hin ča jekh Del. Ov ospravedlňinela le Židen lengere pačabnastar a the le nažiden prekal o pačaben. 31 Abo či amen tele čhivas o zakonos le pačabnaha? Na, šoha ( ňikda) na! Ipen hoj visara: amen les upre hazdas.