Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

O ostatne lava

1 Kamav tumenge te phenel pal amari pheň pal e Feba, savi služinel andre khangeri andro foros Kenchrea,
2 hoj la te prilen andro nav le Rajeskero, avke sar peske zaslužinen le Devleskere manuša. Pomožinen lake andre savoreste so lake tumendar kampela; se oj pomožinďa but dženenge the mange korkoreske. 3 Pozravinen la Priska the le Akvilas, so manca jekhetane služinen le Ježišoske Kristoske. 4 On kamenas te del the o dživipen vaš mange. Me lenge paľikerav, no na ča me, ale the savore khangera le nažidengere. 5 Pozdravinen the o zboros, so hin andre lengero kher. Pozdravinen the mire lačhe phrales le Epainetus. Ov sas ešebno andre Azija, so pačanďiľa andro Kristus. 6 Pozdravinen la Maria, oj kerďa but phari buči prekal tumende. 7 Pozdravinen le Adronikos the le Junias, so hine Židi avke sar me a sas manca andre bertena. O apoštola len len sar baren a on pačanďile andro Kristus sigeder sar me. 8 Pozdravinen le Amplijatos, mire lačhe phrales andro Raj. 9 Pozdravinen le Urbanos, so manca jekhetane kerel e buči le Kristoskeri, the mire lačhe phrales le Stachys. 10 Pozdravinen le Appolo, ov presikaďa peskero pačaben andro Kristus. Pozdravinen olen, so hine andro kher ko Aristobulos. 11 Pozdravinen le Herodion, so hino Židos avke, sar me. Pozdravinen olen, so hine khatal o Narkisos, so pačan andro Raj. 12 Pozdravinen la Tryfaina the la Tryfoza, so keren buči prekal o Raj. Pozdravinen mira lačha pheňa, la Persida, savi kerďa igen but buči prekal o Raj. 13 Pozdravinen le Rufos, ov hino avrikidlo le Rajestar, the leskere da, so hiňi the mange sar daj. 14 Pozdravinen le Asynkritos, le Flegon, le Hermes, le Patrobas, le Hermas the savore phralen, so hine lenca. 15 Pozdravinen le Filologos the la Julia, le Nereus the leskera pheňa, le Olympas the savore phralen andro Del, so hine lenca. 16 Pozdravinen tumen savore jekh avres le sentne čumibnaha. Pozdravinen tumen savore khangera le Kristoskere.

Den pozora pre ola, so kamen te rozmarel e khangeri

17 Phralale mire, mangav tumen, den pozora pre ola džene so rozulaven o khangera a maren upre le manušen a džan pre oda sikaviben, so tumen priiľan. Džan pašal lende!
18 Bo kajse manuša na služinen amare Rajeske le Ježišoske Kristoske, ale peskere perenge. Peskere gule lavenca the šukare vakeribnaha odcirden le pačivale manušen so hine slabe andro gondoľišagos. 19 Se sako džanel pal tumende, hoj sar šunen le Devles. Vaš oda man hin tumendar o radišagos, ale mangav mange hoj te džanen so hin lačho a te na domuken o nalačho. 20 O Del, kastar avel o smirom, sig rozmarela le Satan tel tumare pindre.

O lačhipen amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero mi el tumenca.

21 Pozdravinel tumen o Timoteus, so manca kerel jekhetane e buči, the o Lucius, o Jason the o Sosipatros, so hine Židi avke sar me.
22 Pozdravinav tumen andro Raj, me o Tertius, so pisinďa kada ľil. 23 Pozdravinel tumen o Gajos. Andre leskero kher pes zdžal e khangeri a the me ode akana bešav.

Pozdravinel tumen o Erastos, so kerel buči le lovenca andro foros a mek the leskero phral o Kvartos.

24 O lačhipen amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero mi el tumenca savorenca.[
25 Slava le Devleske! Ov tumen šaj zoraľarel andro pačaben, avke sar vakerav andre miro evaňjelium pal o Ježiš Kristus; avke sar pes sikaďa o garuďipen, savo sas garudo čirlastar. 26 Ale akana oda avľa avri prekal oda so pisinenas o proroka; a prikazinďa oda o večno Del, hoj oda te džanen savore narodi, hoj savore te pačan a te šunen les. 27 Leske, le jekhe goďavere Devleske, mi džal e slava prekal o Ježiš Kristus pro furt.]Amen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk