Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Te poddel pes le autoritenge

1 Sako pes mi poddel le svetoskere autoritenge. Bo ňiko na ľidžal korkoro pestar, te leske oda o Del na domukľahas, ale sako hino ačhado le Devlestar.
2 Avke sako, ko na šunel le autoriten, na šunel le Devles, so len thoďa. Ola, so na šunen, anen pre peste o sudos. 3 Ola džene, so keren o lačho, pes na mušinen te daral le autoritendar, ale ola, so keren o nalačho. Na kames tut te daral le autoritendar? Akor, ker o lačho a lašarena tut, 4 bo on hine le Devleskere služobňika tuke pro lačho. Ale te keres oda, so nane lačho, dara tut, bo na hijaba hordinen e šabľa. On hine le Devleskere služobňika, so sikaven le Devleskeri choľi olenge, so keren o nalačho. 5 Vaš oda pes igen kampel te poddel - na ča vaš le Devleskeri choľi, ale the vaš oda, bo andro jilo džanes hoj oda hin mište. 6 Se vaš oda počinen the o daňe. Bo on hine le Devleskere služobňika, so keren ipen odi buči. 7 Den sakoneske, oda so leske kamen: kaske o daňe, oleske o daňe; kaske o clo, oleske o clo; kaske e pačiv, oleske e pačiv; kastar kampel te daral, olestar daran.

Pal o kamiben

8 Ma ačhen ňikaske ňič te kamel, ča o kamiben jekh kije avreste. Bo ko oda kerel, doľikerel calo zakonos.
9 Bo o prikazaňia:“Na kereha lubipen!” “Na murdareha!” “Na čoreha!” “Na džaha pal avreskero!” - savore kala a mek the savore okla prikazaňia hine andre kada jekh: “Kameha avres avke, sar pes korkores.” 10 Te varekas kames, šoha ( ňikda) leske na kereha o nalačho. Vaš oda, te tut hin o kamiben, akor doľikeres calo zakonos.

Pašes hin o džives le Kristoskero

11 A kada keren, se džanen hoj imar avľa tumari ora, hoj te uščen andral o soviben. Bo akana hin amaro spaseňie pašeder, sar sas akor, sar pačanďiľam.
12 E rat imar oddžal a o džives hino pašeder. Vaš oda preačhas te kerel o skutki le kaľipnaskere a las pre peste o zbraňe le svetloskere. 13 Vaš oda ľikeras pes rajikanes, sar o manuša, so dživen dživese - na andro mulatišagi the andro pijiben; na andro lubipen the kiňešagi; na andro vesekedišagi the andro hamišagos. 14 Ale uren tumen andro Raj Ježiš Kristus a ma gondoľinen pre oda, sar te kerel o nalačhe žadosci, so kamel te kerel amaro ťelos.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk