Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Nevo dživipen andro Kristus

1 Mangav tumen igen phralale, vaš oda, hoj o Del hino lačhejileskero! Den tumare ťela sar džiďi, sentňi obeta, so ela le Devleske pre dzeka. Ada hin nekfeder služba le Devleske.
2 Ma keren avke, sar kerel kada svetos. Ale domuken le Devleske te čerinel tumen andral a te del tumen nevo gondoľišagos. Hoj paľis te džanen, so kamel o Del, so hin lačho, so hin leske pre dzeka a so hin dokonalo. 3 Vaš oda lačhipen le Devleskero, so sas mange dino, phenav sakoneske tumendar: ma av barikano, ma gondoľin pal tu buter sar kampel, ale gondoľin pal tu ajci keci tut o Del diňa pačaben. 4 Bo avke sar amen hin but kotora andro ťelos, ale na savore kotora keren jekh buči, 5 avke the amen sam but džene jekh ťelos andro Kristus, ale sako hin aver kotor. No jekhetane sam oda jekh ťelos. 6 Ale o Del amen diňa peskere lačhipnastar sakones aver dari. Te hin varekas daros te prorokinel, mi kerel oda, pal oda keci les hin pačaben. 7 Te hin varekas daros te služinel, mi služinel. Te hin varekas daros te sikavel, mi sikavel. 8 Oda kas hin daros te podhazdel andro pačaben, mi kerel oda. Oda ko del, mi del ščirones. Ko ľidžal varesavi služba, mi kerel oda savore jileha. Ko kerel lačhipen avreske, mi kerel oda radišagoha.

Sar te dživel o dživipen le Devleha

9 O kamiben mi el čačo a na dujemujengero. Mi džungľol tumenge o nalačhipen; ľikeren tumen le lačhipnastar.
10 Jilestar pes kamen sar phrala-pheňa a jekh avreske presikaven bareder pačiv. 11 Keren sa prekal oda, hoj te služinen le Rajeske radišagoha andral calo jilo. 12 Radisaľon andro užaripen ( nadej); andro pharipen ľikeren avri; andro modľitbi ma preačhen. 13 Sthoven tumen pre oda, so kampel le phralenge. Phundraven tumare khera prekal o cudze manuša a den len pačiv. 14 Žehňinen olenge, so pre tumende džan, žehňinen a ma košen. 15 Radisaľon olenca, so radisaľon a roven olenca, so roven. 16 Mi el tumen jekh gondoľišagos maškar peste. Ma aven barikane, ale achaľon the olen, so hine slabeder. Ma aven goďaver korkore ke peste. 17 Ňikaske ma den pale o nalačho vaš o nalačho. Ale keren oda, so hin lačho angle savore manuša. 18 Te pes oda del a te oda hin pre tumende, dživen savore manušenca andro smirom. 19 Mire lačhe phralale, ma visaren pale o nalačhipen, ale den than le Devleskera choľake. Se hin pisimen: “Me dava pale, me počinava,” phenel o Raj. 20 Vaš oda, “te hino tiro ňeprijaťeľis bokhalo, de les te chal; te kamel te pijel, de les te pijel.Te kada kereha, labola bara ladžatar.” 21 Te na tut thovel tele o nalačhipen, ale premar le lačhipnaha o nalačhipen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk