Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Buter le Šalamunoskre privakeribena

1 The kala hine le Šalamunoskre privakeribena, save pisinde andre o murša le Chizkijoskre le judske kraľiskre.
2 Le Devleskri slava hin o veci te garuvel a le kraľengri slava hin oda te arakhel avri. 3 Avke sar našťi te merinel o ňebos upre aňi e phuv tele, avke pes na del te avel pre oda, so hin le kraľen andro jile. 4 Le avri e mel andral o rup a o kovačis šaj kerel šukar nadoba; 5 trade het le nalačhe manušes pašal o kraľis a leskro tronos ačhela zorales pro čačipen. 6 Ma ašar tut anglo kraľis a ma ačh pro than le anglune muršengro, 7 bo hin feder, te tuke phenena: „Av kade upre!“ sar oda, hoj tuke te keren ladž anglo bare manuša. Oda, so dikhľal pre tire jakha, 8 ma siďar te del andre pro sudos. So paľis kereha, te tut aver dženo anela andre ladž? 9 Te tut hin vareso avreha, keren oda ča maškar tumende a ma phen avri oda, so tuke phenďa, 10 bo sar pes pal oda aver džene došunena džala pal tu o nalačho hiros a ela tuke ladž. 11 Avke sar o somnakune phaba pre rupuňi tacka hin o lav phendo andro lačho časos. 12 Oleske, ko šunel, hin o dovakeriben le goďavereskro sar e somnakuňi čeň the o somnakuno lancocis. 13 Sar o šilalo paňi, so tut den te pijel andre žatva avke hin o pačivalo poslos olenge, ko les bičhaven, bo občerstvinel e duša peskre rajenge. 14 Sar o chmari abo e balvaj bi o brišind ajso hin o manuš, savo tuke phenel, hoj tut dela daros, ale na del. 15 E trpezľivosť šaj prevakerel le kraľis a o kovlo vakeriben šaj prephagel o kokalos. 16 Te arakhľal medos, cha a čaľuv, ale ma precha tut, bo čhandeha les avri. 17 Ma phir igen furt ko susedas, bo leske džungľoha a našťi tut avri ačhela. 18 O manuš, savo falošňe svedčinel pre aver dženo, hino sar o kijakos, e šabľa the o ostro šipos. 19 Te zmukel pes andro pharipen pro napačivalo manuš hin sar te chal le phage dandeha a te phirel phage pindreha. 20 Sar te tuke ilehas o plašťos andro šilalo džives abo čhidehas o šut andre dukhaďi rana, avke hin, te tuke giľaven o giľa, sar tut hin pharipen andro jilo. 21 Te hino tiro ňeprijaťeľis bokhalo, de les te chal, a te hino smedno, de les te pijel, 22 bo te kada kereha, čhiveha leske pro šero o jagale angara, a o RAJ tuke vaš oda počinela. 23 E balvaj pal o severos anel o brišind, avke the e pľetkošno čhib anel e choľi. 24 Feder hin te bešel pro pados andro kutos sar andre jekh kher la čhibaľa romňaha. 25 Sar hin o šilalo paňi le avrišuke kirleske, avke hin the o lačho hiros, so avel dural. 26 Sar o prameňis vaj e chaňig, so hine meľarde andre, avke hin o čačipnaskro, savo pomukel le nalačhe manušeske. 27 Nane mištes te chal igen but medos aňi te džal pal o lašariben le manušendar. 28 Sar o rozburimen foros bi o muri hin oda murš, ko na zľikerel peskri choľi.