Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

23. kapitola

1 Te bešeha jekhetane varesave rajeha pašal o skamind te chal, ma pobister, ko hin anglal tute; 2 zľiker tut23,2 E hebrejiko čhib: thov tuke e čhuri pro kirlo , te rado but chas. 3 Ma mang tuke te chal but leskre lačhe chabenestar, bo šaj tut oleha chudel avri. 4 Ma cirde tut igen pal o barvaľipen, av goďaver a preačh oleha. 5 Bo soča tut le jakhenca zadikheha, imar na ela; se jekhvareste leske barola kridli a ľecinela het sar orlos. 6 Oleha, ko hino skupo, ma cha a ma dža pal leskro lačho chaben! 7 Bo ov peske sa andre goďi zrachinela a phenela tuke: „Cha, pi, keci kames,“ ale andro jilo tuke na žičinel. 8 Oda, so chaľal, čhandeha avri a tire šukar lava, so phenďal, ela pre ňisoste. 9 Le dilineha ma vaker, bo dikhela tele tire goďaver lava. 10 Ma čhalav e čirlatuňi hraňica a ma le tuke e phuv le širotengri, 11 bo o RAJ hino lengro zoralo ochrancas, ov vaš lenge rušela a ačhela vaš lenge pro sudos. 12 Visar tiro jilo pro dovakeriben a tire kana pro prindžaripen. 13 Ma dara tut te bararel avri le čhavores, te les demeha la pacaha, na merela. 14 Te les demeha la pacaha, zachraňineha leskro dživipen andral o peklos. 15 Čhavo miro, te ela tiro jilo goďaver, the miro jilo radisaľola; 16 andre ma ela o radišagos, sar tire vušta vakerena, so hin čačo. 17 Te na zavidzinel tiro jilo le binošnenge, ale feder kereha, te phireha andre sveto dar anglo RAJ sako džives, 18 bo užarel tut bachtalo dživipen, a oda, pre soste tut zmukes, na ela zbitočno. 19 Šun, čhavo miro, av goďaver a tiro jilo mi džal rovne dromeha: 20 Ma ľiker tut le pijakenca, so pijen but mol, aňi olenca, so našťi dočaľon pro mas, 21 bo o pijakos the oda, ko but chal, ačhena čore; te ča soves the chas, ela tut ča čhingerde gada. 22 Šun tire dades, bo ov tut diňa dživipen, a ma dikh tele tira da, sar phurola. 23 Cin tuke o čačipen a ma biken les, cin the o goďaveripen, o dovakeriben the o achaľuvipen. 24 Baro radišagos hin le dades le čačipnaskre čhastar, a oda, ko anďa pro svetos le goďaveres, radisaľol lestar. 25 Mi radisaľol tiro dad the tiri daj, a mi thovel baripen odi, so tut anďa pro svetos. 26 De mange, čhavo miro, tiro jilo a tire jakha mištes mi dikhen pre mire droma, 27 bo e lubňi hiňi sar e bari chev, a e cudzo džuvľi hiňi sar e saňi chaňig: 28 Oj pre tu užarel sar o zbujňikos a but muršendar kerel napačivalen. 29 Kaske vigos a ko furt cerpinel? Ko pes vesekedinel? Ko furt dudrinel? Kas hin o zbitočna modrini? Kaske ľoľon o jakha? 30 Olenge, ko pijen but mol, olenge, ko džan te koštoľinel e mišimen mol. 31 Ma dikh pre mol, hoj ľoľol, bľišťisaľol andro poharis a šukares džal tele le kirleha! 32 Bo pro koňec tut danderela sar o sap a šťipinela sar e zmija. 33 Tire jakha dikhena čudna veci, našťi gondoľineha mištes a na vakereha žužes 34 a aveha sar oda, ko peske pašľol pre loďa maškar o moros, sar oda, ko sovel upre pro stožjaris. 35 Pheneha tuke: „Demade man, ale na džanavas olestar; marde man, ale ňič na šunďom. Kana uščava, hoj te pijav pale?“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk