Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

1 O lačho nav hin buter sar o baro barvaľipen, e pačiv hin feder sar o rup the o somnakaj. 2 O barvalo the o čoro hine jekh andre kada: Sodujdžene hine stvorimen le RAJESTAR. 3 O goďaver manuš dikhel o nalačhipen a garuvel pes, o nagoďaver džal dureder a doperela pre oda. 4 O počiňiben vaš e pokora the vaš e sveto dar anglo RAJ hin o barvaľipen, e slava the o dživipen. 5 O koľaka the o pasci hine pro drom le previsarde manušeskro, ale ko chraňinel peskro dživipen, dural len obdžala. 6 Sikav le čhas, sar mek hino ciknoro, a na oddžala olestar aňi akor, sar phurola. 7 O barvalo hino raj upral o čore; te varekaske kames love, sal leskro otrokos. 8 Ko sadzinel o načačipen, skidela upre e bibach, a imar na dukhavela avren. 9 Ko hino ščiro, ela požehňimen, bo del le čores peskre marestar. 10 Trade avri oles, ko tele dikhel o čačipen, a našľola o vesekedišagos a preačhela o reptišagos the e ladž. 11 Ko kamel o žužipen andro jilo the o šukar vakeriben, ela prijaťeľis le kraľiskro. 12 O RAJ chraňinel oles, ko prindžarel o čačipen22,12 Abo: Le RAJESKRE jakha chraňinen o prindžaripen., ale o lava le napačivaleskre visarela avri. 13 O leňivo phenel: „Avri hino o ľevos! Murdarela man pro pľacos!“ 14 O vušta la lubňakre hine sar e bari jama, a oda, pre kaste o RAJ hino choľamen, perela andre. 15 Le čhavores hin andro jilo te kerel o diliňipen, ale e paca le dadeskri lestar oda tradela avri. 16 Te trapines le čoren, hoj lendar te barvaľos abo te des o dari le barvalen, ačheha čoro.

O tranda goďaver privakeribena

17 Prithov tiro kan a šun o lava le goďaverengre; visar tiro jilo pre mire sikavibena.
18 Ena tuke pro radišagos, te tuke len ľikereha andro jilo, a sar tuke kampela, džaneha len te phenel. 19 Adadžives tut sikavav, he, tut, hoj tut te mukes pro RAJ. 20 Pisinďom tuke tranda (30) privakeribena, andre save hin pherdo goďaveripena the radi. 21 Lendar sikľoha, so hin lačho the čačo, hoj mištes te odphenes olenge, ko tut bičhaven te rodel o čačipen. 22 Ma občorar le čores, bo les nane ňič, a ma trapin les pro sudos. 23 Bo o RAJ vaš leste zaačhela a lela o dživipen oleske, ko les občorarďa. 24 Ma av prijaťeľis le rušle muršeha, aňi ma ľiker tut le choľamen muršeha, 25 hoj te na phires pal leskro chodňikos a te na peres andre pasca. 26 Ma av jekh olendar, ko podel peskro vast a zaručinel pes vaš avreskre dluhi. 27 Te tut na ela sostar te počinel, avena a lena tutar mek the o hadžos. 28 Ma čhalav e čirlatuňi hraňica, so zathode tire phure dada. 29 Dikhes varekas, ko džanel mištes te kerel buči? Ajso dženo služinela le kraľenge a na kerela chocsave manušenge.