Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

15. kapitola

1 O šukar lav odvisarel e choľi, ale o zoralo lav anel bareder choľi. 2 O vakeriben le goďaverengro pricirdel le manušen te šunel o prindžaripen, ale le dilinengre vuštendar demel avri o diliňipen. 3 O jakha le RAJESKRE hine všadzik, dikhen pro nalačhe the pro lačhe manuša. 4 O šukar vakeriben hin sar o stromos le dživipnaskro, ale e previsarďi čhib dukhavel pro duchos. 5 O dilino na prilel le dadeskro sikaviben, ale ko prilel o dovakeriben, kerel mištes. 6 Andro kher le spravodľive manušeskro hin pherdo barvaľipen, no o love le nalačheske anen o pharipen. 7 O vušta le goďaverengre rozľidžan o prindžaripen, ale andro jile le dilinengre nane avke. 8 Le RAJESKE džungľon o obeti le nalačhe manušendar, ale pre dzeka leske hin e modľitba le čače manušengri. 9 Le RAJESKE džungľol o drom le nalačhe manušeskro, no kamel oles, ko kerel oda, so hin spravno. 10 Oda, ko omukel o čačo drom, ela zorales mardo, a ko na kamel te prilel o dovakeriben, merela. 11 O RAJ dikhel andro than le mulengro15,11 E hebrejiko čhib: Šeol the le meribnaskro15,11 E hebrejiko čhib: Abaddon, a keci buter andro jilo le manušengro? 12 Oleske, ko peske kerel pheras savorestar, džungľol o dovakeriben, aňi na džala pal o goďaver te phučel. 13 O radišagos andro jilo rozšvicinel o muj, ale o smutňišagos anel e dukh pro duchos. 14 O jilo le goďavereskro rodel avri o prindžaripen, no o vušta le dilinengre pes čaľaren le diliňipnaha. 15 Le smutne manušes hin andro dživipen furt pharipen, ale olen, saven hin o radišagos andro jilo, hin furt lačhe dživesa. 16 Feder te sal čoreder a hin tut e sveto dar anglo RAJ, sar te el tut but barvaľipen a leha o pharipen. 17 Feder hin o zeleňinakro chaben andro kamiben, sar o nekfeder mas ode, kaj nane kamiben. 18 Oda, ko sig choľisaľol, anel o vesekedišagi, no oda, ko na choľisaľol sig, anel o smirom. 19 Te sal leňivo, ela tuke phares všadzik, ale te sal pačivalo, na ela tut ňisavo pharipen. 20 O goďaver čhavo anel o radišagos le dadeske, no o nagoďaver čhavo tele dikhel peskra da. 21 Le nagoďaveres hin radišagos andro diliňipen, ale o goďaver phirel rovne dromeha. 22 Bijal e lačhi rada nane pre ňisoste o plani, no avena avri akor, sar hin but radci. 23 Le manušes hin radišagos, sar odphenel le lačhe laveha; savo šukar hin o lav phendo ipen akor, sar kampel! 24 O goďaver manuša phiren pal o drom, so len ľidžal upre andro dživipen a obdžan o drom, so džal tele andro meriben. 25 O RAJ čhivela tele o khera le barikanengre, ale e phuv le vdovengro chraňinela. 26 Le RAJESKE džungľol o nalačho gondoľišagos, no pre dzeka leske hin o lačhe lava. 27 Ko izdral pal o napačivale love, kerel peskra famelijake pharipen, ale ko na kamel o prepočiňiben, dživela. 28 O jilo le čačipnaskereskro gondoľinel, so te phenel, no andral o vušta le nalačhe manušengre demel avri o nalačhipen. 29 O RAJ hino dur le nalačhendar a na šunel len, ale o mangipen le lačhengro šunel avri. 30 Te le manušen hin o asaben pro muj, keren avrenge o radišagos a o lačho hiros tut dela sasťipen andro kokala. 31 Te prithoveha tiro kan paš o dovakeriben le dživipnaskro, bešeha maškar o goďaver. 32 Te na priles o sikaviben, tele dikhes pes korkores, no te šunes o dovakeriben, aveha goďavereder. 33 E sveto dar le RAJESKRI tut bararel avri andro goďaveripen, te aveha pokorno, o manuša tut dena pačiv.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk