Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

14. kapitola

1 E goďaver džuvľi budinel peskro kher, ale e diliňi les korkori čhivel tele peskre vastenca. 2 Kas hin e sveto dar anglo RAJ, dživel pačivalones, no kas hin previsarde droma, dikhel les tele. 3 O vakeriben le dilineskro hin e paca pre leskro dumo, ale o goďaver hino chraňimen peskre lavenca. 4 Te nane le manušes voli, nane ňič andro žľabi, ale le voloskri zor leske anel but uľipen. 5 O pačivalo švedkos na klaminel, no o falošno rozľidžal o klamišagos. 6 Ko asal le goďaveripnastar, šoha les na arakhela, ale oda, ko hino goďaver, lokes sikľol. 7 Dža het le diline muršestar, bo nane les so tut te sikavel. 8 O goďaver manuš džanel, so te kerel a so na, ale o dilino peha thovel avri, bo peske ča gondoľinel, hoj džanel. 9 O diline peske asan, sar keren o binos, ale le Devleske hin pre dzeka ola, ko keren, so hin čačo. 10 Sako džanel, so les hin andro jilo, či o pharipen vaj o radišagos; a ňiko aver na džanel, sar pes šunel. 11 O kher le nalačhengro ela zňičimen, ale o stanos le lačhengro, kvitňisaľola. 12 Varesavo drom pes dičhol le manušeske lačho, no pro koňec ľidžal andro meriben. 13 Varekana o asaben garuvel e dukh, ale sar o radišagos preačhel, ačhel o pharipen. 14 O nalačho manuš chala oda nalačho, so kerel, ale oda, ko kerel o lačho, čaľola buter. 15 O nagoďaver pačal savoreske, ale o goďaver peske rozgondoľinel peskre kroki. 16 O goďaver pes daral a džal het le nalačhipnastar, ale o dilino olestar na ačhel a sig kerel o veci. 17 Ko sig choľisaľol, kerel diline veci, a o manuša našťi avri ačhena le vibitones. 18 Le nagoďaverenge ačhela o diliňipen, ale o goďaver ena koruňimen le prindžaripnaha. 19 O nalačhe manuša banďona tele anglo lačhe a o bijedevleskre banďona anglo brani le čačipnaskerengre. 20 Ňiko na kamel le čore manušes, aňi leskre susedi, ale le barvales hin pherdo prijaťeľa. 21 Binos hin te dikhel tele le čores, no požehňimen hin oda, ko le čoreske presikavel o lačhipen. 22 Či na bludzinen ola, ko gondoľinen te kerel o nalačho? Ale ola, ko kamen te kerel o lačho, arakhena o jileskeriben the o pačivaľiben. 23 Dojekha phara bučatar tut ela chasna, ale te ča vakeres a ňič na keres, ačheha čoro. 24 E koruna le goďaverengri hin lengro barvaľipen, ale le dilinen hin pro šero diliňipen. 25 Oda švedkos, savo vakerel o čačipen, zachraňinel o dživipena, ale oda, ko klaminel, thovel avri le manušenca. 26 Kas hin e sveto dar anglo RAJ, oles hin e zoraľi istota, the leskre čhave hine tel e ochrana. 27 E sveto dar anglo RAJ hin o prameňis le dživipnaskro, le manušes lel avri andral o pasci le meribnaskre. 28 Le kraľiskri slava hin andro but nipi, ale bijal lende nane ňič. 29 O manuš, savo na choľisaľol sig, hino igen goďaver, no oda, ko sig choľisaľol, sikavel peskro diliňipen. 30 O smirom andro jilo hin sasťipen prekal o ťelos, ale e žjarlivosť hin sar o hňisos andro kokala. 31 Ko namištes kerel le čore manušeha, tele dikhel le Devles, savo les kerďa, ale oda, ko le čoreske presikavel o lačhipen, del pačiv le Devles. 32 O nalačhe manuša zňičinen pes korkoren ole nalačhe vecenca, so keren, ale le lačhe manušen chraňinen o pačivaľiben the o čačipen. 33 Andro jilo le goďavereske bešel o goďaveripen, ale o diline manuša na džanen ňič pal o goďaveripen. 34 O spravodľišagos hazdel upre o narodos, ale o binos hin pre ladž le narodenge. 35 Le kraľiske hino pre dzeka o goďaver sluhas, ale pre oda sluhas, savo kerel ladž, ela choľamen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk