Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

33. kapitola

O thana, kaj o Izraeliti taborinenas pre pušťa

1 Kala sas o thana, kaj o Izraeliti peske kerenas tabora, akor sar o Mojžiš the o Aron len ľidžanas pal lengre kmeňi andral o Egipt.
2 O RAJ prikazinďa le Mojžišoske, hoj te zapisinel o thana, kaj pes ačhavelas o taboris. Kada sas lengro drom: 3 O Izraeliti omukle o Egipt dešupandžto (15.) džives andro ešebno čhon, jekh džives pal e Patraďi. On džanas avri bi e dar andral o foros Raamses angle savore Egipťana, 4 save parunenas peskre ešebne muršoren, saven o RAJ murdarďa. Aleha o RAJ sikaďa, hoj ov hino zoraleder sar lengre devla. 5 O Izraeliti gele het andral o Raamses a kerde peske taboris paš o Sukot. 6 Andral o Sukot gele het a kerde peske taboris paš o Etam, so hino pro agor pre pušťa. 7 Andral o Etam pes visarde pale ko Pi-Hachirot, pro vichodos le Baal-Cefonostar, a ode peske kerde taboris anglo Migdol. 8 Le Pi-Hachirotostar pes mukle dureder a prekal o Lolo moros pregele pre pušťa. Trin džives džanas pal e pušťa Etam a kerde peske taboris paš e Mara. 9 La Maratar odgele paš o Elim, kaj sas o dešuduj (12) prameňa the eftavardeš (70) palmi a kerde peske ode taboris. 10 Le Elimostar džanas dureder a kerde peske taboris paš o Lolo moros. 11 Le Lole morostar odgele a kerde peske taboris pre pušťa Sin. 12 Sar odgele pal e pušťa Sin, kerde peske taboris paš e Dofka. 13 Andral e Dofka džanas dureder a kerde peske taboris paš o Aluš. 14 Andral o Aluš odgele a kerde peske taboris paš o Refidim. Ode na sas paňi prekal o manuša. 15 Andral o Refidim džanas dureder a kerde peske taboris pre pušťa Sinaj. 16 Paľis odgele la pušťatar Sinaj a kerde peske taboris paš e Kibrot-Hataava. 17 Andral e Kibrot-Hataava džanas dureder a kerde peske taboris paš o Chacerot. 18 Andral o Chacerot džanas dureder a kerde peske taboris paš e Ritma. 19 Andral e Ritma džanas dureder a kerde peske taboris paš o Rimon-Perec. 20 Andral o Rimon-Perec odgele a kerde peske taboris paš e Libna. 21 Andral e Libna odgele a kerde peske taboris paš e Risa. 22 Andral e Risa džanas dureder a kerde peske taboris paš e Kehelata. 23 Andral e Kehelata odgele a kerde peske taboris paš o verchos Šefer. 24 Andral o verchos Šefer odgele a kerde peske taboris paš o Charad. 25 Andral o Charad džanas dureder a kerde peske taboris paš o Makhelot. 26 Andral o Makhelot odgele a kerde peske taboris paš o Tachat. 27 Andral o Tachat odgele a kerde peske taboris paš o Terach. 28 Andral o Terach džanas dureder a kerde peske taboris paš e Mitka. 29 Andral e Mitka odgele a kerde peske taboris paš e Chašmona. 30 Andral e Chašmona odgele a kerde peske taboris paš o Moserot. 31 Andral o Moserot odgele a kerde peske taboris paš o Bene-Jaakan. 32 Andral o Bene-Jaakan džanas dureder a kerde peske taboris paš o Chor-Hagidgad. 33 Andral o Chor-Hagidgad odgele a kerde peske taboris paš e Jotbata. 34 Andral e Jotbata odgele a kerde peske taboris paš e Abrona. 35 Andral e Abrona gele dureder a kerde peske taboris paš o Ecjon-Geber. 36 Andral o Ecjon-Geber odgele a kerde peske taboris paš o Kadeš pre pušťa Sin. 37 Andral o Kadeš džanas dureder a kerde peske taboris paš o verchos Hor paš e hraňica Edom. 38 O Aron geľa pro verchos Hor, avke sar leske o RAJ prikazinďa, a ode muľa andro ešebno džives andro pandžto čhon, saranda (40) berš paloda, sar o Izraeliti avle avri andral o Egipt. 39 Le Aronoske sas šel the bišutrin (123) berš, sar muľa pro verchos Hor. 40 (Akor pes došunďa o kraľis andral o Arad, savo sas Kanaančanos a savo bešelas andro Negev andro Kanaan, hoj aven o Izraeliti.) 41 Le verchostar Hor džanas dureder a kerde peske taboris paš e Calmona. 42 Andral e Calmona odgele a kerde peske taboris paš o Punon. 43 Andral o Punon odgele a kerde peske taboris paš o Obot. 44 Andral o Obot odgele a kerde peske taboris paš o Ije-Abarim pre moabiko phuv. 45 Andral o Ije-Abarim džanas dureder a kerde peske taboris paš o Dibon-Gad. 46 Andral o Dibon-Gad odgele a kerde peske taboris paš o Almon-Diblatajim. 47 Andral o Almon-Diblatajim odgele a kerde peske taboris paš o verchi Abarim anglo verchos Nebo. 48 Sar odgele le verchendar Abarim, kerde peske taboris pro moabika rovini pro vichodos le Jordanostar anglo Jericho. 49 Lengro taboris sas pro moabika rovini paš o Jordan le Bet-Ješimotostar dži ko Abel-Šitim.

O RAJ prikazinel te domarel o Kanaan

50 Ode pro moabika rovini pro vichodos le Jordanostar anglo Jericho phenďa o RAJ le Mojžišoske:
51 „Phen le Izraelitenge kada: ‚Sar predžana prekal o Jordan andro Kanaan, 52 mušinen te tradel avri savore manušen andral odi phuv. Zňičinen savore lengre barune, kaštune the trastune modlen a the savore thana, kaj lašaren peskre devlen. 53 Zalen odi phuv a bešen ode. Diňom la tumenge, hoj te el tumari. 54 Rozďelinen odi phuv sar ďeďictvos maškar tumare kmeňi the maškar tumare fameliji le losoha. La bareder famelijake dena bareder phuv a la cikneder famelijake dena cikneder phuv sar ďeďictvos. Pre kaste savi phuv avela avri le losoha, odi ela leskri. 55 Ale te na tradena avri le manušen andral odi phuv, ola, kas ode mukena, ena tumenge sar o trňi andro jakha the o koľaka andro dume a trapinena tumen andre odi phuv, kaj bešena. 56 Paľis oda, so kamľom te kerel lenge, kerava tumenge.‘ “
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk