Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

O Moabčanki cirden le Izraeliten pro binos

1 Sar imar o Izraeliti bešenas andro Šitim, varesave murša kerenas lubipen le moabike džuvľenca.
2 On vičinenas le Izraeliten pre peskre obetne hoscini, savenca denas pačiv peskre devlen. O Izraeliti chanas ole chabenestar a lašarenas lengre devlen 3 the le devles Baal-Peor. Vašoda o RAJ igen choľisaľiľa pro Izraeliti. 4 Avke o RAJ phenďa le Mojžišoske: „Le kale manušengre vodcen, angle ma len murdar a thov len te ačhel pro kham, hoj miri choľi te oddžal le Izraelostar.“ 5 Avke o Mojžiš prikazinďa le izraelike sudcenge: „Sako tumendar mi murdarel dojekhe muršes andral peskro kmeňos, savo lašarelas le Baal-Peor.“ 6 Ipen akor, sar paš o vudar le Svetostankoskro rovenas savore Izraeliti the o Mojžiš, avľa varesavo Izraelitas la midijaňika džuvľaha andre peskro stanos angle lengre jakha. 7 Sar oda dikhľa o Pinchas, le Eleazaroskro čhavo, saveske sas papus o Aron, ušťiľa lendar a iľa andro vast e kopija. 8 Geľa andro stanos ole Izraelitaskro, savo anďa ola džuvľa, a sodujen jekhetane predemaďa la kopijaha, sar pašľonas. Avke sas zaačhado o nasvaľiben maškar o Izraeliti. 9 Ola, ko mule pre kada nasvaľiben, sas 24 000 manuša. 10 O RAJ phenďa le Mojžišoske: 11 „Vašoda, so kerďa o Pinchas, me imar na som buter choľamen pro Izraeliti. Ov na kamelas, hoj o manuša te lašaren avre devles, ča man, a vašoda len na zňičinďom andre miri choľi. 12 Phen le Pinchasoske, hoj leha phandava smiromoskri zmluva, so ľikerela pro furt. 13 Ov the leskre potomki ena pro furt andre rašajiko služba, bo igen labolas pal o Del a oleha, so kerďa, obžužarďa le Izraeliten, hoj lenge te odmukav.“ 14 O Izraelitas, saves murdarďa jekhetane la midijaňika džuvľaha, sas o Zimri, le Saluoskro čhavo, savo sas fajtakro vodcas andro kmeňos Šimeon. 15 E džuvľi, savi sas murdarďi, sas e Kozbi. Oj sas čhaj le Curoskri, savo sas vodcas andre jekh midijaňiko fajta. 16 Paľis o RAJ phenďa le Mojžišoske: 17 „Džan pro Midijana a murdaren len, 18 vaš oda nalačhipen, so tumenge kerde, sar tumen scirdle pro binos, hoj te lašaren le Baal-Peor a the vaš e Kozbi, savi sas murdarďi akor, sar avľa o nasvaľiben paš o Peor.“ 19 No, paloda pes ačhiľa kada: