Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  O Raj sasťarel jekhe banges

  1 O Ježiš bešľa andre loďa, geľa la loďaha pre oki sera a avľa andre peskero foros. 2 A ande ke leste jekhe banges, so pašľolas pro haďos. Sar dikhľa o Ježiš lengero pačaben, phenďa le bangeske: “Čhavo miro, ma dara tut, odmukel pes tuke o bini.” 3 Varesave zakoňika peske phende: “Kada manuš pes ruhinel!” 4 Ale o Ježiš dikhľa, so peske gondoľinen a phenďa: “Soske gondoľinen nalačhe veci andre tumare jile! 5 Bo, so hin lokeder? Te phenel: ‘Odmukel pes tuke o bini!’ - vaj te phenel: ‘Ušči a dža?’ 6 Ale hoj te džanen, hoj le Čhas le manušeskeres hin zor pre phuv te odmukel o bini” - phenďa le bangeske: “Ušči, le tuke tiro haďos a dža khere!” 7 Ov uščiľa a geľa khere. 8 Sar oda dikhle o nipi predaranďile a lašarenas le Devles, hoj diňa kajsi zor le manušen.

  O Raj vičhinel le Matuš

  9 Sar džalas o Ježiš odarik dikhľa manušes, so pes vičhinelas Matuš, te bešel pre colňica a phenďa leske: “Av pal ma!” Ov uščiľa a geľa pal leste. 10 Ačhiľa pes, sar bešelas o Ježiš andro kher paš o skamind, hoj avle but colňika the binošne a bešenas jekhetane le Ježišoha the leskere učeňikenca. 11 Sar oda o farizeja dikhle, phenenas leskere učeňikenge: “Soske chal tumaro učiťeľis le colňikenca the le binošnenca?” 12 O Ježiš oda šunďa a phenďa lenge: “Le sastenge na kampel doktoris, ale le nasvalenge. 13 Džan a sikľon so hin oda, so hin pisimen andro Lav le Devleskero: ‘Kamav, hoj te aven lačhejileskere a na hoj mange te anen obeti.’ Bo na avľom te vičhinel le čačipnaskeren, ale le binošnen.”

  Soske o učeňika na poscinen?

  14 Akor avle ko Ježiš o učeňika le Janoskere a phende leske: “Soske pes amen the o farizeja poscinas but a tire učeňika pes na poscinen?” 15 O Ježiš lenge phenďa: “Či šaj aven o hosci pro bijav smutne, medik hino lenca o terno? Ale avena o dživesa, sar lendar ela o terno ilo het, akor pes poscinena. 16 Se ňiko na zasivel le neve pochtaneha e chev pro purane gada, bo paľis o nevo pochtan odčhinďahas kotor le puranestar a uľahas mek bareder chev. 17 Aňi na čhiven e nevi mol andro purane cipune gone, bo e nevi mol čhingerela e cipa a čuľola avri a o gone čhinďona. Ale e nevi mol pes čhivel andro neve gone. A avke pes na musarel aňi e mol, aňi o gone.”

  E muľi čhajori the e nasvaľi džuvľi

  18 Medik lenge oda vakerelas, avľa varesavo baro manuš, banďiľa anglal leste a phenďa: “Miri čhajori akana muľa, ale av, thov pre late tiro vast a dživela.” 19 O Ježiš uščiľa a geľa pal leste peskere učeňikenca. 20 A varesavi džuvľi, savi sas dešuduj berš nasvaľi pro džuvľikano nasvaľiben, avľa palunestar ko Ježiš a chudňa pes agorestar leskere gadendar. 21 Bo phenďa peske: “Ča te man leskere gadendar chudava, sasťuvava avri.” 22 O Ježiš pes visarďa a sar la dikhľa, phenďa: “Pača, čhaje miri, tiro pačaben tut sasťarďa.” A odi džuvľi sasťiľa avri ola oratar. 23 Sar avľa o Ježiš andro kher ke oda baro manuš, dikhľa ole manušen so bašavenas pro pišťaľki the ole nipen so kerenas vika a vriskinenas. 24 Phenďa lenge: “Džan het, bo e čhajori na muľa, ča sovel.” Ale asanas lestar. 25 Sar sas ola nipi tradle het, geľa o Ježiš andre, chudňa la čhajora vastestar a oj uščiľa. 26 A kada hiros pes pal leste rozľigenďa pal caľi odi phuv.

  Pal o duj kore manuša

  27 Sar odarik o Ježiš džalas het, avenas pal leste duj kore manuša a vriskinenas: “Čhavo le Davidoskero, av ke amende jileskero!” 28 A sar geľa andro kher, avle ke leste o kore a o Ježiš lenge phenďa: “Pačan, hoj oda šaj kerav?” A on leske odphende: “He, Rajeja!” 29 Avke pes chudňa lengere jakhendar a phenďa: “Mi ačhel pes tumenge avke, sar pačan!” 30 A takoj lenge phundrile o jakha. O Ježiš lenge zoraha zakazinďa: “Keren avke, hoj pes pal oda ňiko te na dodžanel!” 31 Ale on gele avri a rozľigende pal leste o hiros pal caľi phuv.

  O Ježiš sasťarel le ňemones

  32 Sar avenas avri, ande ko Ježiš ňemone manušes, zaphandles le demonoha. 33 A pal oda, sar o Ježiš tradňa avri le demonos, o ňemo prevakerďa. Akor pes o nipi čudaľinenas a phenenas: “Mek šoha ( ňikda) na dikhľam kajso vareso andro Izrael!” 34 Ale o farizeja phenenas: “Le nekbaredere demonoha tradel avri le demonen!”

  E žatva hiňi bari

  35 O Ježiš phirelas pal savore ola fori the gavora a sikavelas len andre lengere sinagogi. Kazinelas o evaňjelium le kraľišagoskero a sasťarelas dojekh dukh the nasvaľiben maškar o manuša. 36 Sar dikhľa o Ježiš ole nipen, igen leske sas pharo vaš lenge, hoj hine strapimen the bi e zor, sar ola bakrore bi o pasťjeris. 37 Akor phenďa peskere učeňikenge: “E žatva hiňi bari, ale frima hin ola so keren buči. 38 Vaš oda, mangen le Rajes upral e žatva, hoj te bičhavel olen, so kerena buči pre leskeri žatva!”
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)