Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

O Raj sasťarel jekhe banges

1 O Ježiš bešľa andre loďa, geľa la loďaha pre oki sera a avľa andre peskero foros.
2 A ande ke leste jekhe banges, so pašľolas pro haďos. Sar dikhľa o Ježiš lengero pačaben, phenďa le bangeske: “Čhavo miro, ma dara tut, odmukel pes tuke o bini.” 3 Varesave zakoňika peske phende: “Kada manuš pes ruhinel!” 4 Ale o Ježiš dikhľa, so peske gondoľinen a phenďa: “Soske gondoľinen nalačhe veci andre tumare jile! 5 Bo, so hin lokeder? Te phenel: ‘Odmukel pes tuke o bini!’ - vaj te phenel: ‘Ušči a dža?’ 6 Ale hoj te džanen, hoj le Čhas le manušeskeres hin zor pre phuv te odmukel o bini” - phenďa le bangeske: “Ušči, le tuke tiro haďos a dža khere!” 7 Ov uščiľa a geľa khere. 8 Sar oda dikhle o nipi predaranďile a lašarenas le Devles, hoj diňa kajsi zor le manušen.

O Raj vičhinel le Matuš

9 Sar džalas o Ježiš odarik dikhľa manušes, so pes vičhinelas Matuš, te bešel pre colňica a phenďa leske: “Av pal ma!” Ov uščiľa a geľa pal leste.
10 Ačhiľa pes, sar bešelas o Ježiš andro kher paš o skamind, hoj avle but colňika the binošne a bešenas jekhetane le Ježišoha the leskere učeňikenca. 11 Sar oda o farizeja dikhle, phenenas leskere učeňikenge: “Soske chal tumaro učiťeľis le colňikenca the le binošnenca?” 12 O Ježiš oda šunďa a phenďa lenge: “Le sastenge na kampel doktoris, ale le nasvalenge. 13 Džan a sikľon so hin oda, so hin pisimen andro Lav le Devleskero: ‘Kamav, hoj te aven lačhejileskere a na hoj mange te anen obeti.’ Bo na avľom te vičhinel le čačipnaskeren, ale le binošnen.”

Soske o učeňika na poscinen?

14 Akor avle ko Ježiš o učeňika le Janoskere a phende leske: “Soske pes amen the o farizeja poscinas but a tire učeňika pes na poscinen?”
15 O Ježiš lenge phenďa: “Či šaj aven o hosci pro bijav smutne, medik hino lenca o terno? Ale avena o dživesa, sar lendar ela o terno ilo het, akor pes poscinena. 16 Se ňiko na zasivel le neve pochtaneha e chev pro purane gada, bo paľis o nevo pochtan odčhinďahas kotor le puranestar a uľahas mek bareder chev. 17 Aňi na čhiven e nevi mol andro purane cipune gone, bo e nevi mol čhingerela e cipa a čuľola avri a o gone čhinďona. Ale e nevi mol pes čhivel andro neve gone. A avke pes na musarel aňi e mol, aňi o gone.”

E muľi čhajori the e nasvaľi džuvľi

18 Medik lenge oda vakerelas, avľa varesavo baro manuš, banďiľa anglal leste a phenďa: “Miri čhajori akana muľa, ale av, thov pre late tiro vast a dživela.”
19 O Ježiš uščiľa a geľa pal leste peskere učeňikenca. 20 A varesavi džuvľi, savi sas dešuduj berš nasvaľi pro džuvľikano nasvaľiben, avľa palunestar ko Ježiš a chudňa pes agorestar leskere gadendar. 21 Bo phenďa peske: “Ča te man leskere gadendar chudava, sasťuvava avri.” 22 O Ježiš pes visarďa a sar la dikhľa, phenďa: “Pača, čhaje miri, tiro pačaben tut sasťarďa.” A odi džuvľi sasťiľa avri ola oratar. 23 Sar avľa o Ježiš andro kher ke oda baro manuš, dikhľa ole manušen so bašavenas pro pišťaľki the ole nipen so kerenas vika a vriskinenas. 24 Phenďa lenge: “Džan het, bo e čhajori na muľa, ča sovel.” Ale asanas lestar. 25 Sar sas ola nipi tradle het, geľa o Ježiš andre, chudňa la čhajora vastestar a oj uščiľa. 26 A kada hiros pes pal leste rozľigenďa pal caľi odi phuv.

Pal o duj kore manuša

27 Sar odarik o Ježiš džalas het, avenas pal leste duj kore manuša a vriskinenas: “Čhavo le Davidoskero, av ke amende jileskero!”
28 A sar geľa andro kher, avle ke leste o kore a o Ježiš lenge phenďa: “Pačan, hoj oda šaj kerav?” A on leske odphende: “He, Rajeja!” 29 Avke pes chudňa lengere jakhendar a phenďa: “Mi ačhel pes tumenge avke, sar pačan!” 30 A takoj lenge phundrile o jakha. O Ježiš lenge zoraha zakazinďa: “Keren avke, hoj pes pal oda ňiko te na dodžanel!” 31 Ale on gele avri a rozľigende pal leste o hiros pal caľi phuv.

O Ježiš sasťarel le ňemones

32 Sar avenas avri, ande ko Ježiš ňemone manušes, zaphandles le demonoha.
33 A pal oda, sar o Ježiš tradňa avri le demonos, o ňemo prevakerďa. Akor pes o nipi čudaľinenas a phenenas: “Mek šoha ( ňikda) na dikhľam kajso vareso andro Izrael!” 34 Ale o farizeja phenenas: “Le nekbaredere demonoha tradel avri le demonen!”

E žatva hiňi bari

35 O Ježiš phirelas pal savore ola fori the gavora a sikavelas len andre lengere sinagogi. Kazinelas o evaňjelium le kraľišagoskero a sasťarelas dojekh dukh the nasvaľiben maškar o manuša.
36 Sar dikhľa o Ježiš ole nipen, igen leske sas pharo vaš lenge, hoj hine strapimen the bi e zor, sar ola bakrore bi o pasťjeris. 37 Akor phenďa peskere učeňikenge: “E žatva hiňi bari, ale frima hin ola so keren buči. 38 Vaš oda, mangen le Rajes upral e žatva, hoj te bičhavel olen, so kerena buči pre leskeri žatva!”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk