Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

O Raj sasťarel jekhe banges

1 O Ježiš bešľa andre loďa, geľa la loďaha pre oki sera a avľa andre peskero foros.
2 A ande ke leste jekhe banges, so pašľolas pro haďos. Sar dikhľa o Ježiš lengero pačaben, phenďa le bangeske: “Čhavo miro, ma dara tut, odmukel pes tuke o bini.” 3 Varesave zakoňika peske phende: “Kada manuš pes ruhinel!” 4 Ale o Ježiš dikhľa, so peske gondoľinen a phenďa: “Soske gondoľinen nalačhe veci andre tumare jile! 5 Bo, so hin lokeder? Te phenel: ‘Odmukel pes tuke o bini!’ - vaj te phenel: ‘Ušči a dža?’ 6 Ale hoj te džanen, hoj le Čhas le manušeskeres hin zor pre phuv te odmukel o bini” - phenďa le bangeske: “Ušči, le tuke tiro haďos a dža khere!” 7 Ov uščiľa a geľa khere. 8 Sar oda dikhle o nipi predaranďile a lašarenas le Devles, hoj diňa kajsi zor le manušen.

O Raj vičhinel le Matuš

9 Sar džalas o Ježiš odarik dikhľa manušes, so pes vičhinelas Matuš, te bešel pre colňica a phenďa leske: “Av pal ma!” Ov uščiľa a geľa pal leste.
10 Ačhiľa pes, sar bešelas o Ježiš andro kher paš o skamind, hoj avle but colňika the binošne a bešenas jekhetane le Ježišoha the leskere učeňikenca. 11 Sar oda o farizeja dikhle, phenenas leskere učeňikenge: “Soske chal tumaro učiťeľis le colňikenca the le binošnenca?” 12 O Ježiš oda šunďa a phenďa lenge: “Le sastenge na kampel doktoris, ale le nasvalenge. 13 Džan a sikľon so hin oda, so hin pisimen andro Lav le Devleskero: ‘Kamav, hoj te aven lačhejileskere a na hoj mange te anen obeti.’ Bo na avľom te vičhinel le čačipnaskeren, ale le binošnen.”

Soske o učeňika na poscinen?

14 Akor avle ko Ježiš o učeňika le Janoskere a phende leske: “Soske pes amen the o farizeja poscinas but a tire učeňika pes na poscinen?”
15 O Ježiš lenge phenďa: “Či šaj aven o hosci pro bijav smutne, medik hino lenca o terno? Ale avena o dživesa, sar lendar ela o terno ilo het, akor pes poscinena. 16 Se ňiko na zasivel le neve pochtaneha e chev pro purane gada, bo paľis o nevo pochtan odčhinďahas kotor le puranestar a uľahas mek bareder chev. 17 Aňi na čhiven e nevi mol andro purane cipune gone, bo e nevi mol čhingerela e cipa a čuľola avri a o gone čhinďona. Ale e nevi mol pes čhivel andro neve gone. A avke pes na musarel aňi e mol, aňi o gone.”

E muľi čhajori the e nasvaľi džuvľi

18 Medik lenge oda vakerelas, avľa varesavo baro manuš, banďiľa anglal leste a phenďa: “Miri čhajori akana muľa, ale av, thov pre late tiro vast a dživela.”
19 O Ježiš uščiľa a geľa pal leste peskere učeňikenca. 20 A varesavi džuvľi, savi sas dešuduj berš nasvaľi pro džuvľikano nasvaľiben, avľa palunestar ko Ježiš a chudňa pes agorestar leskere gadendar. 21 Bo phenďa peske: “Ča te man leskere gadendar chudava, sasťuvava avri.” 22 O Ježiš pes visarďa a sar la dikhľa, phenďa: “Pača, čhaje miri, tiro pačaben tut sasťarďa.” A odi džuvľi sasťiľa avri ola oratar. 23 Sar avľa o Ježiš andro kher ke oda baro manuš, dikhľa ole manušen so bašavenas pro pišťaľki the ole nipen so kerenas vika a vriskinenas. 24 Phenďa lenge: “Džan het, bo e čhajori na muľa, ča sovel.” Ale asanas lestar. 25 Sar sas ola nipi tradle het, geľa o Ježiš andre, chudňa la čhajora vastestar a oj uščiľa. 26 A kada hiros pes pal leste rozľigenďa pal caľi odi phuv.

Pal o duj kore manuša

27 Sar odarik o Ježiš džalas het, avenas pal leste duj kore manuša a vriskinenas: “Čhavo le Davidoskero, av ke amende jileskero!”
28 A sar geľa andro kher, avle ke leste o kore a o Ježiš lenge phenďa: “Pačan, hoj oda šaj kerav?” A on leske odphende: “He, Rajeja!” 29 Avke pes chudňa lengere jakhendar a phenďa: “Mi ačhel pes tumenge avke, sar pačan!” 30 A takoj lenge phundrile o jakha. O Ježiš lenge zoraha zakazinďa: “Keren avke, hoj pes pal oda ňiko te na dodžanel!” 31 Ale on gele avri a rozľigende pal leste o hiros pal caľi phuv.

O Ježiš sasťarel le ňemones

32 Sar avenas avri, ande ko Ježiš ňemone manušes, zaphandles le demonoha.
33 A pal oda, sar o Ježiš tradňa avri le demonos, o ňemo prevakerďa. Akor pes o nipi čudaľinenas a phenenas: “Mek šoha ( ňikda) na dikhľam kajso vareso andro Izrael!” 34 Ale o farizeja phenenas: “Le nekbaredere demonoha tradel avri le demonen!”

E žatva hiňi bari

35 O Ježiš phirelas pal savore ola fori the gavora a sikavelas len andre lengere sinagogi. Kazinelas o evaňjelium le kraľišagoskero a sasťarelas dojekh dukh the nasvaľiben maškar o manuša.
36 Sar dikhľa o Ježiš ole nipen, igen leske sas pharo vaš lenge, hoj hine strapimen the bi e zor, sar ola bakrore bi o pasťjeris. 37 Akor phenďa peskere učeňikenge: “E žatva hiňi bari, ale frima hin ola so keren buči. 38 Vaš oda, mangen le Rajes upral e žatva, hoj te bičhavel olen, so kerena buči pre leskeri žatva!”