Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Te na sudzinas avren

1 “Ma sudzinen, hoj te na aven sudzimen.
2 Bo save sudoha sudzinen, ajseha avena sudzimen a sava miraha merinen, ajsaha tumenge ela thiš merimen. 3 Soske dikhes o šmecos andre jakh tire phraleske a andre tiri jakh o kašt na dikhes? 4 Te andre tiri jakh hin o kašt, sar šaj phenes tire phraleske: ‘De, hoj tuke te lav avri o šmecos andral e jakh?’ 5 Tu dujemujengero, ešeb le avri o kašt andral tiri jakh a paľis dikheha žužes, hoj te les avri o šmecos andral e jakh tire phraleske. 6 Ma den oda so hin sentno le rikonenge, aňi ma čhivkeren tumare perli anglo bale, hoj palal te na uštaren le pindrenca, te na pes visaren a te na rozčhingeren tumen.”

Mangen, roden, durkinen!

7 “Mangen a ela tumenge dino, roden a arakhena, durkinen a phundravela pes tumenge.
8 Bo sako ko mangel, lel; a ko rodel, arakhel; a oleske ko durkinel, pes phundravela. 9 Abo ko hin tumendar ajso manuš, hoj te lestar leskero čhavo mangľahas maro, ta diňahas les bar? 10 Abo te lestar mangľahas riba, diňahas les sap? 11 Avke te tumen, so san nalačhe, džanen te del tumare čhaven lačhe dari, či na sigeder tumaro Dad andral o ňebos, dela lačhe veci olen, so lestar mangen! 12 Vaš oda, savoro so kamňanas, hoj tumenge o manuša te keren, oda keren the tumen lenge. Bo oda hin o zakonos the o proroka.”

Duj droma

13 “Aven andre prekal e cesno kapura. Bo hin the buchľi kapura a buchlo drom, savo ľidžal andro meriben a but hin ajse, so palal phiren.
14 Ale hin the cesno kapura the uzko drom, savo ľidžal andro dživipen a frima hin ajse, so les arakhen.”

O falošne proroka

15 “Merkinen tumenge pro falošne proroka, so ke tumende aven sar bakrore, ale andro jilo hine dzive vlki.
16 Pal lengero ovocje len prindžarena. Či šaj andral o kandre te obkidel o hroznos, abo andral o koľaka o figi? 17 Avke dojekh lačho stromos anel lačho ovocje a o nalačho stromos anel nalačho ovocje. 18 O lačho stromos našči anel nalačho ovocje a aňi o nalačho stromos našči anel lačho ovocje. 19 Dojekh stromos, savo na anel lačho ovocje, pes čhinel avri a čhivel pes pre jag. 20 Avke len prindžarena pal lengero ovocje.”

Rajeja, Rajeja

21 “Na sako, ko mange phenel: ‘Rajeja, Rajeja!’ džala andro ňeboskero kraľišagos, ale oda, ko kerel e voľa mire Dadeskeri so hino andro ňebos.
22 But džene mange andre oda džives phenena: ‘Rajeja, Rajeja, či na prorokinahas andre tiro nav a andre tiro nav le demonen na tradahas avri a andre tiro nav na kerahas but zazraki?’ 23 Akor lenge phenava: ‘Šoha tumen na prindžaravas. Džan mandar het, tumen so kerenas o nalačhipen!’ ”

Pal o duj khera

24 “Sako, ko šunel kala mire lava a doľikerel len, hino sar oda goďaver manuš, so ačhaďa peskero kher pro bar.
25 A avľa baro brišind, avle o paňa, phurdle o balvaja a demade pre oda kher, ale na peľa, bo sas ačhado pro bar. 26 A sako, ko šunel kala mire lava a na doľikerel len, ela sar oda dilino manuš, so ačhaďa peskero kher pre poši. 27 A avľa baro brišind, avle o paňa, phurdle o balvaja a demade pre oda kher a peľa igen bares.” 28 Ačhiľa pes, sar dovakerďa o Ježiš kala lava, hoj pes čudaľinenas o nipi upral leskero sikaviben, 29 bo ov len sikavelas sar oda, kas hin pravos the zor a na sar lengere zakoňika.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk