Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

6. kapitola

O Raj sikavel, sar te pomožinel le čorenge

1 “Merkinen tumenge, hoj te na den tumare love le čoren anglo manuša avke, hoj tumen te dikhen, bo paľis imar tumenge na počinela pale tumaro Dad so hino andro ňebos.
2 Avke te des love le čoren, ma ker oda avke, hoj pal oda sako te džanel, sar oda keren ola dujemujengere, so pes rado presikaven andro sinagogi the pro uľici, hoj len o manuša te lašaren. Čačipen phenav tumenge, hoj ode hin lengero počiňiben. 3 Ale te tu des love le čoren, te na džanel tiro baľogno vast, so kerel tiro čačo vast. 4 Bo te des o love andro garuďipen, tiro Dad dikhel oda so hin garudo a ov tuke počinela pale avke, hoj oda dičhola.”

Pal e modľitba

5 “Sar tut modľines, ma av sar ola dujemujengere, bo on pes rado ačhindos modľinen andro sinagogi the pro agora pro uľici, hoj len o manuša te dikhen. Čačipen phenav tumenge, hoj ode hin lengero počiňiben.
6 Ale sar pes tu modľines, dža andre tiro kheroro, phand pal tu o vudar a modľin tut tire Dadeske, savo hino andro garuďipen. Bo tiro Dad dikhel oda so hin garudo a ov tuke počinela pale. 7 Ale sar pes tumen modľinen, ma bebľinen sar o pohana, bo on peske gondoľinen, hoj ena šunde avri vaš oda, hoj but vakeren. 8 Avke ma aven ajse sar on, bo tumaro Dad džanel so tumenge kampel, mek sigeder sar lestar mangen. 9 Tumen pes modľinen kavke:‘Dado amaro so sal andro ňebos,mi el barardo tiro nav! 10 Mi avel tiro kraľišagos! Mi ačhel pes tiri voľa avke sar andro ňebos, avke the pre phuv! 11 De amen adadžives o maro, so amenge kampel sako džives 12 a odmuk amenge amare bini, avke sar the amen odmukas amare binošnenge 13 a ma domuk, hoj te avas cirdle andro binos, ale le amendar le nalačhes.’[Bo tiro hin o kraľišagos the e zor the o baripen pro furt. Amen.] 14 Bo te tumen odmukena le manušenge lengere bini, odmukela the tumenge tumaro Dad andral o ňebos. 15 Ale te tumen na odmukena le manušenge lengere bini, aňi tumaro Dad tumenge na odmukela tumare bini.”

Pal o postos

16 “Sar pes poscinen, ma aven sar ola dujemujengere so hine chmurave a keren avke, hoj o manuša te dikhen, hoj on cerpinen bo pes poscinen. Čačipen phenav tumenge, hoj ode hin lengero počiňiben.
17 Ale tu, sar pes poscines, uchan o bala a thov o muj, 18 hoj te na dičhol le manušenge hoj tut poscines, ale tire Dadeske savo dikhel andro garuďipen. A tiro Dad dikhel oda so hin garudo a ov tuke počinela pale.”

Te skidas o barvaľipen andro ňebos

19 “Ma skiden tumenge o barvaľipen pre phuv, kaj len e hardza the o kirme chan, kaj pes dochuden o živaňa a čoren,
20 ale skiden tumenge o barvaľipen andro ňebos, kaj len aňi e hardza aňi o kirme na chan, kaj pes o živaňa na dochuden aňi na čoren. 21 Bo ode, kaj hin tumaro barvaľipen, ode ela the tumaro jilo. 22 E jakh hin e lampa le ťeloskeri. Te ela tiri jakh žuži, andre calo tiro ťelos ela o svetlos, 23 ale te na ela tiri jakh žuži, calo tiro ťelos ela andro kaľipen. Akor, te oda svetlos andre tu hin kaľipen, savo baro ela o kaľipen? 24 Ňiko našči služinel duje Rajenge. Bo jekhes kameha a dujtones našči avri ačheha, abo jekhes rado dikheha a dujtones tele dikheha. Našči služinen the le Devleske the le svetoskere barvaľipnaske.”

Te mukas pes pro Del andre savoreste

25 “Vaš oda tumenge phenav: ma starinen tumen pal tumaro dživipen, hoj so chana, abo so pijena, aňi pal tumaro ťelos, so urena. Či nane o dživipen buter sar o chaben a o ťelos sar o uraviben?
26 Dikhen pro čirikle pro ňebos, hoj aňi na sadzinen, aňi na kiden upre, aňi na sthoven andro šopi a tumaro Dad andral o ňebos pes pal lende starinel! Či na san tumen buter sar on? 27 A ko tumendar šaj phenel: ‘Me buteder dživava, bo me man starinav pal o dživipen?’ Ňiko. 28 Soske tumen starinen pal o uraviben? Dikhen pro kvitki pre maľa sar baron, ale na keren buči aňi na hekľinen. 29 No phenav tumenge, hoj aňi o Šalamun andre calo peskero šukariben na sas avke urdo, sar jekh lendar. 30 Akor te o Del e maľakeri čhar kavke uravel, so adadžives hiňi a tajsa ela čhiďi andro bov, ta akor tumen na uravela buter? Manušale cikne pačabnaha! 31 Avke, ma starinen tumen a ma phenen: ‘So chaha? So pijaha? So uraha?’ 32 Bo oda savoro roden o napačabnaskere. Se tumaro Dad andral o ňebos džanel, hoj tumenge oda savoro kampel. 33 Ale roden ešeb o kraľišagos le Devleskero the leskero čačipen a ov tumen dela savore okla veci. 34 Avke ma starinen tumen so ela tajsa, bo tajsaskero džives pes starinela pal peste. Sako džives hin dos trapišagos.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk