Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

5. kapitola

Ko hin bachtalo

1 Sar o Ježiš dikhľa ole nipen, geľa upre pro verchos. Bešľa peske a leskere učeňika avle paš leste,
2 a chudňa len kavke te sikavel: 3 “Bachtale hine o čore pro duchos, bo lengero hin o ňeboskero kraľišagos. 4 Bachtale hine ola so roven, bo o Del lenge dela pale o radišagos. 5 Bachtale hine o ciche, bo lengeri ela e phuv. 6 Bachtale hine ola so hine bokhale the smedne pal o čačipen, bo on ena čaľarde. 7 Bachtale hine o lačhejileskere, bo o Del ela ke lende lačhejileskero. 8 Bachtale hine o žužejileskere, bo on dikhena le Devles. 9 Bachtale hine ola so anen o smirom, bo on pes vičhinena le Devleskere čhave. 10 Bachtale hine ola pre kaste džan vaš o čačipen, bo lengero hin o ňeboskero kraľišagos. 11 Bachtale avena, te vaš ma pre tumende namište vakerena, džana pre tumende a phenena pre tumende savoro nalačhipen. 12 Radisaľon a thoven baripen, bo baro hin tumaro počiňiben andro ňebos, bo avke džanas the pro proroka, so sas angle tumende.”

Tumen san o lon the o svetlos

13 “Tumen san o lon la phuvakero. Te o lon našavela peskero lonďipen, soha pes lonďarela? Pre ňisoste imar nane lačho, ča hoj pes te čhivel avri a o nipi palal te phiren.
14 Tumen san o svetlos le svetoskero. O foros, so ačhel upre pro verchos, našči te garuvel. 15 Se e momeľi na labaren pre oda, hoj la te garuven tele piri, ale thoven la pro momeľaris a labol savorenge, so hine andro kher. 16 Avke mi labol tumaro svetlos anglo manuša, hoj te dikhen tumare lačhe skutki a te lašaren tumare Dades, so hino andro ňebos.”

Pal o zakonos

17 “Ma gondoľinen tumenge, hoj avľom te prephagel o zakonos, abo le proroken. Na avľom te prephagel, ale te pherďarel.
18 Bo čačipen phenav tumenge, hoj medik na našľona e phuv the o ňebos, na našľola aňi jekh pismenkos, aňi jekh čjarkica andral o zakonos, medik pes savoro na ačhela. 19 Oda, ko prephagľahas ča jekh le nekciknedere prikazaňiendar a sikaďahas avke le manušen, oles vičhinena nekcikneder andro ňeboskero kraľišagos. Ale oda, ko len doľikerela a sikavela, oles vičhinena baro andro ňeboskero kraľišagos. 20 Bo phenav tumenge, te na ela tumaro čačipnaskeriben ( spravodľišagos) feder sar o čačipen le zakoňikengero the le farizejengero, šoha ( ňikda) na džana andro ňeboskero kraľišagos.”

Na murdareha

21 “Šunďan, hoj sas phendo le phurenge: ‘Na murdareha! Oda, ko murdarďahas, mušinel te džal anglo sudos.’
22 Ale me tumenge phenav, hoj sako, ko rušel pre peskero phral a nane les vaš soske, mušinel te džal anglo sudos. Sako, ko phenďahas peskere phraleske: ‘Tu demado!’ - mušinel te džal angle Bari rada. A sako, ko phenďahas: ‘Tu dilino!’ - ela čhido andro jagalo peklos. 23 Te anďalas tiro daros pro oltaris a ode tuke avľahas pre goďi, hoj tire phrales hin vareso pre tute, 24 muk ode tiro daros anglo oltaris, dža a ker oda so kampel, hoj tiro phral pre tu te na rušel. Paľis av a obetin tiro daros. 25 Gondoľin mište a dothov tut sigo oleha so džal pre tute, medik sal leha pro drom, hoj te na del tut andre le sudcaske a o sudcas tut diňahas le stražňikoske a paľis tut čhidehas andre bertena. 26 Čačipen phenav tuke, hoj odarik na aveha avri, medik savoro na počineha.”

Na kereha lubipen

27 “Šunďan, hoj sas phendo le phurenge: ‘Na kereha lubipen!’
28 Ale me tumenge phenav, hoj oda ko dikhela pre džuvľi a andre peskeri goďi laha kamela te pašľol, oda imar kerďa laha lubipen andre peskero jilo. 29 Te tut cirdel pro binos tiri čači jakh, džubin la avri a čhiv la tutar het! Bo feder tuke hin, hoj te merel jekh tiro kotor, sar te calo tiro ťelos uľahas čhido andro peklos. 30 Te tut cirdel pro binos tiro čačo vast, odčhin les a čhiv tutar het! Bo feder tuke hin, hoj te merel jekh tiro kotor, sar te calo tiro ťelos uľahas čhido andro peklos.”

Pal o rozvod

31 “Sas avke phendo, hoj oda, ko omukela peskera romňa, mi pisinel lake premuklo ľil.
32 Ale me tumenge phenav, hoj oda ko omukela peskera romňa te oj na kerďa lubipen, ľidžal la kijo lubipen a sako, ko peske lela kajsa romňa, so hiňi premukľi, kerel o lubipen.”

Pal e vera

33 “Šunďan mek, hoj sas phendo le phurenge: ‘Na leha klamišagoha e vera, ale doľikereha le Rajeske tiri vera!’
34 Ale me tumenge phenav, hoj vobec te na len vera, aňi pro ňebos, bo oda hin o tronos le Devleskero, 35 aňi pre phuv, bo oda hin o than kaj ov thovel peskere pindre, aňi pro Jeruzalem, bo oda hin o foros ole bare Kraľiskero. 36 Aňi pre tiro šero na leha vera, bo mek aňi jekh bal našči keres parno abo kalo. 37 Ale sar vakeren, ta vakeren avke, hoj tumaro he, mi el he a tumaro na, mi el na. Savoro, so hin buter upral oda, hin le nalačhestar.”

E jakh vaš e jakh

38 “Šunďan, hoj sas phendo: ‘E jakh vaš e jakh a o dand vaš o dand.’
39 Ale me tumenge phenav: ma de pale oleske, so tuke kerel namište. A oleske, so tut demela pal e čači čham, sikav the dujto. 40 Te vareko pes tuha kamel te sudzinel, hoj tuke te lel o teluno gad, muk leske the o gerekos. 41 A te vareko tut ispidela, hoj leha te džas jekh kilometros, dža leha duj. 42 Oles, so tutar mangel vareso, de. A olestar, so kamel tutar kečen, tut ma visar.”

Te kamas olen, so pre amende džan

43 “Šunďan, hoj sas phendo le phurenge: ‘Kameha tire prijaťelis a našči avri ačheha oles, so pre tu džal.’
44 Ale me tumenge phenav: kamen olen, so pre tumende džan, [žičin o lačho olenge, so tumen prekošen, keren o lačhipen olenge, so tumen našči avri ačhen] a mangen pes ko Del vaš ola, [so tumen tele dikhen] a džan pre tumende, 45 hoj te aven o čhave peskere Dadeske, so hino andro ňebos, bo peskere khameske phenel, hoj te avel avri pro nalačhe the pro lačhe a del o brišind pro čačipnaskere the pro načačipnaskere. 46 Bo te kamňanas ča olen so tumen kamen, savo počiňiben tumen užarel? Či na keren oda the o napačabnaskere? 47 A te paľikerďanas ča tumare phralenge, soha uľanas aver? Či na keren oda the o manuša, so na prindžaren le Devles? 48 Aven dokonale avke, sar tumaro Dad, so hin andro ňebos.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk