Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

O Ježiš uščel andral o meriben

1 Pal o sombat, sar imar avel avri o kham pro ešebno džives andro kurko, gele e Maria Magdalena the oki dujto Maria te dikhel o hrobos.
2 A dikh, e phuv zorales razisaľiľa, bo o aňjelos le Rajeskero avľa tele andral o ňebos, odcirdňa o bar pašal o vudar a bešľa peske upre. 3 Ov dičholas avri sar bleskos a leskere gada sas parne sar jiv. 4 O slugaďa pes lestar avke daranďile, hoj ačhile sar mule. 5 A oda aňjelos phenďa le džuvľenge: “Tumen ma daran! Bo džanav, hoj roden le Ježiš, oles so sas ukrižimen. 6 Nane ade, bo uščiľa andral o meriben, avke sar phenďa. Aven, dikhen oda than, kaj pašľolas o Raj. 7 Džan sigo te phenel leskere učeňikenge, hoj uščiľa andral o meriben a džal anglal tumende andre Galileja a ode les dikhena. Dikh, phenďom tumenge oda!” 8 Avle sigo avri andral o hrobos, daraha the bare radišagoha a denašenas oda te phenel leskere učeňikenge. 9 [A sar oda džanas te phenel leskere učeňikenge,] jekhvareste pes lenca o Ježiš arakhľa a phenďa lenge: “Smirom tumenge!” On avle ke leste, banďonas anglal leste a chudenas pes leskere pindrendar. 10 Akor lenge o Ježiš phenďa: “Ma daran tumen! Džan te phenel mire phralenge, hoj te džan andre Galileja a ode man dikhena.”

O nekbareder rašaja prepočinen le slugaďen

11 Sar o džuvľa džanas kijo učeňika, varesave ole slugaďendar odgele andro foros a phende le nekbaredere rašajenge savoro, so pes ačhiľa.
12 On pes zgele le phurederenca te dovakerel a dine le slugaďen but love 13 a phende: “Phenen, hoj leskere učeňika avle rači a čorde les akor, sar sovenas. 14 A te pes oda došunela o vladaris, amen les prevakeraha, hoj tumen te na el starišagos.” 15 O slugaďa ile o love a kerde avke, sar lenge sas phendo. A kada vakeriben pes rozľigenďa maškar o Židi dži adadžives.

O Raj bičhavel le učeňiken

16 Ola dešujekh učeňika gele andre Galileja pre oda verchos, kaj lenge phenďa o Ježiš.
17 Sar les dikhle, banďonas anglal leste, ale varesave na pačanas. 18 O Ježiš avľa ke lende a phenďa: “Hin mange diňi savori zor pro ňebos the pre phuv. 19 Avke džan a keren mange učeňiken andral savore narodi a bolen len andro nav le Dadeskero, le Čhaskero the le Sentne Duchoskero 20 a sikaven len te doľikerel savoro, so tumenge phenďom. Dikhen, me som tumenca sako džives, medik na ela o koňec le svetoskero.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk