Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

27. kapitola

O Ježiš anglo Pilat

1 Sig tosara pes dovakerde savore nekbareder rašaja the o phuredera le nipengere pro Ježiš, hoj les dena te murdarel.
2 Phandle les, ľigende a oddine le vladariske, le Pilatoske.

Le Judašiskero koňec

3 Sar dikhľa o Judaš, savo diňa andre le Ježiš, hoj le Ježiš odsudzinde, sas leske pharo a diňa pale le nekbareder rašajenge the le phurederenge ola tranda (30) rupune love
4 a phenďa: “Kerďom binos, bo diňom andre le manušes so na kerďa ňič nalačho.” Ale on odphende: “So amen hin andre oda? Oda hin tiri veca!” 5 O Judaš čhiďa ola rupune love andro chramos, geľa het a umblaďa pes. 6 O nekbareder rašaja ile ola love a phende: “Našči len thovas andre le chramoskeri pokladňica, bo oda hin o počiňiben vaš o rat.” 7 Dovakerde pes a cinde vaš e maľa olestar, so kerelas o kuča, hoj ode te parunen le cudzen. 8 Vaš oda pes vičhinel odi maľa “rateskeri maľa” až dži adadžives. 9 Akor pes ačhiľa oda, so sas phendo prekal o prorokos Jeremiaš:“Ile ola tranda (30) rupune, o počiňiben pre savo pes dovakerde le Izraeloskere nipi 10 a dine len vaš e maľa le kučariske avke, sar mange phenďa miro Raj.”

O Ježiš anglo Pilat

11 O Ježiš ačhelas anglo vladaris a o vladaris lestar phučľa: “Sal tu oda Židoviko kraľis?” O Ježiš leske phenďa: “Tu mište phenes.”
12 O nekbareder rašaja the o phuredera pre leste but vakerenas, ale ov ňič na odphenďa. 13 Akor leske o Pilat phenďa: “So, na šunes keci but pre tu vakeren?” 14 Ale o Ježiš leske na odphenďa aňi jekh lav. Vaš oda pes o vladaris igen čudaľinelas. 15 Sako berš pre Patraďi premukelas o vladaris le nipenge jekhe bertenošis, saves on mangenas. 16 Akor len sas jekh igen nalačho bertenošis, so pes vičhinelas Barabaš. 17 Sar pes o nipi zgele, phenďa lenge o Pilat: “Kas kamen, hoj tumenge te premukav: le Barabaš, vaj le Ježiš, so pes vičhinel Kristus?” 18 Bo džanelas, hoj les dine andre hamišagostar. 19 Sar bešelas pro sudno stolkos, bičhaďa ke leste leskeri romňi, hoj leske te phenen: “Te na chal tut ňič ole čačipnaskere manušeha, bo adadžives andro suno but cerpinďom vaš leske!” 20 Ale o nekbareder rašaja the o phuredera marde upre le nipen, hoj te mangen le Barabaš a hoj te murdaren le Ježiš. 21 A o vladaris lendar phučľa: “Kas kale dujendar kamen, hoj tumenge te premukav?” On phende: “Le Barabaš!” 22 O Pilat phučľa: “Akor so te kerav le Ježišoha, so pes vičhinel Kristus?” A savoredžene vriskinenas: “Ukrižin les!” 23 O vladaris lendar phučľa: “So ajso nalačho kerďa?” No on mek zoraleder vriskinenas: “Ukrižin les!” 24 Sar dikhľa o Pilat, hoj ňič našči kerel the hoj o nipi keren mek bareder vika, iľa o paňi, thoďa o vasta anglo nipi a phenďa: “Me som žužo kale čačipnaskere manušeskere ratestar, pre tumende oda ačhel.” 25 A savore nipi phende: “Leskero rat pre amende the pre amare čhave!” 26 Akor lenge premukľa le Barabaš, no le Ježiš zbičinďa a diňa hoj les te ukrižinen.

Thoven le Ježišoske pro šero e koruna

27 O slugaďa ile le Ježiš andre le vladariskeri dvora a skidle pre leste caľi čata.
28 Čhide leske tele o gada a urde les andro purpurovo plašťos. 29 Le kandrendar ( le trňendar) leske kerde koruna a thode leske la pro šero. Andre čačo vast les dine konaricis, perenas anglal leste pro khoča, asanas lestar a phenenas: “Mi dživel o Židoviko kraľis!” 30 Čhungarenas pre leste a ile oda konaricis a marenas les pal o šero. 31 Sar lestar imar preačhile te asal, čhide pal leste tele o purpurovo plašťos, urde pre leste leskere gada a ľidžanas les te ukrižinel. 32 Sar avenas avri, arakhle varesave manušes, so pes vičhinelas Šimon Cirenejsko. Leske prikazinde hoj te ľidžal le Ježišoskero kerestos.

O Ježiš pro kerestos

33 Avle pre oda than, so pes vičhinel Golgota, so hin le lebkengero than.
34 Dine les te pijel mol mišimen varesoha, so sas igen kirko. A sar koštoľinďa, na kamňa te pijel. 35 Sar les ukrižinde, rozulade peske leskere gada a losinenas vaše, hoj pes te ačhel oda, so phenďa o prorokos: “Rozulade peske mire gada a losinenas vaš mire veci.” 36 Paľis peske bešle a merkinenas pre leste. 37 Upral o šero sas pisimen leskeri vina: “Kada hin o Ježiš, le Židengero kraľis” 38 Jekhetane leha ukrižinde the duje živaňen, jekhes pal e čači sera a dujtones pal e baľogňi. 39 Ola manuša, so pašal leste predžanas, pes ruhinenas a kerenas le šerenca 40 a phenenas: “Tu, so čhives tele o chramos a tel o trin džives les ačhaves, pomožin korkoro tuke! Te sal o Čhavo le Devleskero, av tele pal o kerestos!” 41 Avke the o nekbareder rašaja asanas maškar peste le zakoňikenca the le phurederenca a phenenas: 42 “Avrenge pomožinelas a peske našči pomožinel? Ov hino o Izraelsko kraľis, akana mi avel tele pal o kerestos a pačaha leske! 43 Pačalas le Devleske, akana les mi zachraňinel, te les kamel! Se ov phenďa: ‘Me som o Čhavo le Devleskero!’ ” 44 Asanas lestar the ola, so sas jekhetane leha ukrižimen. 45 Dešuduj orendar pro dilos avľa kaľipen pal caľi phuv a ľikerďa dži trin ori pal o dilos.

O Ježiš merel

46 A trin orendar o Ježiš zoraha vičhinďa: “Eli, Eli, lama zabachtani?!” So hin prethodo: “Devla miro, Devla miro, soske man omukľal?”
47 Sar oda šunde varesave džene, so ode ačhenas, phende: “Dikh, le Eliaš vičhinel.” 48 Jekh dženo denašelas te močinel e špongija andro šut, thoďa la pre paca a delas les te pijel. 49 Ale okla džene phenenas: “Muk avke! Dikhaha, či avela o Eliaš leske te pomožinel!” 50 Ale o Ježiš pale zorales vriskinďa a muľa. 51 O pochtan, so sas figimen andro chramos, phariľa pro jepaš uprunestar dži tele, e phuv razisaľolas a o skali pharonas. 52 O hrobi pes phundravenas a but sentne manuša uščile andral o meriben 53 pal oda, sar o Ježiš uščiľa andral o meriben. Sar avle avri andral o hrobi, gele andro sentno foros a sikade pes but dženenge. 54 Avke o veliťeľis upral o šel slugaďa the ola, so leha stražinenas le Ježiš, dikhle hoj e phuv razisaľolas the oda savoro, so pes ačhelas. Igen pes daranas a phenenas: “Ov sas čačes o Čhavo le Devleskero!” 55 Sas ode the but džuvľa, so dikhenas dural. On džanas pal o Ježiš andral e Galileja a kerenas pašal leste. 56 Maškar lende sas the e Maria Magdalena; the e Maria, e daj le Jakoboskeri the le Jozesiskeri; a mek the e daj le Zebedeoskere čhavengeri - le Jakoboskeri the le Janoskeri.

Parunen le Ježiš

57 Sar zaračiľa, avľa jekh barvalo manuš andral e Arimatija, so pes vičhinelas Jozef. Ov sas thiš le Ježišoskero učeňikos.
58 Geľa anglo Pilat a mangelas peske le Ježišoskero ťelos. A avke o Pilat rozkazinďa, hoj leske les te den. 59 O Jozef iľa o ťelos a zapačarďa les andre lepeda. 60 Thoďa les andre peskero nevo hrobos, savo avri kerďa andre skala. Paľis zaučarďa o vudar andro hrobos bare bareha a geľa het. 61 Sas ode e Maria Magdalena the oki aver Maria a bešenas anglo hrobos. 62 Pre aver džives, sombatone, pes zgele o nekbareder rašaja the o farizeja ko Pilat 63 a phende: “Rajeja, avľa amenge pre goďi, hoj oda zvodcas phenďa, medik dživelas: ‘Pal o trin džives uščava andral o meriben.’ 64 Vaš oda rozkazin, hoj dži o trito džives mište te stražinen o hrobos, hoj les te na aven leskere učeňika rači te čhorel a te na phenen le nipenge, hoj uščiľa andral o meriben. A ela o posledno klamišagos goreder sar o ešebno.” 65 O Pilat lenge phenďa: “Hin tumen slugaďa, džan a merkinen pre leste, sar ča džanen.” 66 Avke on gele, zapečaťinde andre o bar a dine le slugaďenge mište te merkinel.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk