Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

25. kapitola

Podobenstvo pal o deš pačivale čhaja

1 “Akor ela o ňeboskero kraľišagos ajso, sar o deš pačivale čhaja so ile peskere lampi a gele anglal te užarel le ternes.
2 Ale pandž lendar sas goďaver a pandž diline. 3 Ola so na sas goďaver, ile peskere lampi, ale na ile peha oľejos, 4 ale o goďaver peske ile the oľejos andro cakli. 5 Sar imar but na avelas o terno, indraľile savore a zasute. 6 Ale pal jepaš rat vareko vriskinďa: ‘Dikh, o terno avel! Džan kija leste!’ 7 Akor uščile savore čhaja a pripravinenas peske o lampi. 8 A o diline phende le goďaverenge: ‘Den amen tumare oľejostar, bo amare lampi murdaľon andre.’ 9 Ale o goďaver lenge odphende: ‘Na! Bo mek te na avel frima the amen the tumen, feder ela te tumen peske džana te cinel ke ola so bikenen.’ 10 A sar odgele te cinel, avľa o terno. Ola, so sas pripravimen, gele leha andre pro bijav a phandľa pes andre o vudar. 11 Paľis doavle the okla čhaja a phenenas: ‘Rajeja, Rajeja, phundrav amenge!’ 12 Ale ov odphenďa: ‘Čačipen tumenge phenav, na prindžarav tumen!’ 13 Vaš oda ma soven, bo na džanen o džives aňi e ora kana avela o Čhavo le manušeskero!”

Pal o talenti

14 “Bo oda ela avke, sar jekh manuš savo džalas het pro droma a vičhinďa peske le sluhen a diňa lenge peskero barvaľipen.
15 A jekhes diňa pandž talenti, avres duj a avres jekh. Sakones diňa ajci keci ov šaj chudňa. A geľa het. 16 Oda, so chudňa pandž talenti, geľa takoj te kerel buči ole lovenca so chudňa a kerďa aver pandž. 17 Avke the oda so chudňa duj, kerďa aver duj. 18 Ale oda, so chudňa jekh, odgeľa, kopaľinďa avri andre phuv chev a ode garuďa le rajeskere love. 19 Paľis pal o but časos ( ideos) avľa pale o raj ole sluhengero a phučelas lendar so kerde le lovenca. 20 Avľa oda, so chudňa pandž talenti, anďa aver pandž a phenďa: ‘Rajeja, pandž talenti man diňal, dikh, aver pandž lenca rodňom!’ 21 Leskero raj leske phenďa: ‘Mište kerďal, lačho the pačivalo sluhona! Salas pačivalo andro frima, ačhavava tut upral o but. Av andro radišagos tire rajeskero!’ 22 Avľa the oda, so chudňa duj talenti a phenďa: ‘Rajeja, duj talenti man diňal, dikh, aver duj lenca rodňom!’ 23 Leskero raj leske phenďa: ‘Mište kerďal, lačho the pačivalo sluhona! Salas pačivalo andro frima, ačhavava tut upral o but. Av andro radišagos tire rajeskero!’ 24 Paľis avľa the oda, so chudňa jekh talentos a phenďa: ‘Rajeja, džanavas, hoj tu sal zoralo manuš. Kides upre ode, kaj na sadzinďal a les tuke oda, so na rozčiďal. 25 Vaš oda man daravas a geľom te garuvel tiro talentos andre phuv, dikh, kade hin oda, so hin tiro!’ 26 Ale leskero raj leske odphenďa: ‘Nalačho the leňivo sluhona! Džanehas, hoj kidav upre ode, kaj na sadzinďom a lav mange oda, so na rozčiďom. 27 Šaj diňal mire love olenge so keren le lovenca a sar me avľomas, iľomas mange pale buter. 28 Vaš oda len lestar o talentos a den oleske, kas hin deš talenti. 29 Bo sakones, kas hin, oles ela dino a ela les pherdo, ale olestar kas nane, pes lela the oda, so les hin. 30 A kale sluhas, savestar nane hasna, čhiven avri andro kaľipen - ode kaj ela o roviben a randena le dandenca andre dukh.’ ”

Pal o sudno džives

31 “Sar avela o Čhavo le manušeskero andre peskero šukariben a savore sentne aňjela leha, akor peske bešela pro tronos andre peskero šukariben.
32 A savore narodi ena skidle upre angle leste a rozulavela len jekhen avrendar avke, sar o pasťjeris rozulavel le bakroren the le capen. 33 A thovela te ačhel le bakroren pal peskeri čači ( čačuňi) sera a le capen pal e baľogňi sera. 34 Akor phenela o Kraľis olenge, so ena pal leskeri čači sera: ‘Aven, tumen so san požehňimen mire Dadestar a zalen o kraľišagos, so sas kerdo prekal tumende kanastar ačhiľa o svetos. 35 Bo somas bokhalo a diňan man te chal; somas smedno a diňan man te pijel; cudzincos somas a priiľan man; 36 lango somas a diňan man te urel; nasvalo somas a avľan pal ma; andre bertena somas a avľan man te dikhel.’ 37 Akor leske phenena o čačipnaskere: ‘Rajeja, kana tut dikhľam bokhales a čaľarďam tut, abo smednones a diňam tut te pijel? 38 A kana tut dikhľam cudzincos a priiľam tut, abo langes a diňam tut te urel? 39 Kana tut dikhľam nasvales abo andre bertena a avľam pal tute?’ 40 O Kraľis lenge odphenela: ‘Čačipen tumenge phenav, savoro so kerďan jekheske kale mire nekciknedere phralendar, mange oda kerďan.’ 41 Paľis phenela the olenge pal e baľogňi sera: ‘Džan mandar het, tumen prekošle, andre večno jag, so hin pripravimen prekal o beng the leskere aňjela. 42 Bo somas bokhalo a na diňan man te chal; smedno somas a na diňan man te pijel; 43 cudzincos somas a na priiľan man; lango somas a na diňan man te urel; nasvalo somas the andre bertena a na avľan pal ma.’ 44 Akor leske the on odphenena: ‘Rajeja, kana tut dikhľam bokhales, abo smednones, abo sar cudzincos, abo langes, abo nasvales, abo andre bertena a na kerďam pašal tu?’ 45 Akor lenge odphenela: ‘Čačipen tumenge phenav, te oda na kerďan jekheske kale mire nekciknedere phralendar, mange oda na kerďan. 46 A kala džana andro večno trapišagos, ale o čačipnaskere andro večno dživipen.’ ”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk