Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

O chramos ela tele čhido

1 Paľis geľa o Ježiš avri andral o chramos a sar džalas, avle ke leste leskere učeňika, hoj leske te sikaven le chramoskere stavbi.
2 Ale o Ježiš lenge odphenďa: “Dikhen kada savoro? Čačipen tumenge phenav, hoj kade na ačhela bar pre bareste! Sa ela tele čhido.”

So ela pro koňec sveta

3 Sar bešelas pre Olivovo verchos, avle pal leste leskere učeňika korkore a phende leske: “Phen amenge kana oda avela. Pal soste prindžaraha, hoj tu aves a imar hin o koňec le svetoske?”
4 O Ježiš lenge odphenďa: “Merkinen, hoj tumen vareko te na klaminel! 5 Bo ena but ajse, so avena andre miro nav a phenena: ‘Me som o Kristus!’ - a cirdena pal peste but dženen. 6 Sar šunena pal o maribena the hoj pes maren, ma predaran, bo oda mušinel te avel, ale mek na ela o koňec. 7 Bo o narodos džala pro narodos a o kraľišagos pro kraľišagos; ela bari bokh a pre varesave thana e phuv razisaľola. 8 Oda ela anglune dukha le svetoskere, ajse sar la džuvľa, so užarel te ločhol ( tele te pašľol). 9 Akor tumen trapinena a murdarena a savore narodi tumen našči avri ačhena vaš miro nav. 10 Akor but džene oddžana andral o pačaben a jekh avres dena andre a jekh avres našči avri ačhena. 11 Avena but falošne proroka a cirdena pal peste but dženen. 12 Vaš oda, hoj o binos barola, andro but džene šiľaľola o kamiben, 13 ale ko ľikerela avri dži o koňec, oda ela zachraňimen. 14 A kada evaňjelium pal o kraľišagos pes vakerela pal calo svetos, hoj savore narodi te šunen a paľis avela o koňec. 15 Sar dikhena oda baro džungipen so meľarel andre o chramos pre oda than, kaj oda na majinel te el, avke sar phenďa o prorokos Daniel - oda ko genel, mi achaľol - 16 akor ola, so ena andre Judsko, mi denašen upre andro veša. 17 Oda, ko ela pro pados, te na avel tele, hoj peske vareso te lel andral o kher. 18 Oda, ko ela pre maľa, te na visaľol pale khere vaš o gada. 19 No andre ola dživesa ela phares le khabňenge the ole džuvľenge so den te pijel le čhavoren. 20 Modľinen tumen, hoj te na mušinen te denašel jevende abo sombatone! 21 Bo akor ela ajso pharipen, sar mek šoha ( ňikda) na sas kanastar o Del ačhaďa o svetos a imar aňi šoha buter na ela. 22 A te o Raj na kerďahas frimeder ola dživesa, na uľahas zachraňimen ňisavo manuš. Ale vaš o manuša, so peske kidňa avri, kerďa ola dživesa frimeder. 23 Te tumenge akor vareko phenďahas: ‘Dikh, kade hin o Mesijašis!’ Abo: ‘Kode hino!’ - ma pačan. 24 Bo avena but falošne manuša the but falošne proroka, so phenena pal peste hoj on hine o Kristus. A kerena bare znameňja the zazraki, hoj ča te cirden pal peste - te pes oda diňahas - the olen kas peske o Del kidňa avri. 25 Dikhen, phenďom tumenge oda anglal! 26 Te tumenge akor vareko phenela: ‘Dikh, pre pušťa hino!’ - ma džan avri. Abo: ‘Dikh, andro khera hino!’ - ma pačan. 27 Bo sar demel o perumos pro vichod a dičhol les dži o zapad, avke avela the o Čhavo le manušeskero. 28 Bo ode kaj hin o ťelos le muleskero, ode pes skidena the o supi. 29 A takoj andre ola dživesa pal oda pharipen, o kham kaľola a o čhonoro imar na labola. O čercheňa perena andral o ňebos a e zor le ňeboskeri pes čhalavela. 30 Akor pes sikavela pro ňebos znameňje le Čhaskero le manušeskero. A akor rovena savore nipi pre phuv sar dikhena le Čhas le manušeskeres te avel pro ňeboskere chmari andre zor the andre bari slava. 31 A sar šunďola e zoraľi truba, bičhavela peskere aňjelen a skidena upre olen, kas peske ov avri kidňa, pal savore štar seri le svetoske, andral jekh agor le ňebostar dži andre aver.”

O podobenstvo pal o figovňikos

32 “Le figovňikostar sikľon o podobenstvo: sar leskere konara hine kovle a o prajti aven avri, džanen, hoj o ňilaj hino pašes.
33 Avke the tumen sar dikhena, hoj pes oda savoro ačhel, džanen, hoj ov hino pašes paš o vudar. 34 Čačipen phenav tumenge, hoj kada pokoleňie na predžala, medik pes kada savoro na ačhela. 35 O ňebos the e phuv našľona, ale mire lava šoha na našľona. 36 Ale ole dživesestar the ola oratar na džanel ňiko, aňi o aňjela andral o ňebos, aňi o Čhavo, ča jekh o Dad. 37 A sar sas andre ola dživesa sar dživelas o Noach, avke ela the akor, sar avela o Čhavo le manušeskero. 38 Bo ela avke andre ola dživesa sar sas angle potopa, hoj chanas the pijenas, lenas romňen a džanas romeste dži andre oda džives, sar geľas o Noach andro korabos 39 a na džanenas ňisostar, medik na avľa e potopa a savoren tasľarďa - avke ela the sar avela o Čhavo le manušeskero. 40 Akor ena duj džene pre maľa, jekh ela ilo a dujto ačhela. 41 Duj džuvľija erňinena malmoha, jekh ela iľi a dujto ačhela. 42 Vaš oda ma soven, bo na džanen andre savi ora the andre savo džives avela tumaro Raj. 43 Ale kada džanen, hoj te džanľahas o gazdas andre savi ora rači avela o živaňis, merkinďahas a na domukľahas leske te rozmarel peskero kher. 44 Vaš oda the tumen aven pripravimen, bo o Čhavo le manušeskero avela andre odi ora, savi na užarena.”

Pal o lačho the nalačho sluhas

45 “Akor ko hin oda verno the goďaver sluhas, saves ačhaďa leskero raj upral peskere sluhi, hoj len te del te chal pro časos ( ideos)?
46 Bachtalo hin oda sluhas, saves leskero raj sar avela, arakhela oda te kerel. 47 Čačipen tumenge phenav, hoj les ačhavela upral calo peskero barvaľipen. 48 Ale te peske gondoľinďahas oda nalačho sluhas andre peskero jilo: ‘Miro raj mek but na avela’ - 49 a chudňahas pes te marel olenca so leha služinen a chaľahas the piľahas le matenca, 50 avela o raj ole sluhaske andre oda džives, savo na užarel the andre odi ora so na džanel. 51 Rozčhinela les pro jepaš a leskero kotor ela le dujemujengerenca. Ode ela o roviben a randena le dandenca andre dukh.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk