Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

23. kapitola

O Ježiš pal o farizeja the pal o zakoňika

1 Akor vakerelas o Ježiš le nipenge the peskere učeňikenge:
2 “O zakoňika the o farizeja peske bešle pre le Mojžišoskero than. 3 Vaš oda, savoro, so tumenge phenena hoj te doľikeren, oda doľikeren the keren, ale pal lengere skutki ma keren. Bo on vakeren, ale na keren. 4 Sphanden le nipen pharipnaha, so našči te zľidžal a čhiven len pro vali le manušenge, ale on korkore na kamen te čhalavel, aňi peskere angušteha. 5 Savoro so on keren, keren ča vaš oda, hoj len o nipi te dikhen. Thoven pre peskero čekat the pro vasta ajse buchle pasici le Devleskere laveha, the bare pantľiki pal o agora pre peskere gada. 6 Kamen nekfeder thana pro hoscini the anglune thana andro sinagogi. 7 Kamen, hoj lenge o nipi andro foros te paľikeren a te vičhinen len: ‘Rabbi, Rabbi!’ 8 Ale tumen peske ma domuken te phenel ‘Rabbi’, bo ča jekh hin tumaro Učiťeľis - o Kristus - a tumen savore san phrala. 9 A ma phenen ňikaske pre phuv ‘Dado’, bo ča jekh hin tumaro Dad, oda, so hino andro ňebos. 10 Aňi peske ma domuken te phenel ‘Duchovne Vodci’, bo ča jekh hin tumaro vodcas, o Kristus. 11 Oda, ko uľahas maškar tumende bareder, ela tumaro služobňikos. 12 A sako, ko pes upre hazdela, ela tele dikhlo a sako ko pes tele dikhela, ela upre hazdlo. 13 Ale vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo phanden andre o kraľišagos le ňeboskero le nipenge. Tumen korkore andre na džan a olenge so kamlehas, na domuken. 14 [Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo chan avri o khera le vdovenge a but tumen modľinen, hoj tumen te dičhol. Vaš oda avena goreder sudzimen.] 15 Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo predžan o moros the e phuv, hoj te visaren jekhe manušes kija tumende a sar pes visarel, keren lestar čhas andral o peklos duvar goreder sar san tumen.”

Le farizejengere veri

16 “Vigos tumenge, kore vodcale! Bo phenen: ‘Ko lela vera pro chramos, oda nane ňič, ale ko iľahas vera pre le chramoskero somnakaj, oda imar mušinel te doľikerel.’
17 Tumen diline the kore, se so hin bareder: o somnakaj a či o chramos, so pošvecinel o somnakaj? 18 Abo tumen phenen: ‘Te iľahas vareko vera pro oltaris, oda nane ňič, ale te iľahas vareko vera pre oda daros so hin upre, oda imar mušinel te doľikerel.’ 19 Tumen diline the kore! Se so hin bareder, o daros a či o oltaris, so pošvecinel o daros? 20 Avke oda, ko lel vera pro oltaris, lel vera pro oltaris the pre savoreste so upre hin. 21 A oda, ko lel vera pro chramos, lel vera pro chramos the pre oda ko andre bešel. 22 Oda, ko lel vera pro ňebos, lel vera pro tronos le Devleskero the pre oda ko upre bešel. 23 Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo den o dešto kotor andral e meta, andral o kopros the andral e raška, ale omukľan oda so buter kampel te doľikerel andro zakonos: o čačipen, o lačhejileskeriben the e vernosť. Kada kampľas te kerel a koda te na omukel. 24 Tumen kore vodcale! Le komaris precedzinen a la ťava nakhaven!”

O farizeja hine sar o parňarde hrobi

25 “Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo žužaren avral e kuči the o čaro, ale andral hin pherdo hamišagos the džungipen.
26 Farizejina, tu koro manuš! Žužar ešeb andral e kuči the o čaro, hoj te aven žuže the avral! 27 Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo maren pro hrobi so hine parňarde le vapnoha, so dičhon avral šukares, ale andral hine pherde le mulengere kokalenca the dojekhe džungipnaha. 28 Avke the tumen avral dičhon le nipenge hoj san čačipnaskere, ale andral san pherde le hamišagoha the le džungipnaha.”

Le prorokengere vrahi

29 “Vigos tumenge, zakoňikale the farizejale, tumen dujemujengere! Bo ačhaven o hrobi le prorokengere the šukaľaren o pomňiki le čačipnaskerenge
30 a phenen: ‘Te džiďiľamas andro dživesa amare dadengere, na murdarďamas lenca le proroken.’ 31 A avke korkore phenen avri pre tumende, hoj san o čhave olengere so murdarde avri le proroken. 32 Dokeren oda so chudle te kerel tumare dada! 33 Tumen sapale! Čhave le sapengere! Sar šaj denašena le sudostar andro peklos? 34 Vaš oda, dikh, bičhavav ke tumende le proroken, le goďaveren the le manušen so hine avrisikade andro zakonos. Ale varesaven lendar ukrižinena the murdarena a varesaven lendar marena bičoha andre tumare sinagogi a džana pre lende foros forostar. 35 Hoj tumen o Del te sudzinel vaš dojekh čačipnaskero manuš, saves murdarďan le Abelostar až dži o Zachariaš - o čhavo le Barachiašiskero - saves murdarďan maškar o chramos the oltaris. 36 Čačipen tumenge phenav, kada savoro avela pre kada pokoleňie!”

O Ježiš vakerel pal o Jeruzalem

37 “Jeruzalemona, Jeruzalemona! Tu, so murdares le proroken a čhivkeres le barenca andre ola, so sas ke tu bičhade. Kecivar kamňom te skidel tire čhaven avke sar e kachňi skidel peskere kachňoren tel peskere kridli, ale na kamenas!
38 Dikh, mukava tumaro kher avke, hoj andre ňiko na bešela! 39 Bo phenav tumenge, hoj man imar akanastar šoha ( ňikda) na dikhena, medik na phenena: ‘Bachtalo, ko avel andro nav le Rajeskero!’ ”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk