Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

22. kapitola

O podobenstvo pal o bijav

1 O Ježiš lenge pale vakerelas andro podobenstva:
2 “O ňeboskero kraľišagos hino sar jekh manuš, so sas kraľis a kerďa peskere čhaske bijav. 3 Bičhaďa peskere sluhen, hoj te džan te vičhinel pro bijav le manušen, ale on na kamenas te avel. 4 Pale bičhaďa avre sluhen a phenďa: ‘Phenen le manušenge so hine vičhimen: Dikh, o dilos imar pripravinďom, mire gurumňa the o thule džvirini hine imar murdarde a sa imar hin kisno! Aven pro bijav!’ 5 Ale on olestar na ačhenas a gele het, vareko pre peskeri maľa, vareko pal peskeri buči. 6 A okla chudle leskere sluhen, ande len avri pre ladž a murdarde len. 7 Sar oda šunďa o kraľis, choľisaľiľa a bičhaďa peskere slugaďen a murdarďa ole vrahen. A lengero foros podlabarďa. 8 Akor phenďa peskere sluhenge: ‘O bijav imar hino kisno, ale o manuša, so sas vičhimen pro bijav, olestar na ačhenas. 9 Vaš oda džan pro droma avri le forostar a vičhinen pro bijav savoren, kas arakhena.’ 10 Ola sluhi gele pro droma a skidle savoren, kas arakhle, le lačhen the le nalačhen. A andre bijaveskeri sala sas pherdo hosci. 11 Ale sar avľa andre o kraľis te dikhel pro hosci, dikhľa ode manušes so na sas urdo andro bijaveskere gada. 12 A phenďa leske: ‘Prijaťeľina, sar avľal andre te na sal urdo andro bijaveskere gada?’ A ov sas čhit. 13 Akor phenďa o kraľis le sluhenge: ‘Phanden leske o pindre the o vasta a čhiven les avri andro kaľipen!’ Ode ela o roviben the randena le dandenca andre dukh. 14 Bo hin but vičhimen, ale frima hin avri kidle.”

Te del le Devleske oda, so hin leskero

15 Akor o farizeja odgele a dovakerenas pes sar les te chudel andro lava.
16 Bičhade ke leste peskere učeňiken le herodijanenca a on leske phende: “Učiťeľina, džanas, hoj sal čačipnaskero a sikaves le Devleskero drom andro čačipen a na ačhes ňikastar, bo tu na dikhes pro manuš. 17 Phen amenge akor, sar oda tu dikhes: kampel te počinel le Cisariske o daňe, vaj na?” 18 Ale o Ježiš prindžarďa lengero nalačhipen a phenďa: “Soske man kamen te chudel pro lav, tumen dujemujengere? 19 Sikaven mange o churde love savenca pes počinel o daňe!” On leske ande o denaris. 20 A phučľa lendar: “Kaskero hin kada muj the nav?” 21 Phende: “Le Cisariskero.” Avke lenge phenďa: “Den oda, so hin le Cisariskero le Cisariske a so hin le Devleskero le Devleske.” 22 Sar oda šunde, čudaľinde pes, mukle les a gele het.

Či šaj te uščel andral o meriben

23 Oda džives avle ke leste o saduceja. On phenenas, hoj o manuš našči uščel andral o meriben. A phučle le Ježišostar:
24 “Učiťeľina, o Mojžiš phenďa, te vareko merela bi o čhave, leskero phral sar šogoris peske lela leskera romňa a kerela le phraleske čhaven. 25 Sas ke amende efta phrala. Ešebno iľa romňa a muľa. A vaš oda, hoj les na sas čhave, mukľa la romňa peskere phraleske. 26 Avke varesar oda sas the le dujtoneha, tritoneha až dži eftato. 27 Paľis, sar mule avri savore phrala, muľa the oj. 28 Akor te savore efta phrala laha dživenas, kaskeri romňi ela sar uščena andral o meriben?” 29 O Ježiš lenge odphenďa: “Tumen calkom na achaľon, bo na prindžaren le Devleskero lav aňi leskeri zor. 30 Bo sar uščena o mule andral o meriben, na lena romňen a na džana romeste, ale ena sar o aňjela le Devleskere andro ňebos. 31 Pal o mule, so uščena andral o meriben, tumen na genďan so phenďa o Del? 32 ‘Me som o Del le Abrahamoskero, o Del le Izakoskero a o Del le Jakoboskero!’ O Del nane Del le mulenge, ale le džidenge!” 33 Sar oda šunde o nipi, čudaľinenas pes upral leskero sikaviben.

O nekbareder prikazaňie

34 Sar o farizeja šunde, hoj o Ježiš phandľa le saducejenge o muj andre, sa pes zgele.
35 A jekh lendar, zakoňikos, phučľa le Ježišostar, hoj les te chudel avri: 36 “Učiťeľina, savo prikazaňie hin baro andro zakonos?” 37 O Ježiš leske phenďa: “ ‘Kameha le Rajes, tire Devles, andral calo tiro jilo, andral caľi tiri duša the andral caľi tiri goďi.’ 38 Ada hin oda baro the ešebno prikazaňie. 39 A kada dujto hino thiš ajso sar o ešebno: ‘Kameha avres avke, sar pes korkores!’ 40 Pre kala duj prikazaňia ačhel calo zakonos the o proroka.”

Pal o čhavo le Davidoskero

41 Sar pes zgele o farizeja, phučľa lendar o Ježiš:
42 “So tumen phenen pal o Kristus, hoj kaskero hino čhavo?” Phende leske: “Le Davidoskero.” 43 A phenďa lenge: “Akor sar oda, hoj o David les andro Duchos vičhinel Rajeja, sar phenel: 44 ‘O Raj phenďa mire Rajeske: “Beš tuke pal miri čači sera, medik tuke na thovava tire ňeprijaťeľen tel o pindre.” ’ 45 Te korkoro o David les vičhinel ‘Rajeja’, ta akor, sar šaj avel o Kristus leskero čhavo?” 46 A ňiko leske našči odphenďa aňi lav, aňi pes lestar ňiko ole dživesestar na tromanďiľa te phučel.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk