Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

21. kapitola

O Ježiš džal andro Jeruzalem

1 Sar imar doavenas paš o Jeruzalem a avle andre Betfaga, paš o Olivovo verchos, bičhaďa o Ježiš duje učeňiken
2 a phenďa lenge: “Džan andre kada foros, so hin angle tumende. Soča džana andre, arakhena zaphandles terne somaricis the somaris. Odphanden len a anen len ke ma. 3 Te vareko tumenge vareso phenela, tumen phenena, hoj le Rajeske len kampel, ale maj len anela pale.” 4 Oda savoro pes ačhiľa, hoj pes te ačhel oda, so sas phendo prekal o prorokos: 5 “Phenen le Sionoskera čhake: ‘Dikh, tiro kraľis avel ke tu pokorno a bešel pre oslica the pro terno somaricis.’ ” 6 O učeňika gele a kerde avke, sar lenge oda phenďa o Ježiš. 7 Ande la oslica the le somaricis, thode pre lende peskere gada a o Ježiš peske pre lende bešľa. 8 But manuša ole nipendar rakinenas peskere gada pro drom a aver čhingerenas o prajti pal o stromi a rakinenas pro drom. 9 Ola nipi, so džanas angle leste the pal leste, vičhinenas: “Hosanna le Davidoskere Čhaske! Bachtalo, ko avel andro nav le Rajeskero! Hosanna andro ňebos!” 10 A sar avľa andro Jeruzalem, andre calo foros avľa bari vika a sa phučenas: “Ko hin kada?” 11 Ola nipi phenenas: “Kada hin o Ježiš, oda prorokos andral o galilejsko Nazaret.”

O Raj žužarel o chramos

12 O Ježiš geľa andro chramos a tradňa avri savoren, so ode cinenas the bikenenas. Previsarďa o skaminda olenge so vatinenas o love, the olenge, so bikenenas le holuben.
13 A phenďa lenge: “Hin pisimen: ‘Miro kher pes vičhinela kher mangipnaskero prekal savore narodi’, ale tumen lestar kerďan kher prekal o živaňa!” 14 A avle kija leste andro chramos o kore the o bange a sasťarďa len. 15 Ale sar dikhle o nekbareder rašaja the o zakoňika ola zazraki, so kerelas the le čhavoren, sar vriskinen andro chramos: “Hosanna le Davidoskere Čhaske!” - rušenas 16 a phende leske: “Šunes, so vakeren?” O Ježiš phenďa: “He. So, tumen mek šoha ( ňikda) na genďan kada? ‘Andral o čhavorengere muja the andral o muja le cikne čhavengere tuke kerďal e chvala.’ ” 17 A mukľa len ode. Geľa andral o foros avri andre Betanija a ode presuča e rat.

Pal o figovňikos

18 Paľis sig tosara, sar džalas pale andro foros, sas bokhalo.
19 Pal o drom dikhľa jekh figovňikos a geľa paš leste, ale na sas upre ňič, ča o prajti. A phenďa leske: “Imar šoha buter te na barol pre tu ovocje!” Oda figovňikos takoj šučiľa avri. 20 Sar oda dikhle leskere učeňika, čudaľinenas pes a phenenas: “Sar oda, hoj oda figovňikos takoj šučiľa avri?” 21 O Ježiš lenge odphenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj te tumen uľahas pačaben a na pochibinďanas, na ča kada le figovňikoha kerďanas, ale te phenďanas kale verchoske: ‘Le tut a čhiv tut andro moros!’ - ačhela pes. 22 Savoro, vaš soske tumen pačabnaha mangena andre modľitba, chudena.”

Phučen le Ježišostar pal leskeri zor

23 Sar avľa andro chramos a sikavelas, avle ke leste o nekbareder rašaja the o phuredera le nipengere a phende leske: “Sava zoraha keres kala veci? A ko tut diňa odi autorita?”
24 O Ježiš lenge odphenďa: “The me tumendar vareso phučava a te mange phenena, the me tumenge phenava sava zoraha kerav kala veci. 25 Khatar sas le Janoskero boľipen? Andral o ňebos vaj le manušendar?” On gondoľinenas maškar peste a phenenas: “Te phenaha: ‘Andral o ňebos’ - phenela amenge: ‘Akor soske leske na pačanďiľan?’ 26 Ale aňi našči phenas: ‘Le manušendar’, bo savore lenas le Jan sar prorokos a daras pes le nipendar.” 27 Odphende le Ježišoske: “Na džanas.” Akor lenge the ov phenďa: “Aňi me tumenge na phenava, sava zoraha kerav kala veci.” 28 “No, so pes tumenge dičhol? Varesave manušes sas duj čhave. Avľa ko ešebno a phenďa: ‘Čhavo miro, dža adadžives te kerel buči andre miri viňica!’ 29 A ov odphenďa: ‘Na kamav te džal.’ Ale paľis leske sas pharo a geľa. 30 Avľa ke dujto čhavo a the leske phenďa ada. A ov odphenďa: ‘Džav, rajeja!’ - ale na geľa. 31 Savo kale dujendar kerďa oda, so lendar o dad kamelas?” Odphende leske: “Oda ešebno.” A o Ježiš lenge phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj o colňika the o lubňa tumen predenašen andro kraľišagos le Devleskero! 32 Bo avľa ke tumende o Jan čačipnaskere dromeha a na pačanďiľan leske. Ale o colňika the o lubňa leske pačanďile a tumen oda dikhľan, ale the avke na čerinďan tumaro jilo a na chudňan leske te pačal.”

O podobenstvo pal e viňica

33 “Šunen the aver podobenstvo: sas jekh raj, so peske sadzinďa e viňica a ohradzinďa la. Kopaľinďa avri o žľabos tel oda than, kaj pes pučinel avri e šťava andral o hroznos a ačhaďa e veža. Paľis diňa e viňica kečen le chulajenge a geľa het pro droma.
34 Sar avľa odi ora hoj barolas o uľipen, bičhaďa peskere sluhen ke ola chulaja, hoj te lel peskero uľipen. 35 Ale ola chulaja chudle leskere sluhen a varekas marde, varekas murdarde a andre varekaste čhivkerenas barenca. 36 Pale bičhaďa avre sluhen - buter sar ešebnovar - a the lenca ada kerde. 37 Pro koňec ke lende bičhaďa peskere čhas, bo phenďa peske: ‘Ladžana pes a kerena pes mire čhastar.’ 38 Ale ola chulaja peske phende: ‘Leske ačhela savoro. Aven, murdaras les a savoro ela amaro!’ 39 Chudle les, čhide les avri andral e viňica a murdarde les. 40 No, sar avela o raj la viňicakero, so kerela ole manušenca?” 41 Phende leske: “Murdarela ole nalačhe manušen a e viňica dela avre chulajenge, so leske anena o uľipen andre peskero časos ( ideos).” 42 O Ježiš lenge phenďa: “So mek šoha na genďan so hin pisimen?

‘O murara, so keren o kher, odčhide ipen oda bar, savo pre stavba hino hlavno. O Raj oda avke kerďa a amen pes oleske čudaľinas!’

43 Vaš oda tumenge phenav, hoj pes tumendar lela o kraľišagos le Devleskero a dela pes le narodoske, so anela o uľipen.”
44 [“Oda, ko perela pre oda bar, pes pharavela pro kotora a pre kaste peľahas, oles rozmarela.”] 45 Sar šunde o nekbareder rašaja the o farizeja ola leskere podobenstva, prindžarde hoj vakerel pal lende. 46 Kamle les te lel, ale daranas pes le nipendar, bo o nipi les lenas sar prorokos.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk