Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Pal o rozvodos

1 Ačhiľa pes, sar dovakerďa o Ježiš kala lava, hoj geľa het andral e Galileja a avľa andre Judsko phuv pal o Jordan.
2 Džanas pal leste but nipi a ov len ode sasťarelas. 3 Avle ke leste o farizeja a kamenas les te chudel andro lav. Phučle lestar: “Či šaj omukel o rom peskera romňa vaš varesoske?” 4 Ov odphenďa: “So na genďan, hoj oda ko len stvorinďa, stvorinďa len ešebnovarestar sar muršes the džuvľa 5 a phenďa: ‘Vaš oda oddžala o murš la datar the le dadestar a ela jekhetane la romňaha a on dujdžene ena jekh ťelos?’ 6 Avke imar nane duj, ale jekh ťelos. Vaš oda, oda so o Del phandľa, o manuš te na rozphandel!” 7 Phende leske: “Akor soske phenďa o Mojžiš, hoj šaj te del la romňake o rozvodno ľil a te premukel la?” 8 Phenďa lenge: “O Mojžiš tumenge domukľa te premukel tumare romňijen vaš oda, bo tumare jile sas barune. Ale ešebnovarestar na sas avke. 9 A phenav tumenge, hoj sako ko omukela peskera romňa te oj na kerďa lubipen a lela peske avra, kerel laha lubipen.” [“Oda murš ko peske lel ajsa, so hiňi premukľi, thiš kerel lubipen.”] 10 Akor leske phende leskere učeňika: “Te oda hin avke maškar o murš the leskeri romňi, akor nane mište te lel romňa.” 11 Ov lenge phenďa: “Na savore achaľon oda lav, ale ča ola, kaske oda hin dino. 12 Bo hin ajse murša so uľile ( narodzinde pes) avke, hoj našči dživen džuvľaha. A hin the ajse murša savendar o nipi ajsen kerde. A mek hin the pačivale murša, so korkore kamle te ačhel pačivale prekal o Del. Oda, ko šaj prilel, mi prilel!”

O Raj požehňinel le čhavoren

13 Akor leske ande le čhavoren, hoj pre lende te thovel o vasta a modľinelas pes vaš lenge. A o učeňika lenge na domukenas.
14 Ale o Ježiš lenge phenďa: “Domuken le čhavorenge te avel ke ma a ma braňinen lenge, bo ajsengero hin o kraľišagos le Devleskero.” 15 A sar thoďa pre lende o vasta, geľa odarik het.

O barvalo terno manuš

16 Varesavo manuš avľa ke leste a phenďa: “Učiťeľina, so ajso lačho mange kampel te kerel, hoj man te el o večno dživipen?”
17 Ov leske phenďa: “Soske mandar phučes pal o lačho? Jekh hino Lačho. A te kames te džal andro dživipen, doľiker o prikazaňia.” 18 Phenďa le Ježišoske: “Save?” A o Ježiš phenďa: “Na murdareha, na kereha lubipen, na čoreha, na pheneha hamišagoha o sveďectvos, 19 de pačiv la da the le dades a kameha avres avke, sar pes korkores.” 20 O terno manuš leske pre oda odphenďa: “Kada savoro imar doľikerďom. So mange mek kampel?” 21 O Ježiš leske phenďa: “Te kames te avel dokonalo, dža, biken tiro barvaľipen a rozde le čorenge a ela tut o barvaľipen andro ňebos. Paľis av a phir pal ma!” 22 Ale sar šunďa o terno manuš oda lav geľa het smutno, bo sas les but barvaľipen. 23 O Ježiš phenďa peskere učeňikenge: “Čačipen phenav tumenge, hoj o barvalo phares avela andro ňeboskero kraľišagos. 24 A pale tumenge phenav, hoj lokeder hin la ťavake te predžal prekal e suvakeri chev, sar le barvaleske te džal andro ňeboskero kraľišagos.” 25 Sar oda šunde leskere učeňika, igen pes čudaľinenas a phenenas: “Ta akor, ko šaj avel zachraňimen?” 26 Ale o Ježiš dikhľa pre lende a phenďa lenge: “O manuša pes našči korkore zachraňinen, ča o Del šaj. Bo o Del šaj kerel savoro.” 27 Akor leske odphenďa o Peter: “Dikh, amen omukľam savoro a geľam pal tu. So amen hin olestar?” 28 O Ježiš lenge phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj andre oda časos ( ideos) so avela, sar bešela o Čhavo le manušeskero pro tronos andre peskero šukariben, akor the tumen, so pal mande phirenas, bešena pro dešuduj troni a sudzinena o dešuduj fajti le Izraeloskere. 29 A sako, ko omukela vaš miro nav o khera, abo le phralen, vaj le pheňen, abo le dades, vaj la da, abo la romňa, vaj le čhaven, abo o maľi, chudela šelvar ajci buter a chudela o večno dživipen. 30 Ale but olendar, so sas ešebne, ena posledne a o posledne ena ešebne.”