Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

15. kapitola

So meľarel le manušen

1 Akor avle ko Ježiš o zakoňika the o farizeja andral o Jeruzalem a phende leske:
2 “Soske tire učeňika na doľikeren oda so amenge dine o phure? Bo na thoven o vasta, sar džan te chal o maro.” 3 Ov odphenďa: “A tumen soske na doľikeren le Devleskero prikazaňie, ale čerinen les vaš o čirlatune sikavibena tumare dadengere. 4 Bo o Del phenďa: ‘De pačiv la da the le dades! A oda ko košel la da the le dades, mušinel te merel!’ 5 Ale tumen phenen: ‘Sako, ko phenďahas la dake abo le dadeske: Oda kotor mire barvaľipnastar, so šaj diňomas tumenge, thoďom pre sera le Devleske, našči tumenge oda dav.’ Avke tumen phenen, hoj na kampel te del pačiv la da, vaj le dades. 6 Kajse tradicijenca, so ľikeren a poden dureder, musaren le Devleskero prikazaňie. 7 Tumen dujemujengere, mište pal tumende prorokinelas o prorokos Izaiaš, sar phenďa: 8 ‘Kala nipi man lašaren le mujeha the le vuštenca, no lengero jilo hino mandar dur. 9 Hijaba man lašaren, bo sikaven o sikaviben so hin le manušendar.’ ” 10 Paľis o Ježiš vičhinďa ke peste le nipen a phenďa lenge: “Šunen a achaľon! 11 Le manušes na meľarel oda so džal andro muj, ale oda so avel avri andral o muj.” 12 Akor avle leskere učeňika a phende leske: “Džanes, hoj o farizeja rušle sar šunde oda lav?” 13 Ov odphenďa: “Dojekh sadzimen rastlina, savi na sadzinďa miro Dad andral o ňebos, ela cirdňi avri le koreňenca. 14 Muken len avke! On korkore hine kore a kamen te ľidžan avre koren. A te o koro ľidžala le kores, sodujdžene perna andre chev.” 15 O Peter leske phenďa: “Phen amenge avri pal oda podobenstvo!” 16 O Ježiš phenďa: “So the tumen mek na achaľon? 17 Na achaľon, hoj savoro so avel andro muj, džal andro per a odarik džal avri? 18 Ale oda so avel avri andral o muj, avel andral o jilo a oda meľarel le manušes. 19 Bo andral o jilo avel o nalačho gondoľišagos, te murdarel, o lubipen te kerel, te čorel, o hamišagos te vakerel a namište pro Del te vakerel. 20 Kada hin so meľarel le manušes. Ale te chal le vastenca, so nane thode, na meľarel le manušes.”

E kanaansko džuvľi

21 Paľis odarik geľa o Ježiš het a geľa andro phuva Tir the Sidon.
22 A varesavi džuvľi andral o Kanaan, andral odi phuv avľa a vriskinelas: “Av ke ma jileskero, Rajeja, Čhavo le Davidoskero!” 23 Ale ov lake na odphenďa aňi lav. Akor avle ke leste leskere učeňika a mangenas les: “Bičhav la het, bo vriskinel pal amende.” 24 Ale ov odphenďa: “Me som bičhado, ča ki o bakrore so našľile andral o kher le Izraeloskero.” 25 Ale oj avľa, banďiľa anglal leste a phenďa: “Rajeja, pomožin mange!” 26 Ov odphenďa: “Nane šukares te lel le čhavenge o maro a te čhivel les le rikonorenge.” 27 Oj odphenďa: “He, Rajeja, ale the o rikonore telal o skamind chan o trušini so peren lengere rajenge.” 28 Akor lake o Ježiš odphenďa: “O, džuvľije, baro hin tiro pačaben! Mi ačhel pes tuke avke, sar kames.” A lakeri čhaj sasťiľa avri ola oratar.

Štar ezera manuša čaľile

29 Paľis odarik o Ježiš odgeľa a avľa kijo Galilejsko moros. Geľa upre pro verchos a ode peske bešľa.
30 Avle ke leste igen but nipi a sas lenca o bange, o kore, o ňeme, o kaľiki a mek but aver. Rakinenas len tel o pindre le Ježišoske a ov len sasťarelas. 31 O nipi pes čudaľinenas sar dikhle, hoj o ňeme vakeren, o kaľiki hine saste, o bange phiren, o kore dikhen a lašarenas le Izraeloskere Devles. 32 O Ježiš peske vičhinďa peskere učeňiken a phenďa: “Pharo mange hin vaš kala nipi, bo imar trin dživesa hine manca a nane len so te chal. Na kamav len te bičhavel khere bokhalen, hoj te na odperen pal o drom.” 33 O učeňika leske phende: “Khatar laha pre pušťa ajci maro, hoj te čaľaras kajci but nipen?” 34 O Ježiš lenge phenďa: “Keci tumen hin mare?” On phende: “Efta the vajkeci ribi.” 35 A phenďa le nipenge, hoj peske te bešen pre phuv. 36 Iľa ola efta mare the ola ribi, paľikerďa, phagerelas a podelas peskere učeňikenge a o učeňika denas le nipenge. 37 Chale savore a čaľile. Ole kotorendar so ačhile, kidle upre efta pherde košara. 38 Ola, so chanas sas vaj štar ezera (4 000) murša, bi o džuvľa the bi o čhave. 39 Rozmukľa le nipen geľa andre loďa a avľa andre phuv Magadan.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk