Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

14. kapitola

Sar muľa o Jan Krsťiťeľ

1 Andre oda časos ( ideos) šunďa o Herodes, so sas kraľis upral e Galileja, o hiros pal o Ježiš
2 a phenďa peskere sluhenge: “Oda hin o Jan Krsťiťeľ. Ov uščiľa andral o meriben a vaš oda les hin odi zor te kerel ola zazraki.” 3 Bo o Herodes chudňa le Jan, phandľa les a thoďa les andre bertena, angle Herodijada so sas romňi le Filiposke, leskere phraleske. 4 Bo o Jan leske phenelas: “Nane tutar šukares, hoj laha džives.” 5 Kamelas les te murdarel, ale daralas pes le manušendar, bo on les ľikerenas prorokoske. 6 Ale paľis, sar sas o berša le Herodesiske, khelelas la Herodijakeri čhaj maškaral a sas oda pre dzeka le Herodesiske. 7 Vaš oda la diňa lav, hoj la dela savoro so peske mangela. 8 A vaš oda, hoj la lakeri daj prevakerďa, phenďa: “An mange akana pre tacka o šero le Jan Krsťiťeľiskero.” 9 O kraľis ačhiľa smutno, ale vaš o lav so la diňa, the anglo manuša so leha sas pre hoscina, rozkazinďa hoj te anen. 10 Bičhaďa le katos a odčhinďa le Janoske o šero andre bertena. 11 Leskero šero ande pre tacka a dine la čhake a oj ľigenďa peskera dake. 12 Paľis ode avle leskere učeňika, ile leskero ťelos a parunde les. Avle a phende oda le Ježišoske. 13 Sar oda šunďa o Ježiš, odgeľa odarik korkoro la loďaha pre omuklo than. Došunde pes pal oda o nipi a gele andral ola fori pešones pal leste.

Pandž ezera manuša čaľile

14 Sar avľa o Ježiš avri andral e loďa, dikhľa igen but nipen a sas leske pharo vaš lenge a sasťarďa le nasvalen, so sas maškar lende.
15 Sar zaračiľa, avle ke leste leskere učeňika a phende leske: “Pre kada than nane ňič a imar hin but ori, rozmuk le nipen, hoj te džan andro fori peske te cinel te chal.” 16 Ale o Ježiš lenge phenďa: “Na kampel lenge te džal, tumen len den te chal.” 17 Ale on leske phende: “Nane amen kade chaben, ča pandž mare the duj ribi.” 18 Ov lenge phenďa: “Anen mange len kade!” 19 Phenďa le nipenge, hoj peske te bešen pre čhar. Iľa ola pandž mare the duj ribi, dikhľa pro ňebos, paľikerďa a phagerelas o mare, delas le učeňikenge a o učeňika denas le nipenge. 20 Chale savore a čaľile. A ole kotorendar, so ačhiľa, kidle upre dešuduj pherde bare košara. 21 Ola so chanas, sas vaj pandž ezera (5 000) murša, bi o džuvľa the bi o čhave. 22 O Ježiš takoj bičhaďa peskere učeňiken, hoj te džan andre loďa a te džan anglal pre dujto sera le moroske, medik ov na rozmukela le nipen.

O Ježiš phirel pal o moros

23 Rozmukľa le nipen a geľa pes pro verchos korkoro te modľinel. Sar zaračiľa, sas ode korkoro.
24 E loďa imar sas maškar o moros a o vlni laha čhivkerenas, bo phurdelas zoraľi balvaj. 25 Paľis sar imar vidňisaľolas, ale mek sas rat, phirelas o Ježiš pal moros a avľa ke lende. 26 O učeňika les dikhle te phirel pal o moros a predaranďile. Džanle hoj dikhen varesave mules a vriskinde daratar. 27 Ale o Ježiš ke lende takoj prevakerďa: “Ma izdran! Me som, ma daran tumen!” 28 A o Peter leske phenďa: “Rajeja, te sal oda tu, phen mange, hoj te džav ke tu pal o paňi.” 29 Ov phenďa: “Av!” O Peter geľa avri andral e loďa, phirelas pal o paňi a džalas ko Ježiš. 30 Ale sar dikhľa pre zoraľi balvaj daranďiľa, chudňa te tašľol a vriskinďa: “Rajeja, zachraňin man!” 31 O Ježiš takoj nacirdňa o vast, zachudňa les a phenďa: “Manušeja, savo cikno pačaben tut hin - soske na pačahas?” 32 Sar gele upre andre loďa e balvaj preačhiľa. 33 A ola, so sas pre loďa, banďonas anglal leste a phenenas: “Tu sal čačes o Čhavo le Devleskero!” 34 Sar pregele la loďaha o moros, avle andre phuv Genezaret. 35 O manuša andral oda than les sprindžarde a rozhirinde oda pal caľi odi phuv. Ande ke leste savore nasvalen 36 a mangenas les, či lenge na domukela hoj pes te chuden hojča le agorestar leskere gadendar. Ola, so pes lestar chudle, sasťile avri.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk