Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

12. kapitola

Phučen le Ježišostar pal o sombat

1 Jekhvar sombatone džalas o Ježiš pašal e maľa, kaj sas sadzimen. Leskere učeňika sas bokhale a chudle te čhingerel a te chal o klasi.
2 Sar oda dikhle o farizeja, phende leske: “Dikh, tire učeňika keren oda, so našči te kerel sombatone!” 3 Ov lenge phenďa: “Mek na genďan, so kerďa o David, sar sas bokhalo ov the leskere manuša? 4 Ov geľa andre le Devleskero kher a chaľa o sentne mare, so našči chaľa aňi ov aňi leskere manuša, ča o rašaja. 5 Abo na genďan andro zakonos, hoj sombatone o rašaja andro chramos na doľikeren o sombat a hine bi e vina? 6 No, phenav tumenge, hoj kade hin vareso bareder sar o chramos. 7 Te achaľonas soda hin: ‘Kamav, hoj te aven lačhejileskere a na hoj mange te anen obeti!’ - ta na odsudzinďanas le manušen, so hine bi e vina. 8 Bo o Čhavo le manušeskero hino Raj the upral o sombat.”

O Raj sasťarel sombatone

9 Geľa odarik het a avľa andre lengeri sinagoga.
10 Ode sas jekh manuš, so leskero vast sas ňevladno. A phučle le Ježišostar: “Šaj sombatone te sasťarel?” Hojča les te den andre. 11 Ov lenge phenďa: “Ko tumendar hino ajso manuš, hoj te les uľahas jekh bakro a peľahas leske sombatone andre chev, či les na chudela a na cirdela avri? 12 Či nane buter o manuš sar o bakro? Vaš oda šaj sombatone mište te kerel.” 13 Avke phenďa le manušeske: “Hazde o vast!” Ov hazdňa a sasťiľa leske avri a sas ajso sar the oka dujto vast. 14 O farizeja odarik gele het a dovakerenas pes pre leste, sar les te murdarel.

Le Devleskero služobňikos

15 Sar pes o Ježiš pal oda dodžanľa, odgeľa odarik. Džanas pal leste but nipi a savoren sasťarďa.
16 Ale zakazinďa lenge te vakerel avre manušenge pal leste, 17 hoj pes te ačhel oda, so sas phendo prekal o prorokos Izaiaš: 18 “Dikh, miro služobňikos, saves mange avri kidňom; saves kamav! Andre leste man hin o radišagos. Thovava mire Duchos pre leste a vakerela le narodenge pal o sudos. 19 Na vesekedinela pes, aňi na vriskinela, aňi ňiko na šunela leskero hangos pre uľica. 20 O prephago konaricis na dophagela a e momeľi, savi mek thuvisaľol, na murdarela andre, medik na kerela, hoj te ňerinel ( te zviťazinel) o čačipen. 21 A pre leskero nav pes zmukena o narodi.”

Ruhinen pes le Sentne Duchoske

22 Akor ke leste ande jekhe manušes zaphandle le demonoha, so sas koro the ňemo. A ov les sasťarďa avke, hoj oda so sas koro the ňemo, the dikhelas the vakerelas.
23 A savore ola nipi pes čudaľinenas a phenenas: “Nane ov oda Čhavo le Davidoskero?” 24 Ale sar oda šunde o farizeja, phende: “Ov tradel avri le demonen ča le Beelzebuloskera zoraha, savo hino upral savore demona.” 25 O Ježiš dikhľa so peske gondoľinen a phenďa lenge: “Dojekh kraľišagos, so pes rozulavel a džal pre peste, ela zňičimen. A ňisavo foros so pes rozulavel a džal pre peste, abo thiš ňisavo kher rozulado pre peste, na obačhela. 26 Te o Satan tradel avri le Satan, korkoro peha hino rozulado. Akor sar šaj obačhela leskero kraľišagos? 27 A te me tradav avri le demonen le Beelzebuloha, tumare učeňika len kaha traden avri? Vaš oda on ena tumare sudci. 28 Ale te me le Devleskere Duchoha tradav avri le demonen, ta akor ke tumende avľa le Devleskero kraľišagos. 29 Sar šaj džal vareko ko zoralo murš andro kher te čorel leskere veci, medik ole zorale muršes na phandela? Až paľis šaj čorel avri leskero kher. 30 Oda, ko nane manca, džal pre mande a ko na skidel manca, rozčhivkerel. 31 Vaš oda tumenge phenav, hoj dojekh binos the dojekh nalačho vakeriben pro Del, ela le manušenge odmuklo, ale ko namište vakerela pro Duchos, ole manušenge na ela odmuklo. 32 A te phenela vareko lav pro Čhavo le manušeskero, ela leske odmuklo, ale te phenďahas vareko pro Sentno Duchos, oleske na ela odmuklo, aňi andre kala berša aňi andre ola, so avena.”

O stromos pes prindžarel pal o ovocje

33 “Ale keren o stromos lačho a kerena lačho the leskero ovocje; abo keren o stromos nalačho a kerena nalačho the leskero ovocje. Bo o stromos pes prindžarel pal o ovocje.
34 Fajta sapengeri, sar šaj vakeren lačhe veci, te tumen san nalačhe? Bo soha hin pherardo o jilo, oda o muj vakerel. 35 O lačho manuš lel andral peskero lačho barvaľipen avri o lačhe veci a o nalačho manuš andral peskero nalačho barvaľipen lel avri o nalačhe veci. 36 Ale phenav tumenge, hoj vaš dojekh lav, so phenena o manuša ča avke, počinena andro sudno džives. 37 Bo andral tire lava aveha ospravedlňimen a andral tire lava aveha odsudzimen.”

O farizeja kamen te dikhel znameňje

38 Akor leske phende varesave farizeja the zakoňika: “Učiťeľina, kamas tutar te dikhel znameňje.”
39 Ale ov lenge odphenďa: “O pokoleňie nalačho the lubikano mangel znameňje, ale na ela leske dino znameňje, ča o znameňje le prorokoskero Jonašiskero. 40 Bo avke sar sas o Jonaš andro per la bara ribake trin džives the trin rača, avke ela the o Čhavo le manušeskero andro jilo la phuvake trin džives the trin rača. 41 O murša andral o foros Ninive uščena upre pro sudos tumenca a odsudzinena tumen, bo sar lenge o Jonaš kazinelas visarde pes le binendar - ale kade hin vareko buter sar o Jonaš. 42 E kraľovna pal o juh uščela upre pro sudos tumenca a odsudzinela tumen, bo avľa dural pal aver agor la phuvake te šunel e goďi le Šalamunoskeri a kade hin vareko buter sar o Šalamun.”

Sar avel pale o nalačho duchos

43 “Ale sar džal avri o nalačho duchos andral o manuš, phirel pal o thana kaj nane paňi a rodel kaj peske šaj odpočovinel, ale na arakhel.
44 A akor peske phenel: ‘Džav mange pale andre miro kher, khatar avľom avri.’ A sar avel, dikhel hoj hino žužo, šulado avri a pratimen. 45 Avke džal a anel peha aver efta duchen, goreder sar hino ov, džan andre a bešen ode. A posledne veci ole manušeskere hine goreder sar ešebne. Avke pes ačhela the kale adadživeskere nalačhe manušenge.”

Le Ježišoskeri daj the o phrala

46 Medik vakerelas le nipenge, avľa leskeri daj the o phrala, ačhenas avri a kamenas leha te vakerel.
47 A vareko leske phenďa: “Dikh, tiri daj the tire phrala ačhen avri a kamen tuha te vakerel.” 48 Ale ov odphenďa oleske, so leske oda phenďa: “Ko hin miri daj a ko hin mire phrala?” 49 Sikaďa le vasteha pre peskere učeňika a phenďa: “Dikh, miri daj the mire phrala! 50 Bo sako, ko kerďahas e voľa mire Dadeskeri, so hino andro ňebos, oda hin miro phral, miri pheň the miri daj.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk