Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

O Jan bičhavel pal o Ježiš

1 Sar imar dovakerďa o Ježiš peskere učeňikenge so te keren, geľa odarik het, hoj te sikavel a te kazinel andre lengere fori.
2 Sar šunďa o Jan andre bertena, save veci kerel o Ježiš, bičhaďa duje peskere učeňiken 3 hoj lestar te phučen: “Sal tu oda, so majinel te avel, abo kampel te užarel avres?” 4 O Ježiš lenge odphenďa: “Džan a phenen le Janoske so šunen the dikhen: 5 O kore dikhen, o bange phiren, o malomocne pes žužaren, o kašuke šunen, o mule uščen andral o meriben a le čorenge pes vakerel o evaňjelium. 6 Bachtalo hin oda manuš, ko na rušel pre ma vaš oda, ko me som.” 7 Sar on odgele, chudňa o Ježiš te vakerel le nipenge pal o Jan: “So geľan te dikhel pre pušťa? E bari čhar sar laha čhalavel e balvaj? 8 Abo so, geľan te dikhel? Manušes urdones andro barikane gada? Se ola, so uren o barikane gada, bešen andro barikane khera. 9 Abo soske geľan? Te dikhel le prorokos? He, phenav tumenge, mek buter sar prorokos. 10 Bo ov hin oda, pal kaste hin pisimen:‘Me bičhavav mire poslos anglal tu a ov pripravinela prekal tu o drom.’ 11 Čačipen phenav tumenge, hoj maškar savore nipi, so uľile ( narodzinde pes) andral e džuvľi, na sas bareder sar o Jan Krsťiťeľis; ale oda, ko hin cikneder andro ňeboskero kraľišagos, hino bareder sar ov. 12 Le Janoskere Krsťiťeľiskere dživesendar až dži akana zľidžal o kraľišagos le ňeboskero olen, so pes andre zorales ispiden a on pes andre dochuden. 13 Bo savore proroka the o zakonos prorokinenas až dži o Jan. 14 A te kamena ada te prilel: ov hin o Eliaš, so mušinďa te avel. 15 Kas hin kana, hoj te šunel, mi šunel!” 16 “Ke kaste pripodobňinava ada dživeseskere manušen? Hine sar ola čhavore, so bešen pro dvori a vičhinen peskere kamaraten a phenen: 17 ‘Bašavahas tumenge, ale na khelenas; rovahas andre žaľa sar upral o mulo, ale na rovenas.’ 18 Bo avľa o Jan, na chalas, aňi na pijelas a phende: ‘Hin andre leste nalačho duchos.’ 19 Avľa o Čhavo le manušeskero, chalas the pijelas a phende: ‘Dikhen pre kada manuš, ajso chavačis the pijakos, ľikerel pes le binošnenca the le colňikenca.’ Le Devleskero goďaveripen pes presikavel sar čačipen oleha so kerel.”

O napačabnaskere fori

20 Akor chudňa te karhinel o fori andre save pes ačhiľa nekbuter leskere zazraki, hoj pes na visarde le binendar:
21 “Jaj, vigos tuke Chorazin! Vigos tuke, Betsaido! Bo te pes andro Tir the andro Sidon ačhilehas ola zazraki, so pes ačhile ke tumende, čirla pes imar urdehas andro gone a čhidehas peske pro šero o prachos a visardehas pes le binendar. 22 Ale phenav tumenge, hoj le forenge Tir the Sidon ela lokeder pro sudno džives, sar tumenge. 23 A tu Kafarnaum, so sal upre hazdlo dži andro ňebos,aveha tele čhido dži andro peklos, bo te pes andre Sodoma ačhilehas ola zazraki, so pes ačhile ke tu, ta mek dži ada džives ačhiľahas. 24 Ale phenav tumenge, hoj la phuvake Sodoma ela lokeder pro sudno džives, sar tuke.”

O Ježiš lašarel le Dades

25 Akor andre oda časos ( ideos) phenďa o Ježiš: “Paľikerav tuke Dado, Raja upral o ňebos the upral e phuv, hoj garuďal kala veci anglo manuša, so hine goďaver the sikade avri, a sikaďal len le čhavorenge.
26 He, Dado, bo avke oda kamehas. 27 Miro Dad mange diňa savoro. Ňiko na džanel le Čhas, ča o Dad; aňi le Dades na džanel ňiko, ča o Čhavo the oda, kaske o Čhavo kamňahas te del te prindžarel. 28 Aven ke mande savore, so tumen trapinen a hin tumenge phares! Me tumenge dava te odpočovinel. 29 Len pre tumende miro jarmo a sikľon mandar, bo me som cicho a pokorno andro jilo a ela tumenge lokeder andro jile. ( O jarmo pes thovelas pre men le džvirenge, hoj te cirden o verdan.) 30 Bo miro jarmo hin tumenge pro lačho a oda, so me thovav pre tumende te ľidžal, hin loko.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk