Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

11. kapitola

O Jan bičhavel pal o Ježiš

1 Sar imar dovakerďa o Ježiš peskere učeňikenge so te keren, geľa odarik het, hoj te sikavel a te kazinel andre lengere fori.
2 Sar šunďa o Jan andre bertena, save veci kerel o Ježiš, bičhaďa duje peskere učeňiken 3 hoj lestar te phučen: “Sal tu oda, so majinel te avel, abo kampel te užarel avres?” 4 O Ježiš lenge odphenďa: “Džan a phenen le Janoske so šunen the dikhen: 5 O kore dikhen, o bange phiren, o malomocne pes žužaren, o kašuke šunen, o mule uščen andral o meriben a le čorenge pes vakerel o evaňjelium. 6 Bachtalo hin oda manuš, ko na rušel pre ma vaš oda, ko me som.” 7 Sar on odgele, chudňa o Ježiš te vakerel le nipenge pal o Jan: “So geľan te dikhel pre pušťa? E bari čhar sar laha čhalavel e balvaj? 8 Abo so, geľan te dikhel? Manušes urdones andro barikane gada? Se ola, so uren o barikane gada, bešen andro barikane khera. 9 Abo soske geľan? Te dikhel le prorokos? He, phenav tumenge, mek buter sar prorokos. 10 Bo ov hin oda, pal kaste hin pisimen:‘Me bičhavav mire poslos anglal tu a ov pripravinela prekal tu o drom.’ 11 Čačipen phenav tumenge, hoj maškar savore nipi, so uľile ( narodzinde pes) andral e džuvľi, na sas bareder sar o Jan Krsťiťeľis; ale oda, ko hin cikneder andro ňeboskero kraľišagos, hino bareder sar ov. 12 Le Janoskere Krsťiťeľiskere dživesendar až dži akana zľidžal o kraľišagos le ňeboskero olen, so pes andre zorales ispiden a on pes andre dochuden. 13 Bo savore proroka the o zakonos prorokinenas až dži o Jan. 14 A te kamena ada te prilel: ov hin o Eliaš, so mušinďa te avel. 15 Kas hin kana, hoj te šunel, mi šunel!” 16 “Ke kaste pripodobňinava ada dživeseskere manušen? Hine sar ola čhavore, so bešen pro dvori a vičhinen peskere kamaraten a phenen: 17 ‘Bašavahas tumenge, ale na khelenas; rovahas andre žaľa sar upral o mulo, ale na rovenas.’ 18 Bo avľa o Jan, na chalas, aňi na pijelas a phende: ‘Hin andre leste nalačho duchos.’ 19 Avľa o Čhavo le manušeskero, chalas the pijelas a phende: ‘Dikhen pre kada manuš, ajso chavačis the pijakos, ľikerel pes le binošnenca the le colňikenca.’ Le Devleskero goďaveripen pes presikavel sar čačipen oleha so kerel.”

O napačabnaskere fori

20 Akor chudňa te karhinel o fori andre save pes ačhiľa nekbuter leskere zazraki, hoj pes na visarde le binendar:
21 “Jaj, vigos tuke Chorazin! Vigos tuke, Betsaido! Bo te pes andro Tir the andro Sidon ačhilehas ola zazraki, so pes ačhile ke tumende, čirla pes imar urdehas andro gone a čhidehas peske pro šero o prachos a visardehas pes le binendar. 22 Ale phenav tumenge, hoj le forenge Tir the Sidon ela lokeder pro sudno džives, sar tumenge. 23 A tu Kafarnaum, so sal upre hazdlo dži andro ňebos,aveha tele čhido dži andro peklos, bo te pes andre Sodoma ačhilehas ola zazraki, so pes ačhile ke tu, ta mek dži ada džives ačhiľahas. 24 Ale phenav tumenge, hoj la phuvake Sodoma ela lokeder pro sudno džives, sar tuke.”

O Ježiš lašarel le Dades

25 Akor andre oda časos ( ideos) phenďa o Ježiš: “Paľikerav tuke Dado, Raja upral o ňebos the upral e phuv, hoj garuďal kala veci anglo manuša, so hine goďaver the sikade avri, a sikaďal len le čhavorenge.
26 He, Dado, bo avke oda kamehas. 27 Miro Dad mange diňa savoro. Ňiko na džanel le Čhas, ča o Dad; aňi le Dades na džanel ňiko, ča o Čhavo the oda, kaske o Čhavo kamňahas te del te prindžarel. 28 Aven ke mande savore, so tumen trapinen a hin tumenge phares! Me tumenge dava te odpočovinel. 29 Len pre tumende miro jarmo a sikľon mandar, bo me som cicho a pokorno andro jilo a ela tumenge lokeder andro jile. ( O jarmo pes thovelas pre men le džvirenge, hoj te cirden o verdan.) 30 Bo miro jarmo hin tumenge pro lačho a oda, so me thovav pre tumende te ľidžal, hin loko.”