Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

O Raj bičhavel le dešuduje apoštolen

1 Vičhinďa peskeren dešuduje učeňiken ke peste a diňa len pravos the zor upral o nalačhe duchi, hoj len te traden avri a te sasťaren dojekh dukh the nasvaľiben.
2 A o nava ole dešudujengere sas kala: ešebno o Šimon (so les vičhinen Peter) a leskero phral o Andrej, o Jakob le Zebedeoskero the leskero phral o Jan, 3 o Filip, o Bartolomej, o Tomaš, o Matuš o colňikos, o Jakob le Alfeoskero, o Tadeus, 4 o Šimon Kanaansko (so les vičhinenas Zelota) - the o Judaš Iškarijotsko, so les diňa andre. 5 Kale dešudujen bičhaďa o Ježiš a prikazinďa lenge: “Ma džan pro drom ko manuša, so nane Židi a ma džan andro foros le Samaritanengero. 6 Ale feder ela, te džana ki o bakrore, so našľile andral o kher le Izraeloskero. 7 Džan a kazinen, hoj avľa pašeder le ňeboskero kraľišagos. 8 Le nasvalen sasťaren avri, le malomocnen žužaren, le mulen uštaven andral o meriben, le demonen traden avri. Hijaba chudňan, hijaba den. 9 Ma len tumenca aňi somnakaj, aňi rup, aňi love andro žebi. 10 Ma len aňi gonoro pro drom, vaj po duj gada, aňi sandalki, aňi paci; bo o manuš so kerel buči peske zaslužinel peskero chaben. 11 Andre savo foros abo gavoro džana, dophučen tumen ko tumen andre oda foros priiľahas a ačhen ode dži akor, medik na džana het. 12 A sar džana andro kher, paľikeren. 13 Te ela oda kher pačivalo, mi avel tumaro smirom pre leste - ale te na ela pačivalo, mi avel tumaro smirom pale ke tumende. 14 Andral oda kher, abo andral oda foros, kaj tumen na prilena aňi na šunena tumare lava, džan odarik het a keren tele o prachos pal tumare pindre. 15 Čačipen phenav tumenge, hoj lokeder ela le manušenge andral e Sodoma the Gomora andro sudno džives, sar ole foroske.”

Sar o bakrore maškar o vlki

16 “Me tumen bičhavav sar le bakroren maškar o vlki. Aven pozorne sar o sapa a aven žuže sar o holubi.
17 Merkinen tumenge pro manuša! Bo dena tumen andre pro sudi a marena tumen andro sinagogi le bičenca. 18 The anglo foroskere raja the anglo kraľa tumen ľidžana vaš ma, hoj lenge te phenen pal ma a the le nažidenge. 19 A sar tumen dena andre, ma starinen tumen pal oda, so vakerena, abo so phenena. Bo andre odi ora tumenge ela dino, so te vakerel. 20 Bo na san oda tumen so vakeren, ale o Duchos tumare Dadeskero, so vakerel prekal tumende. 21 Bo o phral le phrales dela pro meriben a o dad le čhas. O čhave džana pre daj the pro dad a murdarena len. 22 Savore džene tumen našči avri ačhena vaš ma, ale oda, ko ľikerela avri dži o agor, ela zachraňimen. 23 A te pre tumende džana andre kada foros, denašen andre aver. Bo čačipen tumenge phenav, hoj na predžana o fori le Izraeloskere, medik na avela o Čhavo le manušeskero. 24 Oda so sikľol, nane bareder sar oda, so les sikavel a aňi o sluhas nane bareder sar leskero raj. 25 Dos hin te o učeňikos hino ajso sar leskero učiťeľis a o sluhas sar leskero raj. Te le rajes upral o kher vičhinde Beelzebul ( nekbareder demonos), ta keci buter le nipen andral o kher! 26 Vaš oda, ma daran tumen lendar! Bo ňič nane avke garudo, so na ela jekhvar otkerdo a nane počoral ňič, so pes jekhvar na dodžanela. 27 Oda, so tumenge vakerav počoral, phenen avri phundrades a oda, so šunen ča andro kan, oda vriskinen avri pal o padi. 28 Ma daran tumen olendar, so murdaren o ťelos, ale našči murdaren e duša. Ale sigeder daran olestar, so šaj zňičinel the e duša the o ťelos andro peklos. 29 Či na bikenen duje cikne čiriklen vaš jekh centos? Ale aňi jekh lendar na merel bi oda, hoj lendar tumaro Dad na džanel. 30 Ale tumenge hin zgende mek the savore bala pro šero. 31 Avke, ma daran tumen! Tumen mon buter sar ola cikne čirikle. 32 Sako, ko man pridžanela anglo manuša, ke oda man the me pridžanava anglo miro Dad so hino andro ňebos. 33 Sako, ko pes ladžala vaš ma anglo manuša, vaš oda man the me ladžava anglo miro Dad so hino andro ňebos. 34 Ma gondoľinen tumenge, hoj avľom te del o smirom pre phuv; na avľom te del o smirom, ale o mariben. 35 Bo avľom, hoj te džal o čhavo pro dad, e čhaj pre daj a e bori pre peskeri sasuj. 36 A tiri famelija ena ola, so džala pre tu. 37 Oda, ko dikhel radeder peskere dades vaj peskera da sar man, nane hodno hoj te avel miro učeňikos. A oda, ko dikhel radeder peskere čhas vaj peskera čha sar man, nane hodno hoj te avel miro učeňikos. 38 Oda, ko na lel peskero kerestos a na avel pal ma, nane hodno hoj te avel miro učeňikos. 39 Oda, ko arakhela peskero dživipen našavela les, ale oda, ko vaš ma našavela peskero dživipen, oda les arakhela. 40 Oda, ko tumen prilel, man prilel - a ko man prilel, prilel oles so man bičhaďa. 41 Oda, ko prilel le prorokos vaš oda, bo hino prorokos, chudela o počiňiben sar prorokos. A oda, ko prilel le čačipnaskeres vaš oda, bo hino čačipnaskero, chudela o počiňiben sar čačipnaskero. 42 Sako, ko diňahas te pijel jekhes kale ciknorendar hojča jekh poharis šilalo paňi, ča vaš oda, hoj hino učeňikos, čačipen tumenge phenav, hoj na našavela peskero počiňiben.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk