Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

7. kapitola

So meľarel le manušes

1 O farizeja the varesave zakoňika, so avle andral o Jeruzalem, pes zgele paš o Ježiš.
2 A dikhle, hoj le Ježišoskere učeňika chan o maro melale vastenca, bo na thode len avke sar o farizeja phenenas, hoj kampel te kerel. 3 (Bo o farizeja the savore Židi doľikeren oda, so varekana kerenas o phure Židi, hoj medik na thovenas mište o vasta, na chanas. 4 The te aven pal o pľacos, na chan medik pes na thoven. Hin the but aver veci, so preile le phurendar a doľikeren, ajse sar hoj chelaven (thoven avri) o pohara, o kuča, o pira the o grati meďostar.) 5 O farizeja the o zakoňika lestar phučle: “Soske tire učeňika na keren avke, sar amenge ada dine o phure, hoj te doľikeras, a na thoven o vasta sar chan o maro?” 6 A ov lenge odphenďa: “Mište pal tumende prorokinelas o Izaiaš, pal o dujemujengere, avke sar hin pisimen: ‘Kala nipi man lašaren le mujeha, ale lengero jilo hino mandar dur. 7 Hijaba man lašaren, bo sikaven o sikaviben so hin le manušendar.’ 8 Bo omukľan le Devleskero prikazaňie a doľikeren oda so tumenge o manuša phende.” 9 A phenďa lenge: “Le Devleskero prikazaňie čerinen vaš tumare tradiciji. 10 Bo o Mojžiš phenďa, ‘De pačiv la da the le dades! A oda so košel la da the le dades, mušinel te merel!’ 11 Ale tumen phenen, hoj te phenela o manuš la dake vaj le dadeske: ‘Oda hin daros prekal o Del, našči tuke oda dav’, 12 a paľis leske imar na domuken ňič te kerel prekal e daj the prekal o dad. 13 Kajse tradicijenca, so ľikeren a poden dureder, musaren le Devleskero Lav. A but kajse podobne veci keren!” 14 Vičhinďa kija peste le nipen a phenďa lenge: “Šunen man savore a achaľon! 15 Le manušes na meľarel oda, so chal, ale oda, so avel avri andral leskero jilo. 16 Te hin varekas kana, hoj te šunel, mi šunel!” 17 Paľis odgeľa le manušendar a geľa andro kher. A leskere učeňika lestar phučle pal oda podobenstvo. 18 A phenďa lenge: “So aňi tumen na achaľon? Na achaľon, hoj ňič so avel avral a džal andro manuš, les našči meľarel? 19 Bo oda na džal andre leskero jilo, ale ča andro per a andral o per džal avri.” Aleha o Ježiš phenďa, hoj dojekh chaben hino žužo. 20 A phenďa: “Oda so avel avri andral o manuš, oda les meľarel. 21 Bo andral o manuš - andral leskero jilo - avel nalačho gondoľišagos: 22 o lubipen te kerel, te murdarel, te čhorel, korkoro pre peste te dikhel, hamišagi te kerel, ňikastar pes te na ladžal, choľaha pre peste te dikhel, namište pro Del te vakerel, barikano te el, o pľetki the o diliňipen te kerel. 23 Savore kala nalačhe veci aven andral o jilo a meľaren le manušen.”

E Grekiňa so pačanďiľa

24 Uščiľa a geľa odarik paš o fori Tir [the Sidon] a geľa andro kher a na kamňa, hoj pes ada vareko te dodžanel, ale našči pes garuďa.
25 Šunďa pal leste jekh džuvľi, so lakera čha sas nalačho duchos. Odi džuvľi avľa a peľa paš le Ježišoskere pindre. 26 Oj sas Grekiňa, so bešelas andre Sirija andre phuv Fenicija. Mangelas les, hoj te tradel avri le demonos andral lakeri čhajori. 27 Ale o Ježiš lake phenďa: “Domuk, hoj ešeb te čaľon o čhave, bo nane šukares te lel le čhavenge o maro a te čhivel les le rikonorenge.” 28 Ale oj leske odphenďa: “He Rajeja, ale the o rikonore chan telal o skamind o trušini, so peren le čhavendar.” 29 Paľis lake phenďa: “Vaš oda lav, so phenďal, dža! O demonos imar geľa avri andral tiri čhaj.” 30 A geľa andre peskero kher a arakhľa peskera čhajora te pašľol pro haďos, a o demonos imar geľa andral late avri.

O manuš so sas kašuko the ňemo

31 Paľis geľa het pašal o Tir prekal o Sidon. A geľa pašal e phuv, so pes vičhinel Dešfori, paš o Galilejsko moros.
32 A ande kija leste manušes, so sas kašuko the igen šepetľivo a mangenas les, hoj te thovel pre leste o vast. 33 O Ježiš peske les iľa pašal o nipi sikra dureder, thoďa peskere angušta andre leskere kana, čhungarďa pre peskere angušta a dotkňinďa pes leskera čhibatar. 34 Paľis dikhľa pro ňebos, pharipnaha peske vzdichňinďa a phenďa: “Effatha!” So hin: “Phundrav tut!” 35 Takoj pes phundrade leskere kana the leskeri čhib a vakerelas imar žužes. 36 A prikazinďa lenge, hoj ada te na vakeren ňikaske. Ale so buter lenge o Ježiš prikazinelas, on mek buter vakerenas. 37 Igen pes čudaľinenas a phenenas: “Sa so kerel, kerel mište, o kašuke šunen a o ňeme vakeren.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk