Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

4. kapitola

Pal o štar phuva

1 O Ježiš chudňa pale te sikavel paš o moros. A vaš oda, hoj pes zgele igen but manuša, ov geľa andre loďka a o manuša bešenas pre phuv paš o moros.
2 Sikavelas len but andro podobenstva a andre peskero sikaviben lenge vakerelas: 3 “Šunen, geľa o manuš te rozčhivkerel o žužoďiv (o zrnos). 4 Sar rozčivkerelas, jekh peľa paš o drom. A andral o ňebos avle o čirikle a chale les. 5 Aver peľa pro baruno than, kaj les na sas but phuv a sig bariľa, bo na geľa but tele andre phuv. 6 Ale sar avľa avri o kham, zlabiľa a vaš oda, hoj les na sas o koreňis, šučiľa avri. 7 Aver peľa andro kandre (koľaka, kraki) a o kandre barile, tasade les a na sas lestar hasna. 8 Aver peľa andre lačhi phuv, barolas a anďa hasna. Varesavo tranda (30), varesavo šovardeš (60), varesavo šel (100).” 9 A phenďa lenge: “Kas hin kana pre ada, hoj te šunel, mi šunel!” 10 Sar sas korkoro, phučle lestar o dešuduj apoštola the okla, so sas paš leste, pal oda podobenstvo. 11 Ov lenge phenďa: “Tumenge hin dino te achaľol o garude veci andral o kraľišagos le Devleskero, ale kolenge avri pes sikavel savoro andro podobenstva, 12 hoj ‘Te dikhel dikhena, ale na dikhena;te šunel šunena,ale na achaľona, bo te pes visardehas,šaj pes lengeodmukľahas lengere bini. ’ ”

O Ježiš vakerel avri o podobenstvo

13 A phenďa lenge: “Či na achaľon kada podobenstvo? Sar paľis achaľona savore okla podobenstva?
14 O žužoďiv so rozčivkerelas o manuš, hin o lav. 15 O ďiv so peľa paš o drom, oda hine ola so pes andre lende o lav sadzinel. Sar šunen o lav, takoj avel o beng a lel avri andral o jilo oda sadzimen lav. 16 Avke varesar hine the ola, so hine sadzimen pro baruno than. On, sar šunen o lav, takoj les radišagoha prilen, 17 ale hine ča pre varesavo časos (ideos). Bo nane len koreňa a paľis sar avel o pharipen, vaj džan pre lende vaš o lav, takoj oddžan le lavestar. 18 A hin aver so hine sadzimen andro kandre. Oda hin ola, so šunde o lav, 19 ale o pharipena andre kada svetos the o barvaľipen the aver žadosci, so aven andro jilo, tasaven o lav a nane lestar hasna. 20 A ola, so hine sadzimen andre lačhi phuv, hine ola, so šunen o lav, prilen les andro jilo a anen hasna - varesave tranda (30), varesave šovardeš (60), varesave šel (100).”

E momeľi

21 Phenďa lenge: “Či pes labarel e momeľi pre oda, hoj la te garuven tel o haďos? A či na pre oda, hoj la te thoven pro momeľaris?
22 Bo ňič nane avke garudo, so na avela jekhvar avri. Savoro so hin garudo, avela jekhvar avri. 23 Te hin varekas kana, hoj te šunel, mi šunel!” 24 A phenďa lenge: “Šunen mište! Sava miraha merinen, ajsaha tumenge ela merimen a mek pes tumenge dothovela. 25 Bo kas hin, oles mek ela dino a kas nane, olestar pes lela mek oda, so les hin.”

O horčično ďiv

26 A phenďa: “Le Devleskere kraľišagoha oda hin avke, sar te iľahas o manuš o ďiv a sadzinďahas les andre phuv.
27 Rači džal te sovel, tosara uščel a o ďiv pes pučinel avri a barol, aňi korkoro na džanel sar. 28 Bo e phuv del uľipen korkori pestar, ešeb e prajti, paľis o klasos a paľis but ďiva andro klasos. 29 A sar dobarol o ďiv, takoj pes bičhavel te košinel, bo avľa e žatva.” 30 A phenďa: “Ke soste pripodobňinava le Devleskero kraľišagos? Vaj save podobenstvoha tumenge sikavava? 31 Oda hin sar horčično ďiv, savo pes sadzinel a hino nekcikneder maškar savore semena pre phuv. 32 Ale sar pes sadzinel a chudel te barol, hino nekbareder maškar o savore rastlini a hin les bare konara. A o čirikle peske šaj bešen andre leskero ciňos.” 33 Vakerelas lenge o lav andro but podobenstva, ča ajci, keci šaj achaľonas. 34 No, le manušenge bi o podobenstva na vakerelas, ale sar sas korkoro peskere učeňikenca, lenge phenelas avri sa.

O Raj zaačhavel e balvaj

35 Oda džives sar zaračiľa phenďa lenge: “Aven džas pre dujto sera.”
36 Odgele pašal o nipi a le Ježiš ile peha pre loďka. Džanas leha mek the aver loďki. 37 Jekhvareste avľa bari burka la balvajatar a o paňi pes hazdňa. O vlni pes vaľinenas andre loďka a sas andre pherdo paňi. 38 O Ježiš sas palal andre loďka a sovelas peske pre perňica. Uštade les a phende leske: “Učiťeľina, tuke hin jekh, hoj kade meraha?” 39 Ov uščiľa a rozkazinďa la balvajake the le moroske: “Preačh, čhit!” A preačhiľa e balvaj a sas igen čhit. 40 A phenďa lenge: “So tumen avke daran? Mek furt tumen nane pačaben?” 41 On pes igen daranas a phenenas jekh avreske: “Ko hino ov, hoj les e balvaj the o moros šunen?”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk