Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

3. kapitola

O Raj sasťarel sombatone le muršeskero vast

1 Sar geľa pale andre sinagoga, sas ode jekh manuš, saves sas ňevladno vast.
2 A kamenas te džanel či les sasťarela avri sombatone, hoj les te den andre. 3 O Ježiš phenďa ole manušeske, so leskero vast sas ňevladno: “Ačh kade maškaral!” 4 A phučľa lendar: “Či šaj sombatone mište te kerel, vaj namište te kerel? O dživipen te zachraňinel, či te murdarel?” A on sas čhit. 5 Dikhľa pašal peste pre lende choľaha ale the pharipnaha, bo sas len ajse zorale jile. Phenďa le manušeske: “Hazde o vast!” A sar hazdňa o vast sasťiľa leske avri a sas ajso sar the oka dujto vast. 6 O farizeja pes takoj gele te dovakerel le herodijanenca, sar te murdarel le Ježiš.

O Raj sasťarel paš o moros

7 O Ježiš peskere učeňikenca geľa paš o moros. Džanas pal leste but manuša andral e Galileja, andral e Judsko
8 the andral o Jeruzalem, Idumea the Zajordansko. A džanas pal leste thiš but nipi pašal o Tir the Sidon, bo šunde pal oda so kerel. 9 Le učeňikenge phenďa hoj te richtinen leske e loďka, hoj pes pre leste o manuša te na ispiden. 10 Bo but dženen sasťarďa a savore nasvale pes pre leste ispidenas a kamenas pes lestar te chudel. 11 The o nalačhe duchi, sar les dikhenas, perenas anglal leste a vriskinenas: “Tu sal oda Čhavo le Devleskero!” 12 Ale o Ježiš lenge prikazinďa, hoj ňikaske te na phenen ada avri.

O Raj peske kidel avri le dešuduje apoštolen

13 O Ježiš geľa pro brehos a vičhinďa kija peste ča olen kas ov kamelas. Sar gele ke leste,
14 ačhaďa dešudujen, hoj te aven leha a hoj len te bičhavel te vakerel o evaňjelium. 15 A diňa len zor te tradel avri le demonen. 16 Kala hin ola dešuduj: o Šimon (saveske diňa nav Peter), 17 o Jakob the leskero phral o Jan, le Zebedeoskere čhave (savenge diňa nav Boanerges - so hin prethodo: Le perumoskere čhave); 18 a mek o Andrej, o Filip, o Bartolomej, o Matuš, o Tomaš, the o Jakob le Alfeoskero čhavo, o Tadeus a o Šimon Kanaansko - 19 the o Judaš Iškarijotsko, so les paľis the zradzinďa.

Namište vakeren pro Sentno Duchos

20 Avle andro kher a pale pes zgele igen but manuša. Vaš oda len na sas kana mek aňi maro te chal.
21 A sar ada šunde le Ježišoskeri famelija gele hoj les te len het, bo phende pre leste, hoj našaďa e goďi. 22 O zakoňika, so avle andral o Jeruzalem, phende pre leste, hoj andre leste hin o Beelzebul, so hino upral savore demona. A phende pro Ježiš, hoj leskera zoraha tradel avri le demonen. 23 O Ježiš peske len vičhinďa a chudňa lenge te vakerel andro podobenstva: “Sar šaj tradel o Satan avri le Satan? 24 Te pes o kraľišagos rozulavela a džala pre peste, oda kraľišagos našči obačhela. 25 A te pes o kher rozulavela a džala pre peste, oda kher našči obačhela. 26 A the te o Satan džala korkoro pre peste a rozulavela pes, našči obačhela, ale hin leske koňec. 27 Ňiko našči džal ko zoralo murš andro kher te čhorel leskere veci, medik ole zorale muršes na phandela a až paľis šaj čhorel avri leskero kher. 28 Čačipen tumenge phenav, hoj savore bini the o nalačhe lava, so vakerena o manuša pro Del, lenge ela odmukle. 29 Ale oda, ko vakerela nalačhe lava pro Sentno Duchos, oleske na ela šoha (ňikda) odmuklo, ale leskero binos ačhela pre leste furt.” 30 Bo phenenas: “Hin andre leste nalačho duchos.”

Le Ježišoskeri daj the phrala

31 Avľa leskeri daj the leskere phrala a bičhade pal leste, hoj te avel avri.
32 Bešenas pašal leste but manuša a phende leske: “Dikh, tiri daj the tire phrala the o pheňa tut roden.” 33 Ov lenge odphenďa: “Ko hin miri daj a ko hin mire phrala?” 34 Visaľiľa kijo ola, so leha bešenas, sikaďa pre lende a phenďa: “Dikh miri daj the mire phrala. 35 Bo sako, ko kerel le Devleskeri voľa, hino miro phral, miri pheň the miri daj.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk