Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

O Ježiš uščiľa andral o meriben

1 Sar imar pregeľa o sombat, e Maria Magdalena, e Maria e daj le Jakoboskeri, the e Salome cinde sagošne olejis hoj te makhen le Ježiš.
2 Ešebno džives andro kurko, sar avelas o kham avri sig tosara, avle kijo hrobos. 3 A phenenas jekh avrake: “Ko amenge odcirdela o bar pašal o vudar le hroboskero?” 4 Sar dikhle feder, dikhle, hoj oda bar, so sas igen baro, imar hino odčhido. 5 Sar gele andro hrobos, dikhle hoj pre čači sera bešel terno manuš, urdo andro džinďarde parne gada a daranďile pes. 6 Ale ov lenge phenďa: “Ma daran tumen! Roden le Ježiš Nazaretsko, oles, so les ukrižinde? Ov sas uštado andral o meriben. Nane ade! Dikhen, oda than kaj les thode. 7 Džan, phenen le učeňikenge, the le Peteriske: ‘Džal andre Galileja anglal tumende a ode les dikhena avke, sar tumenge oda imar anglal phenďa.’ ” 8 On denašle sig avri andral o hrobos, bo igen predaranďile a izdranas daratar. Ňikaske ňič na phende, bo pes daranas.

O Ježiš pes sikavel le učeňikenge

9 [Kurke sig tosara, sar uščiľa andral o meriben pes ešeb sikaďa la Maria Magdalenake, andral savi tradňa avri efta demonen.
10 Oj geľa a phenďa oda oklenge, so leha phirenas; olenge, so pal leste cerpinenas the rovenas. 11 On sar šunde, hoj o Ježiš dživel a hoj les dikhľa, na pačanas lake. 12 Paľis, sar džanas dujdžene lendar peskere dromeha andro gav, sikaďa pes lenge o Ježiš andre aver podoba. 13 The on paľis gele a phende oda oklenge, ale aňi lenge na pačanďile. 14 Ale pal oda pes sikaďa le dešujekh apoštolenge, akor sar bešenas paš o skamind. Pokarhinďa len vaš oda, hoj na pačanas the hoj lengere jile sas barune. Bo na pačanďile olenge, so les dikhle pal oda sar uščiľa andral o meriben. 15 Phenďa lenge: “Džan pal calo svetos a phenen avri o evaňjelium savorenge, kas o Del stvorinďa! 16 Oda, ko pačala a dela pes te bolel, ela zachraňimen. Ko na pačala, ela odsudzimen. 17 Ola, so pačana kerena kala veci: Andre miro nav tradena avri le demonen; vakerena neve čhibenca; 18 le sapen lena andro vasta; a the te pilehas vareso meribnaskero, ňič lende na ela; pro nasvale thovena o vasta a sasťona avri.”

O Ježiš ilo upre andro ňebos

19 Sar lenca o Ježiš dovakerďa, sas ilo upre andro ňebos a bešľa pal e čači sera le Devleske.
20 On paľis gele a vakerenas všadzik o evaňjelium. O Raj lenge pomožinelas a pridžanelas pes kije lengero lav avke, hoj kerelas maškar lende o zazraki.]Amen.