Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

15. kapitola

O Ježiš paš o Pilat

1 Takoj sig tosara pes dovakerde o nekbareder rašaja, o phuredera, o zakoňika the e Bari rada. Phandle le Ježiš, ľigende les a oddine le Pilatoske.
2 O Pilat lestar phučľa: “Sal tu oda Židoviko kraľis?” O Ježiš leske odphenďa: “Tu mište phenes.” 3 O nekbareder rašaja pre leste but vakerenas, ale ov ňič na odphenďa. 4 O Pilat lestar pale phučľa: “So ňič na phenes? Dikh, keci pre tu vakeren!” 5 Ale o Ježiš imar buter na phenďa ňič, vaš oda pes o Pilat igen čudaľinelas. 6 Pre dojekh inepos lenge premukelas jekhe bertenošis, saves peske on kidenas avri. 7 Akor sas andre bertena jekh, so les vičhinenas Barabaš. Ov sas zaphandlo olenca, so kerde vzbura a paš e vzbura the murdarde. 8 O nipi chudle te mangel le Pilat, hoj lenge te premukel jekhe bertenošis, avke sar oda furt kerelas. 9 O Pilat lenge odphenďa: “Kamen, hoj tumenge te premukav le Židovike kraľis?” 10 Bo džanelas, hoj les o nekbareder rašaja dine andre hamišagostar. 11 Ale o bare rašaja marde upre le nipen, hoj te mangen le Barabaš. 12 O Pilat lendar pale phučľa: “Akor so kamen hoj te kerav oleha, kas vičhinen Židoviko kraľis?” 13 On vriskinde: “Ukrižin les!” 14 O Pilat lendar phučľa: “So ajso nalačho kerďa?” No on mek zoraleder vriskinenas: “Ukrižin les!”

Le Ježiš anen avri pro asaben

15 Akor o Pilat kerďa le nipenge pal e dzeka, premukľa lenge le Barabaš. Le Ježiš zbičinďa a diňa les te ukrižinel.
16 O slugaďa les ľigende andre andruňi dvora, ode kaj bešelas o Pilat, a vičhinde caľi čata. 17 Urde les upre andro purpurovo plašťos, le kandrendar ( le trňendar) leske kerde koruna a thode leske la pro šero. 18 Asanas les avri a vičhinenas pre leste: “Mi dživel o Židoviko kraľis!” 19 Marenas les pal o šero le pacenca, čhungarnas pre leste, banďonas anglal leste pro khoča a klaňinenas pes leske.

Ukrižinen le Ježiš

20 Sar lestar imar preačhile te asal, čhide pal leste tele o purpurovo plašťos a urde pre leste leskere gada. Paľis les ľigende avri, hoj les te ukrižinen.
21 Pal e maľa avelas varesavo Šimon Cirenejsko, o dad le Alexandroskero the le Rufoskero. Leske prikazinde, hoj ov te ľidžal le Ježišoskero kerestos. 22 A ľidžanas les pro than Golgota (so hin prethodo: Le lebkengero than). 23 Dine les te pijel mol mišimen la mirraha ( e mirra hin kirko koreňie), ale ov na kamňa. 24 Sar les ukrižinde, rozulade peske leskere gada. Losinenas vaš leskere gada, hoj ko peske so lela. 25 Eňorendar tosara les ukrižinde. 26 Upral leskero šero sas pisimen leskeri vina: “Le Židengero kraľis.” 27 Jekhetane leha ukrižinde the duje živaňen, jekhes pal e čači sera a dujtones pal e baľogňi. 28 [Akor pes ačhiľa oda, so hin pisimen: “Ľidžanas les sar živaňis.”] 29 Ola manuša, so pašal leste predžanas pes ruhinenas, kerenas le šerenca a phenenas: “Tu, so čhives tele o chramos a tel o trin džives les ačhaves! 30 Pomožin korkoro tuke a av tele pal o kerestos!” 31 The o nekbareder rašaja le zakoňikenca asanas maškar peste: “Avrenge pomožinelas a peske našči pomožinel? 32 O Kristus, o Izraelsko kraľis, akana mi avel tele pal o kerestos, hoj te dikhas a te pačas!” Asanas lestar mek the ola, so sas leha ukrižimen.

O Ježiš merel

33 Dešuduj orendar pro dilos, avľa kaľipen pal caľi phuv a ľikerďa dži trin ori pal o dilos.
34 A trin orendar o Ježiš zoraha vičhinďa: “Eloi, Eloi, lama zabachtani?” - so hin prethodo: “Devla miro, Devla miro, soske man omukľal?” 35 Varesave džene, so ode ačhenas oda šunde a phenenas: “Dikh, le Eliaš vičhinel.” 36 Jekh dženo denašelas te močinel e špongija andro šut, thoďa la pre paca, diňa les te pijel a phenďa: “Užaren, dikhaha či avela o Eliaš, hoj les te lel tele.” 37 Ale o Ježiš zorales vriskinďa a muľa. 38 O pochtan, so sas figimen andro chramos, phariľa pro duj uprunestar dži tele. 39 O veliťeľis le slugaďengero ačhelas paš leste a sar dikhľa, hoj kavke vičhinďa a muľa, phenďa: “Kada manuš sas čačes o Čhavo le Devleskero.” 40 Sas ode the o džuvľa, so dikhenas dural. Maškar lende sas the e Maria Magdalena; e Maria, e daj le terneder Jakoboskeri the le Jozesiskeri; the mek e Salome. 41 Bo on phirenas pal leste the akor sar sas o Ježiš andre Galileja a kerenas pašal leste. Sas ode mek the but aver džuvľa, so leha avle upre andro Jeruzalem.

Parunen le Ježiš

42 Vaš oda, hoj sas pripravno džives, oda hin jekh džives anglo sombat a imar zaračiľa,
43 avľa o Jozef andral e Arimatija ko Pilat. Ov sas pačivalo manuš andral e Bari rada savo thiš užarelas o kraľišagos le Devleskero a bi e dar mangľa le Pilatostar o ťelos le Ježišoskero. 44 O Pilat pes čudaľinďa, hoj o Ježiš imar muľa. Vičhinďa peske le veliťeľis a phučľa lestar, či imar čirla muľa. 45 Sar pes dodžanľa le veliťeľistar, hoj imar muľa, diňa o ťelos le Jozefoske. 46 O Jozef cinďa lepeda, iľa o ťelos le Ježišoskero tele a zapačarďa les andre lepeda. Thoďa les andro hrobos, savo sas avri kerdo andre skala a zaučarďa andre o vudar le bareha. 47 E Maria Magdalena the e Maria le Jozesiskeri daj dikhenas, kaj les thoven.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk